Rendkívüli települési támogatások a nehéz élethelyzetbe kerülőknek

2023. szeptember 18. 11:09 | Kugyelka-Zámbori Eszter

Egyre több internetes felületen – főleg a közösségi oldalak különböző települési vagy “anyukás” csoportjaiban – bukkannak fel név nélküli segélykérések. Sokan nem merik felvállalni, hogy akár önhibájukból, akár önhibájukon kívül nehéz élethelyzetbe kerülnek. Ebben a cikkben összegyűjtöttük Békés vármegye öt legnépesebb településének önkormányzati támogatásait, amelyeket krízishelyzetben igényelhetnek az arra rászorulók.

Augusztus végén, szeptember elején megszaporodtak azok a segítségkérő kérdések a közösségi oldalakon, amelyekben a megigényelhető rendkívüli támogatások iránt érdeklődnek a felhasználók. Többször látni ezekben a posztokban, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a megemelkedett árak miatt az iskolakezdés is jelentősen kimerítette a családok kasszáját, ezért cikkünkben a beiskolázási, közétkeztetési és ösztöndíj támogatásokat is összegyűjtöttük. Emellett a jelen írásban szereplő települések hivatali dolgozóinak a segítségével a tűzifa vagy éppen a gyógyszer beszerzési támogatásokat is felsoroltuk egy helyen; olyan szociális támogatásokat, amelyek enyhíthetnek az anyagi nehézségeken. A településenként kérvényezhető szociális támogatások listáját és részleteit mind az öt város esetében egy-egy linken is elérhetővé tesszük.

Szociális vetítési alap

Amit fontos figyelembe venni, hogy 2023 januárjától a kormány döntése alapján egy új fogalmat vezettek be a szociális ellátások és kedvezmények megállapításánál: ez a „szociális vetítési alap”. Eddig a nyugdíjminimum összege alapján számolták ki a szociális ellátásokat, ennek a helyére lép az új keret. 

A szociális vetítési alap összegét a jövőben Magyarország Központi Költségvetésében fogják meghatározni. 2023-ban a megállapított összeg megegyezik a nyugdíjminimum összegével, 28.500 Ft, ezért az idén a családok nem fognak változást érezni. A jövőben a nyugdíjminimum, valamint a szociális vetítési alap egymástól függetlenül is változhat. 

 

Békés

A békési önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőknek úgynevezett települési krízistámogatást nyújt. A település eseti jelleggel készpénzben vagy természetben nyújthat. Ez utóbbi vagy tartós élelmiszert vagy közműtartozás esetén a közüzemi szolgáltatónak utalt összeget jelentheti. Család esetén akkor ítélik meg a segítséget, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át, ami idén 42 ezer 750 forint. Az egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát nem haladhatja meg a havi jövedelem, ami idén 57 ezer forint. A települési krízistámogatás megállapítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell az annak indokául szolgáló tényt, és az indokolással alátámasztott rendkívüli körülményt.

A családok megsegítésére szolgáló támogatások részleteit és a békési hivatal elérhetőségét ide kattintva találja.

 

Békéscsaba

A békéscsabai önkormányzat támogatást nyújt a szociálisan rászorulóknak lakásfenntartással és az azzal kapcsolatos kiadásokhoz, amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 százalékát, ami jelenleg 114 ezer forint. A lakhatási támogatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható, a kérelmet ide kattintva találják. A támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint 5000 forint és nem lehet több 12 ezer forintnál.

A megyeszékhelyen adósságcsökkentési támogatást is igényelhetnek a családok, ha a közüzemi tartozása, vagy lakbér hátraléka legalább 3 havi, és hátralékának összege meghaladja az 50 ezer forintot. A kérelmező a leírtakon felül akkor jogosult támogatásra, ha családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200 százalékát, azaz az 57 ezer forintot, egyedül élő személy esetében 250 %-át, azaz 71 ezer 250 forintot. Ezen felül többek között vállalnia kell az adósság 25 százalékát megfizetését, és egy adósságkezelési tanácsadóval is együtt kell működnie. Az adósságcsökkentési támogatással kapcsolatos bővebb információkat és a kérelmet ide kattintva tudja letölteni. Az adósságcsökkentési támogatás összege legfeljebb 200 ezer forint lehet.

A békéscsabai önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt, amely pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható, tartós élelmiszercsomag formájában. A támogatás igénylésének részleteit és a kérelmet ide kattintva olvashatják el. 

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatások részleteit ide kattintva tekintheti meg, ahol a békéscsabai polgármesteri hivatal elérhetőségeit is feltüntettük. 

 

Gyula

Gyulán is biztosítanak rendkívüli települési támogatás azoknak, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, elemi kárt szenvedtek el, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő rászorulóknak. Amennyiben valakinek ilyen jellegű segítségre lenne szüksége az személyesen vagy telefonon keresse fel a polgármesteri hivatalt a bővebb tájékoztatás érdekében.

Emellett a gyulai önkormányzat a megélhetési gondok enyhítését szolgáló települési támogatást nyújthat (ide kattintva olvashat bővebben erről), amennyiben önmaguk, illetve családjuk megélhetéséről más módon nem tudnak gondoskodni, és a  családban az egy főre számított havi jövedelem a 71 ezer 250 forintot nem haladja meg, valamint a család tagjainak vagyona nincs. Továbbá akkor, ha az alábbi meghatározott feltételek valamelyikének bekövetkezte anyagi segítségre szorulnak: betegség, rokkantság, haláleset, önhibáján kívül legfeljebb 2 havi felhalmozódott közműtartozás, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadása keletkezik. Ez utóbbi esetben azok a családok igényelhetik a támogatást, akik esetében a fent meghatározott feltételek közül legalább egy fennáll és a családban az egy főre számított havi jövedelem a 99 ezer 750 forintot nem haladja meg, valamint a család tagjainak vagyona nincs.

Ezeken felül a gyulai önkormányzat a számos szociális támogatást biztosít, amelyekről ide kattintva tájékozódhat, továbbá a linken olvasható a gyulai polgármesteri hivatal elérhetősége. A felsorolt linkekre kattintva az egy-egy ügytípus kapcsán eljáró ügyintézők telefonszámát és email címét is felsorolták Gyula honlapján.

 

Orosháza

Orosházán is a szociális biztonság növelése, a helyi családok támogatása a cél, ezért gondolta újra szociális rendeletét Orosháza – szeptember elsejei hatállyal nem csupán emelt bizonyos támogatási összegeken, de új támogatási formákat is bevezetett.

Orosházán is igényelhető az adósságkezelési célú települési támogatás, családban élők esetében akkor igényelhető ha a nyugdíjminimum 200-át, azaz jelenleg 57 ezer forintot nem haladja meg az egy főre eső havi jövedelem. Egyedülállók esetében ez a nyugdíjminimum 250 százaléka, ami 71 ezer 250 forint vagy annál kevesebb havi jövedelmet jelent. Az adósságkezelésbe maximum 300 ezer forintos tartozás vonható, melyből 270 ezer forintos támogatást adhat az önkormányzat.

Lakhatási települési támogatást is igényelhetnek az orosháziak, amennyiben a háztartásban az egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 350 százalékát, azaz 99 ezer 750 forintot.

A felnőttek részére is nyújt az orosházi önkormányzat úgynevezett átmeneti települési támogatást, amelynek a feltétele, hogy a családban élőknél a vetítési alap 200 százalékát, azaz 57 ezer forintot, míg egyedülállóként vagy gyermekét egyedül nevelőként a szociális vetítési alap 270 százalékát, azaz 76 ezer 950 forintot ne haladja meg az egy főre eső havi jövedelem. 

Mindemellett megemelkedett a gyermekek rendkívüli települési támogatása, 1 gyermek esetében 10 ezer forint lett, 2 gyermek esetén 15 ezer 500 forintra emelkedett az összeg, 3 gyermek esetében pedig 19 ezer 600 forint az összeg a szeptembertől hatályba lépett orosházi önkormányzati döntés értelmében. 

Az Orosháza Város Önkormányzata által biztosított szociális támogatásokról, valamint a hivatal elérhetőségeiről bővebben ide kattintva olvashat.

 

Szarvas

Szarvason azon személyek részére nyújtható lakhatást támogató támogatás, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 99 ezer 750 forintot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A támogatást fél évre állapítják meg, és utána ismételten megigényelhető, amennyiben a fenti feltételek továbbra is fennállnak. Az Önkormányzat által nyújtható támogatás legmagasabb összege havi 7000 forint.

Ezen felül a lakhatáshoz kapcsolódó hátralék rendezésére nyújtott támogatás is van azon személyek részére, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 99 ezer 750 forintot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Továbbá feltétel, hogy a hátralék meghaladja az 50 ezer forintot, de a 200 ezer forintot nem érje el és legalább hat hónapja fennálló közüzemi díjtartozásról legyen szó. A támogatásban való részvétel feltétele, hogy a hátralékot felhalmozó személy előzetesen együttműködjön a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ alkalmazásában lévő adósságkezelési tanácsadóval legfeljebb három hónapig.

A szarvasi önkormányzat is biztosít rendkívüli települési támogatást  a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére köteles nyújtani. Ezen felül közműtartozásra, fűtőanyag kapcsán felmerülő költségekre is nyújtható a támogatás, és akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az 57 ezer forintot, egyedül élő esetében a 71 ezer 250 forintot és nem rendelkeznek vagyonnal.

Egyéb rendkívüli élethelyzetre akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a 71 ezer 250 forintot, egyedül élő esetében a 85 ezer 500 forintot és nem rendelkeznek vagyonnal.

Ezt a rendkívüli települési támogatást a szarvasi önkormányzat gyermekekhez kapcsolódóan – betegség, tartós kórházi kezelés miatti anyagi segítség, nevelési-oktatási intézményben felmerülő kiadások, tartozás – miatt is biztosítja, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a 71 ezer 250 forintot és nem rendelkeznek vagyonnal. A támogatás összege elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb 20 ezer forint lehet.

Továbbá ez a támogatási forma nyújthat segítséget a temetési költségek viseléséhez is – a haláleset bekövetkezésétől számított hatvan napon belül - akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az 85500 forintot, egyedül élő esetében a 99 ezer 750 forintot.

A szarvasi támogatásokról és a polgármesteri hivatal elérhetőségeiről bövebben ide kattintva olvashat.

További programok »

Gyula

3. Főzz és Segíts! – Amikor is jó együtt lenni, jó együtt tenni, jó együtt enni

A Békés Vármegyei Kormányhivatal a 24. Gyulai Pálinkafesztivál részeként vasárnap kora reggel – a pálinkafesztivál keretében második alkalommal – harmadjára rendezte meg a Főzz és Segíts! jótékonysági karitatív rendezvényét. A Rondella melletti várkertben mintegy 40 csapat főzte a paprikás krumplit. A befolyt bevételt a Kádas György Alapítvány, illetve a Hatodik Érzék A Fogyatékkal Élőkért Egyesület számára ajánlották föl a szervezők.
2024. május 19. 15:06
FEL