Vádemelés mértékes indítvánnyal

2023. november 12. 16:58 | behir.hu

Vádat emelt a Gyulai Járási Ügyészség egy többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő 41 éves keceli illetőségű, de Ausztriában élő férfi ellen, aki országszerte számos sértettet károsított meg azáltal, hogy gépjárművek vámügyintézését ígérte, de azt nem teljesítette; cselekményével egyúttal a Magyar Állam költségvetését is megkárosította.

Jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, 34 rendbeli csalás bűntette, további 1 rendbeli csalás vétsége és 38 rendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség a férfi ellen.

A férfi 2017. év szeptembere és 2019. év szeptembere között 39 svájci honosságú gépjármű Magyarországra történő behozatalában való közreműködésre, a járművek vámügyintézésének elintézésére vállalkozott, azonban a valóságban a vámügyintézés nem állt szándékában, e tekintetben a sértetteket tévedésbe ejtette, szándéka kizárólag a sértettek által a járművek vámkezeltetése érdekében átadásra kerülő pénzösszeg megszerzése volt. A férfi a sértettek tévedésben tartása, így azon valótlan látszat fenntartása érdekében, hogy a gépjárművek vámkezeltetése megtörtént, hamis német nyelvű vámokmányokat, köztük a vám megfizetését igazoló hamis német nyelvű nyugtákat adott át megbízói, azaz a sértettek, illetve képviselőik részére. A sértettek, illetve meghatalmazottjaik – akik nem tudtak arról, hogy a német vámokmány hamis – a jármű szabadforgalomba bocsátásának igazolására a hamis vámokmányokat benyújtották a területileg illetékes állami adóhatóság felé regisztrációs adóeljárás lefolytatása érdekében.

Tekintettel arra, hogy a járművek Svájcból Magyarországra való behozatala során a vámügyintézés ténylegesen nem történt meg, a járművek importját terhelő vám, illetve általános forgalmi adó befizetésére a központi költségvetés felé nem került sor, a férfi – tudva arról, hogy a megtévesztett sértettek a vám- és adófizetési kötelezettséget nem fogják teljesíteni – 2017. év szeptembere és 2019. év szeptembere között az állami költségvetés sérelmére mindösszesen 23.000.000 forint vagyoni hátrányt okozott. A férfi azáltal, hogy a sértettektől a vámkezelésre pénzt kért, de azt nem teljesítette, rendszeres haszonszerzésre törekedett és a részükre egyenként 45.000.-Ft és 650.000.-Ft közötti kárt okozott, amely nem térült meg.

A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit halmazati büntetésül végrehajtandó börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélje; állapítsa meg, hogy a kiszabott szabadságvesztésből a törvény erejénél fogva – előéletére figyelemmel – feltételes szabadságra nem bocsátható, illetőleg tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A járási ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság a polgári jogi igényt érvényesítő sértettek polgári jogi igényének részben adjon helyt, és kötelezze a terheltet az okozott kár megtérítésére, illetőleg részben utasítsa azokat egyéb törvényes útra. A sértettek egy része nem érvényesített polgári jogi igényt, nem kérte kárának megtérítését, a részükre okozott kár – összesen mintegy 6.500.000.-Ft – erejéig az ügyészség vagyonelkobzás elrendelését kezdeményezte.

 

Forrás: Békés Vármegyei Főügyészség

További programok »

Itthon

FEL