Közművelődési ügyintézőt keres a békéscsabai polgármesteri hivatal

2021. szeptember 8. 06:25 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet közművelődési ügyintéző munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2018. (XII. 20.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelete az irányadók

 

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

 • a nemzeti ünnepek, évfordulós megemlékezések, városi szintű kulturális rendezvények és közművelődési programok szervezése és lebonyolításának koordinálása,
 • a kulturális ágazathoz tartozó pályázatok nyomon követése, szakterületéhez tartozó pályázatok előkészítése,
 • kapcsolat tartása a kulturális intézményekkel és közösségekkel, részükre szükség szerint szakmai segítség nyújtása,
 • városi közművelődési és művészeti tárgyú pályázati kiírása, közművelődési megállapodások koordinálása, az ezekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása,
 • a kultúra területén adható kitüntetések figyelemmel kísérése, előkészítése.

 

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus, művelődésszervező szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közművelődési, közgyűjteményi felsőfokú szakképesítés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közművelődési vagy közgyűjteményi intézménynél szerzett szakmai gyakorlat,
 • az önkormányzati igazgatásban szerzett igazolható szakmai tapasztalat és az önkormányzati jogi környezet ismerete.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolat (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39.§ (1) bek. c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglakozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt) vagy annak igényléséről szóló igazolás másolata,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közművelődési ügyintéző.

 

Elektronikus úton: a pályázati anyag e-mailben dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető részére, a koman@bekescsaba.hu levelezési címre történő megküldéssel. Hivatkozás: pályázat közművelődési ügyintéző munkakörre.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 28.

 

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, bekescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

További programok »

FEL