Október 31-e a reformáció emléknapja

2020. október 31. 07:14 | Vári Bianka

Október a reformáció hónapja. 1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit.

A 16. század korszakváltó volt, akkor megváltozott a világ szemlélete. Teret hódított a reneszánsz világnézet, melynek középpontjában az ember állt. Megindult a világ újrafelfedezése, amely beindította a kereskedelmet, a hajózást, a kultúra is jobban terjedt, mint korábban bármikor.

Mindeközben Európában a lakosság 90 százaléka a létminimum alatt élt, ebből pedig hatalmas társadalmi feszültségek támadtak. Magyarországon a Dózsa György vezette parasztseregek fordultak a nemesek ellen, de a felkelési hullám az egész kontinensen végigsöpört. Az uralkodó réteg ezt letörni, nem pedig megoldani akarta. Ebben az egyház sem segített, pedig anyagilag meg lett volna rá a lehetősége: ekkor épültek a bazilikák és a hatalmas, egyházi épületek. A katolikus vezetés nem volt a magaslat csúcsán: nem lelki vezetőként, inkább politikai uralkodóként ültek a székben. Fényűző és világias életmódjuk felháborodást váltott ki a népből.

Az emberek keresték Istent, és nem feltétlenül voltak megelégedve azzal, amit az egyház hivatalos oldaláról kaptak. Így indultak el a szerzetes-mozgalmak: megpróbáltak a szentíráshoz megfelelő életet élni. Ezek alapozták meg a hitújító mozgalmak próbálkozásait is.

 

 

Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes is szembesült a kor egyházának nehézségeivel. Meggyőződött annak romlottságáról, így összegyűjtötte kifogásait, melyeket 95 pontba foglalva 1517. október 31-én kitűzött a wittenbergi vártemplom kapujára. Legfőbb üzenete, hogy az ember egyedül Isten kegyelméből (sola gratia), hit által (sola fide) üdvözülhet – nincs szükség egyházi szertartásokra, közvetítőre, vagyonra. A hét katolikus szentségből csak kettőt ismert el: a keresztséget és az úrvacsorát. A keresztény tanítás forrásául egyedül a Bibliát ismerte el, ezért népszerűsítette annak anyanyelven való olvasását is. A pápa elutasította Luther kritikáját és kiátkozta őt. Luther fellépése végül egyházszakadáshoz vezetett. Követőit az evangélium szó után evangélikusoknak nevezzük.

2017-ben, a reformáció 500. évfordulóján, nagyszabású ünnepségsorozattal emlékeztek meg országszerte a jubileumról.

További programok »

FEL