A Lencsési ovisok színes programokkal ünnepelték a mesét

2021. október 1. 14:10 | behir.hu

Benedek Elek születésnapja, szeptember 30-a a magyar népmese napja. A Lencsési Óvodában ebből az alkalomból idén is megszervezték a „Mese, mese, mátka” című programsorozatot, amelyről az óvoda vezetője, dr. Erdeiné Gergely Emőke küldte az alábbi beszámolót.

A pedagógusok a programok tervezése során a gyermekek érdeklődéséhez, életkorához megfelelően alkalmazva, a képességeiket figyelembe véve, differenciálva álmodták meg a mesés hetet.

Óvodánk nagy figyelmet fordít a különleges bánásmódot igénylő gyermekek együttnevelésére. A hagyományos ütemben fejlődő gyermekek mellett a tehetséges gyerekek érdeklődéséhez és a sajátos nevelési igényű gyermekek képességeihez is illeszkednek a választott tevékenységek.

Külön figyelmet fordítunk azoknak a gyermekeknek az igényeire – amit a jogszabály is célzottan elvár az óvodai nevelés során – akik tanköteles korúak ugyan, de további egy év óvodai nevelésben részesülhetnek annak érdekében, hogy az óvoda-iskola átmenet gördülékenyebb alakuljon számukra is.

A pedagógusok ezen a héten a gyermekek bevonásával olyan magyar népmeséket és magyar írók által alkotott meséket dolgoztak fel, amelyek az óvodások életkorának és érdeklődésének a leginkább megfelelnek.

 

Fotó: Lencsési Óvoda

 

A komplex tervezés lehetővé tette, hogy a meséket átélve, a személyiségfejlődés szempontjából is hasznos történetekkel, fordulatokkal találkozzanak a gyerekek. Ebben az érzékeny életkorban, a varázslatos mesevilág eszközeit alkalmazva, észrevétlenül tanulják meg a gyerekek azokat az alapigazságokat, eredeti törvényszerűségeket, amelyek a közösséghez való tartozást is támogatják. A mesehallgatás, mesedramatizálás közben fejlődik nyelvi kifejezőkészségük, aktív és passzív szókincsük egyre bővül. Fejlődik türelmük, együttműködő-képességük is.

A tematikus hét középpontjában a mesehallgatás állt, de a kreatív alkotás is kapcsolódott a meséhez, így a képi alkotókészség, a fantázia, a finommotorika fejlesztése is érvényesült. Fejlődött hallási figyelmük, a koncentráló-képességük, emlékezetük. A meséket kiegészítették a pedagógusok zenehallgatással és a zenei képességek fejlesztésével is. A körjátékok, énekes játékok eljátszásával többek között fejlődött ritmusérzékük, tudatosodott a szabálykövetés, az akusztikus memória.

A Lencsési Óvoda 15 csoportja azonos értékek mentén, a gyermekek érdekeit maximálisan szem előtt tartva, választott témákat és meséket. Természetesen előkerült Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című meséje, de a Kiskakas gyémánt félkrajcárját is keresgélték a gyerekek. A három kívánság kapcsán még a kolbászgyúrás egyedi technikáját is megtapasztalták a gyerekek (textiliából készült kolbászt töltöttek). A saját kezűleg gyúrt, nyújtott és szaggatott hamuban sült pogácsa pedig elkísérte őket a varázslatos mesetúrára.

A pedagógusok tudatos tervezése által a gyermekek sok-sok új információt kaptak ezen a projekthéten is, amire építhetnek a további feladatok megvalósításában. A nagy csoda a mesehétben leginkább az volt, hogy a gyermekeink azt hitték: „csak” játszanak!

A mesehét megvalósításában a Lencsési Óvoda partnere volt a Békéscsabai Napsugár Bábszínház. Köszönet érte!

Dr. Erdeiné Gergely Emőke

Galéria

További programok »

FEL