Pályázati felhívás: karbantartót keres a békéscsabai polgármesteri hivatal

2024. március 5. 13:41 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet karbantartó munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszony. A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra - figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 258. §-ában foglalt rendelkezésekre - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. A munkaviszony létesítése 3 hónapig terjedő próbaidő kikötésével történik.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületeinek, berendezések és létesítmények rendszeres ellenőrzése és karbantartása.
 • Kisebb karbantartási és javítási munkák elvégzése (pl. festés, villanyszerelés, vízvezeték-szerelés, fűtési rendszerek karbantartása).
 • Az épületekben található rendszerek és eszközök működésének és állapotának nyomon követése, valamint a hibák és meghibásodások azonnali jelentése és javítása.
 • A szükséges karbantartási és javítási munkák ütemezése és koordinálása a megfelelő szakemberekkel.
 • Az épületek tisztán tartása és a zöldfelületek rendben tartása.
 • Az épületekben található berendezések és eszközök raktározása és nyilvántartása, valamint a karbantartási és javítási munkákhoz szükséges alkatrészek és anyagok beszerzése,
 • Esetenként a hivatal gépjárműveivel sofőri feladatok ellátása és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
 • Igény szerint közreműködik a hivatali gépjármű állomány használatra kész állapotban tartásában, karbantartási munkáiban.

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • legalább középfokú végzettség (érettségi),
 • „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a szakirányú képzettség (pl. épületkarbantartó, villanyszerelő, vízvezeték-szerelő, víz- gáz szerelő; gépész, gépkezelő végzettség stb.),
 • szakmai tapasztalat az épületkarbantartás, építőipar területén,
 • hivatásos jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: karbantartó munkakör.

Elektronikus úton: a pályázati anyag e-mailben dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető részére, a koman@bekescsaba.hu levelezési címre történő megküldéssel. Hivatkozás: pályázat karbantartó munkakörre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 25.

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/, bekescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

További programok »

Önkormányzati hírek

Javaslatokat várnak arra, hogy ki kapjon Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 7/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete szabályozza.
2024. június 13. 15:33
FEL