Pályázati felhívás: ifjúsági referensi munkakörre lehet pályázni

2021. december 7. 10:07 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet ifjúsági referens munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2018. (XII. 20.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelete az irányadók.

 

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

 • szervezi és elősegíti a településen működő ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, intézményi, civil és informális szervezetek tevékenységének koordinációját,
 • támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését,
 • létrehozza, segíti és működteti az ifjúsági párbeszéd fórumait, intézményeit,
 • koordinálja az önkormányzat tevékenységében előforduló, felmerülő ifjúságot érintő ügyeket, azokat képviseli az önkormányzat bizottságaiban, a döntés-előkészítési folyamatban aktívan részt vesz, képviseli és véleményezi az ifjúságot érintő ügyeket,
 • szervezi, segíti, koordinálja a Békéscsaba Megyei Jogú Város Középtávú Ifjúsági Koncepciójában szereplő intézkedések megvalósulását.

 

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, természettudományi, művészeti, pedagógus, szakképzettség; vagy felsőoktatásban/középiskolában szerzett végzettség és ifjúságsegítő szakirányú szakképzettség/szakképesítés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • diák, hallgatói vagy civil szervezetben végzett tevékenység.

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolat (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39.§ (1) bek. c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglakozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt) vagy annak igényléséről szóló igazolás másolata,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ifjúsági referens.

 

Elektronikus úton: a pályázati anyag e-mailben dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető részére, a koman@bekescsaba.hu levelezési címre történő megküldéssel. Hivatkozás: pályázat ifjúsági referens munkakörre.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 22.

 

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, bekescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

További programok »

FEL