Titkársági referenst keres a békéscsabai önkormányzat

2021. október 8. 12:12 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet titkársági (közbeszerzési) referens munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozott idejű, helyettesítésre szóló, előreláthatólag 2024. november 30-ig tartó közszolgálati jogviszony. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2018. (XII. 20.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelete az irányadók

 

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

 • Közbeszerzési eljárások vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzókban foglaltak szerinti előkészítésében, lebonyolításában történő részvétel.
 • Részvétel külső tanácsadó által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítésében, koordinálásban.
 • A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, vagy kivételi körbe eső beszerzési tárgyakra vonatkozóan a mindenkor hatályos beszerzési szabályzatnak megfelelően beszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása.
 • Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó koordinációs, nyilvántartási, közzétételi feladatok ellátása.
 • Közbeszerzési állásfoglalások, szakvélemények elkészítésében való közreműködés.
 • Adatbázisok, nyilvántartások és kapcsolódó iratok, iratminták naprakész karbantartása.
 • Szerződések elkészítésének támogatása, kapcsolattartás a társosztályokkal, szakterületekkel. Kapcsolódó adminisztráció elvégzése.

 

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • bármely egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség, de kiemelten: főiskola, vagy egyetemi szintű közgazdász szakképzettség, jogász vagy műszaki végzettség,
 • közbeszerzési eljárások lefolytatását, vagy abban való közreműködést magába foglaló szakmai tapasztalat,
 • a vonatkozó jogszabályi előírások ismerete,
 • felhasználói szintű számítógépes felhasználói ismeret (MS Office irodai alkalmazások), egyéb irodai szoftverek készségszintű használata,
 • a munkakör betöltése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39.§ (1) bek.c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglakozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

közbeszerzési szakjogász, közbeszerzési szakmenedzser, közbeszerzési szakközgazdász, vagy OKJ-s közbeszerzési referens képesítés

 

 

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: titkársági (közbeszerzési) referens.

 

Elektronikus úton: a pályázati anyag e-mailben dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető részére, a koman@bekescsaba.hu levelezési címre történő megküldéssel. Hivatkozás: pályázat titkársági (közbeszerzési) referens munkakörre.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 27.

 

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, bekescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

 

További programok »

Itthon

Békés megyei az ország egyik legélhetőbb járása

A nyugati országrész és a főváros kedvezőbb helyzetét mutatja a Takarék Index 2021-es élhetőségi rangsora, amely járásonként veti össze a többi között az oktatási, egészségügyi, kulturális és vásárlási lehetőségeket. Budapesten a legkedvezőbb az összkép, az első tízben még hét dunántúli és két tiszántúli járás található. A bűnözésben vagy a megfizethetőségnél a főváros rosszul szerepel.
16:27
FEL