A nap sztorija – Ez történt 1968. október 8-án, Békés megyében

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1968. október 8-án megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők, illetve a kor örömét, bánatát megélő kisemberek izgalmas világába. Ma egy, a telefonhálózat bővítéséről szóló tervet bemutató cikkre, egy Békéscsaba belvízproblémáival foglalkozó beszámolóra és egy, a házasulandó fiatalok klubjainak megalapításáról szóló rövid hírre esett a választásunk. Mai lapszemlénket is kiegészítjük egy aznapi fotóval és természetesen a 2018-as kommentárok sem maradhatnak el. Hasznos időtöltést kívánunk!

 

 

Harmincnégy nyilvános telefonállomást szerelnek fel a külterületeken

“A postatörvény kötelezi a Magyar Postát arra, hogy biztosítsa a zavartalan távközlést. A hivatalos adatok szerint az országban 17 ezerre tehető azoknak a külterületi lakóhelyeknek a száma, amelyek még ma sincsenek bekapcsolva az ország távbeszélő forgalmába. Ez a körülmény körülbelül egymillió tokost érint, tehát az összlakosság 10 százalékát! Ismerjük, hogy a vidéki postahivatalok jó része a délutáni órákban nem tart szolgálatot, ezért elemi csapások, hirtelen megbetegedések, életveszélyeik esetén nehezen lehet a mentéseket megszervezni.

 

Telefon vidéken (FORTEPAN/Urbán Tamás)

 

Az említett törvény végrehajtási utasítása kötelezi a minisztériumot, hogy a jövő év végéig még több vidéki állomást szereljen fel a kevésbé lakott területeken. Ez körülbelül 460 távbeszélő állomást jelent 1969 végéig. Mint megtudtuk, ennek költsége mintegy 60 millió forint.

A nagy költség miatt természetesen számít a posta a lakosság társadalmi munkájára is. Különösen nagy segítséget nyújthat a fuvarok lebonyolításánál, az árkok megásásánál. Ezzel meggyorsul a távbeszélő hálózat fejlesztése is.

Megyénkben egyelőre 34 olyan távoli lakott helyen szerelnek fel távbeszélő állomást, amelyek a legsürgősebbnek látszanak. Tovább folytatják a távoli települések szerelését. Annál gyorsabban megy ez a munka, minél többet segítenek a társadalmi szervek és a lakosság.

 

 

Mai kommentár: 2018-ban nehéz elképzelni, hogy volt olyan időszak, amikor a napi, emberek közötti kommunikáció nehézséget okozott. Mint látjuk, 1968-ban terv született a külterületek nyilvános telefonnal való ellátására. A lakások vezetékes hálózattal és készülékkel való ellátása azonban elhúzódott, Békéscsaba belterületén még az 1990-es évek közepén sem kapott minden igénylő lehetőséget a telefonon történő beszélgetésre. A problémát végül a GSM szolgáltatás hazai beindulása oldotta meg 1994-ben. A fejlődés onnantól kezdve megállíthatatlan, 2007-ben száz lakosra már 100,4 mobiltelefon előfizetés jutott. A KSH tavalyi adatai szerint pedig 100 háztartásra 187 db készülék jutott. A mobiltelefonok csoportján belül is változnak a fogyasztói preferenciák, 2017-ben a háztartások 40,6%-a rendelkezett okostelefonnal.

 

 

Csőfektetés Békéscsabán (forrás: saját gyűjtés)

Lecsapolják az ősi nádast, megoldják Erzsébethely belvízproblémáját, a város szennyvízelvezetését Békéscsabán

“A gyorsan fejlődő Békéscsabán gyakran bosszankodnak a helyi lakosok és a vendégek egyaránt a feldúlt utak, frissen ásott árkok, csatornák miatt. A kívülálló nem is sejti, hogy a szó igazi értelmében pár év alatt 100 milliókat raknak a földbe Békéscsabán. A víz-, gázvezeték-hálózat bővítése, korszerűsítése, utak javítása, felújítása emésztette a tíz és tízmillió forintokat eddig.

Újabban a szennyvízelvezetésre és a belvíz-problémák megoldására is nagy gondot fordítanak. A hűtőház közelében levő területen – amelyet új ipartelep építésére szántak – például lecsapolják az ősi nádast. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei már elkészítették a tervet s meg is kezdték a munkálatokat. Több millió forintot szántak erre a munkára, amiből még ebben az esztendőben felhasználnak 1,2 milliót.

A belvíz által legveszélyeztetettebb városrészen, Erzsébethelyen, szintén komoly munkálatok folynak. Egyes utcákban – ahol esős időkben az udvarokat, járdákat elönti a víz, bizonytalan a háztáji kertek hasznosítása – az elkövetkező években már nem kell tartani a káros vizektől. Erzsébethely víztelenítésére többek között olyan nagy teljesítményű víztározót építenek, amelynek segítségével maximum három nap alatt elvezetik a veszedelmes belvizet.
A távlati tervek szerint teljesen megoldják az iparosodó város szennyvízgondját is. Új derítők, csatornák épülnek erre a célra. A városi tanács, az Országos Vízügyi Hivatal, az illetékes ipari üzemek segítik anyagilag ezt a fontos munkát. Az elkövetkező években – 1980-ig bezárólag – mintegy 100 millió forintot költenek Békéscsabán a szennyvízhálózat építésére, korszerűsítésére.”

 

 

Mai kommentár: Az ősi nádas lecsapolása sikeresen megoldódott, azonban az írásban Erzsébethelyként emlegetett Jamina városrész belvízproblémáinak végleges megoldására még évtizedeket kellett várni. Az 1980-as években javában zajlottak a korábban stabil vályogépületek aláfalazási munkálatai. A házaknál épített derítők egy-egy kiadós eső után kiömlöttek, eláztatva szennyvízzel a kerteket. 2014-ben fejeződött be Békéscsaba ezidáig legnagyobb beruházása, a meglévő csatornahálózat bővítése és a szennyvíztisztító telep felújítása. A 250 kilométernyi új vezeték jelentős része Jamina városrészben épült ki. Azóta megszűnt a belvíz okozta probléma.

 

 

Házasulandó fiatalok klubja

“Sokféle klub alakult már megyénkben, melyeknek megvan a vonzó, érdekes programjuk. Most viszont egy különleges klub megalakításának tervéről adhatunk hírt. A nőtanács és a KISZ kezdeményezésére – egyelőre kísérletképpen – Gyulán, Békésen és Mezőberényben megalakítják a házasulandó fiatalok klubját. Ezen előadásokat tartanak a családtervezésről, az otthon kialakításáról és egyéb témákról. A fiatalok körében bizonyára nagy érdeklődést vált ki a klub programja.

 

A klub alapítóinak másik fele (forrás: FORTEPAN/Nagy Gyula)

 

Mai kommentár: Különleges klub alapításáról számolt be a megyei pártlap. Minden kezdeményezés támogatandó, mely a családokért, a megszületendő gyermekekért történik. Azonban ennek a hírnek van némi diszkrét bája, amit mindenki gondoljon végig úgy, ahogyan szeretne. Önök részt vettek ilyen foglalkozásokon? Ha igen, akkor kérjük, írják meg élményeiket!

 

 

Egy fotó

Mai fotónk az 1968. október 8-ai Békés Megyei Népújság 4. oldalán jelent meg ÓVODÁSOK A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ÚTJÁN címmel és az Ismerkedés a nagy munkával Békéscsabán képaláírással.

 

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1968-ban készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

Megosztás:

Címke: , ,