Pár ezer forintért verte meg idős szomszédját, buszjegyre kellett a pénz

2024. július 10. 09:28 | behir.hu

Csoportosan, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 19 éves és egy 15 éves orosházi, illetőleg egy 14 éves tarhosi fiú ellen, akik egy idős férfit raboltak ki.

A 19 éves fiú ismerősi viszonyban állt a cselekmény elkövetésekor 77. életévét betöltött, gyenge fizikumú férfival, mivel a sértett a cselekmény elkövetésének időpontjában az édesapja szomszédságában lakott. A sértett a cselekmény elkövetésekor is fennálló krónikus megbetegedései, valamint az életkora miatt a bűncselekmény elhárítására korlátozottan volt képes.

A három fiú 2023. június 23-án, a délutáni órákban Orosházán, a legidősebb terhelt édesapjának házában tartózkodtak. Itt a 19 éves terhelt – mivel pénzre volt szüksége, ugyanis Székkutasra kívánt utazni a barátnőjéhez – kitalálta, hogy a mobiltelefonját a szomszédban lakó idős sértett részére értékesíti mivel úgy gondolta, hogy sértett az otthonában készpénzt tart magánál. Át is ment a sértetthez, a részére megvételre felajánlotta a kérdéses mobiltelefont, azonban azt a sértett nem kívánta megvásárolni. Ekkor a terhelt visszament az édesapja lakóházába, majd – mivel az utazásához mindenképpen pénzt kívánt szerezni – megtöltött vízzel egy palackot, amit átvitt a sértetthez azzal, hogy az üvegben pálinka van, és azt is eladásra kínálta, de a sértett ezt sem kívánta megvásárolni.

Ezt követően a három terhelt elhatározta, hogy a sértett pénzét bűncselekmény elkövetése útján szerzik meg, ezért együtt átmentek az idős sértett ingatlanához, a konyhaablakon lévő szúnyoghálót szétvágták, majd – miután a kezükre ruhát tekertek – az ablaküveget kézzel betörték. A terheltek által keltett zajra a sértett a szobából a konyhába ment, hogy megnézze, mi történt. Amikor a terheltek meglátták a konyhában a sértettet, a kerítés mellett összerakott cseréphalomból cserépdarabokat vettek magukhoz és az általuk betört konyhaablakon keresztül azokkal kezdték dobálni az idős sértettet, miközben a pénzét követelték. Ezt követően a terheltek a betört ablakon keresztül bemásztak a lakóház konyhahelyiségébe, ahol dulakodni kezdtek a sértettel, akinek a feje ekkor már – mivel az egyik cserépdarab eltalálta – vérezni kezdett, és folyamatosan pénzt követeltek tőle.

A dulakodás alkalmával egyikőjük legalább egy alkalommal ökölbe szorított kézzel arcon ütötte a sértettet. A terheltek számbeli és erőfölénye, valamint a sértettel szemben kifejtett erőszak alkalmas volt arra, hogy a sértett az ellenállást kilátástalannak lássa. A terheltek jogtalan eltulajdonítási szándékkal magukhoz vették a sértett 1.000.-Ft értékű kézitáskáját, és a szintén 1.000.-Ft értékű pénztárcáját – benne legalább 1.500.-Ft készpénzzel –, valamint 1 db 4.500.-Ft értékű karórát, majd távoztak az ingatlanból. A bántalmazás következtében az idős sértett 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A nyomozó hatóság az eljárás során a 19 éves terhelt tartózkodási helyén foganatosított kutatás során a sértett kézitáskáját és pénztárcáját megtalálta, de a karóra és a készpénz nem került elő.

A járási ügyészség a terheltek beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsődlegesen arra tett indítványt, hogy a bíróság a két idősebb terhelt letartóztatását az elsőfokú ügydöntő határozatának kihirdetéséig tartsa fenn. Indítványt tett továbbá az ügyészség arra, hogy a bíróság a 19 éves terheltet beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje és határozott időre tiltsa el a közügyek gyakorlásától; a 15 éves terhelttel szemben fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztés büntetést, míg a 14 éves fiúval szemben javítóintézeti nevelést rendeljen el, illetőleg kötelezze őket a nyomozás során felmerült, 540.000.-Ft-ot kitevő bűnügyi költség megfizetésére.

Forrás: Békés Vármegyei Főügyészség

További programok »

FEL