Ne felejtse, hamarosan lomtalanítás lesz Békéscsabán!

2022. október 7. 14:37 | behir.hu

Két novemberi alkalommal lesz lomtalanítás Békéscsabán, ekkor gyűjtik össze és viszik el a lakosságnál feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat.

A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. közleménye szerint november 5-én, szombaton az I.körzetben, november 12-én, szintén szombaton pedig a II. körzetben lesz lomtalanítási nap. A szolgáltató arra figyelmeztet: a lomtalanítás alkalmával a természetes személy ingatlanhasználók háztartásában feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el.

A közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, egyéb intézményektől, szervezetektől lomhulladékot nem szállít el. Ezen szervezeteknek a lomhulladék elszállításáról, kezeléséről saját maguknak kell gondoskodniuk.

A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, amelyek mások számára még használhatóak, azokat pl. a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja, így segíthet másokon, ill. csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel óvva a környezetet.

A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítanak a hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi előírásokra, amikor lomtalanítást nem végeznek.

 

A város körzetei a lomtalanításakor


1. körzet:
Jamina (Szarvasi út - Budapest vasútvonal - Kereki u. által határolt terület), Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gerla, Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, Szója utca és Meteor utca

2. körzet:
Belváros, I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, VI. kerület, Vandhát, Béke -kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, Kastély-szőlők


 

A DAREH azt kéri, hogy a lakosok a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napokon, reggel 6:00 óráig - a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki, ne az úttestre tegyék, mert akadályozhatják a forgalmat.

Az alábbi táblázatban az elszállítható és az el nem szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül, tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra.

 

 

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást. Központi ügyfélszolgálat:  

Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.: + 36-66/447-150

E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu

Honlap: www.dareh.hu

 

Lomtalanításkor kirakható és nem elszállítható hulladék. Forrás: DAREH

A lomhulladék begyűjtésére öntömörítős hulladékgyűjtő járművekkel kerül sor, így a lomhulladék gépjárműbe helyezése során fokozott figyelmet fordítanak munkatársak testi épségére. A lomhulladék biztonságos mozgatása és gyűjtőjárműbe helyezése két rakodó kolléga segítségével történik. A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért kérik, hogy a lakosok a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársak kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett módon kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem minősülő hulladék (gumihulladék, elektronikai hulladék, építésből, bontásból származó hulladék, veszélyes hulladék, stb.) illegálisan kihelyezett hulladéknak minősül, így azokat a továbbiakban viszik el. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, mely hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után!

A lomtalanítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi, ebből kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás rendőri intézkedést vonhat maga után.

 

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

  • egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételei az alábbi linken találhatóak: https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/
  • a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

További programok »

FEL