Nagy Ferenc: Közös eredmény, hogy felgyorsult Békéscsaba fejlődése

2019. augusztus 30. 15:51 | Mikóczy Erika

Nagy Ferenc alpolgármester „közgyűlési hivatalnokként” pozicionálta magát, tekintettel arra, hogy a helyzete az elmúlt öt évben sajátos volt a közgyűlésben. Részt vett a vitákban, a döntések előkészítésében, azonban nem szavazhatott. Mint mondja, jó érzéssel tölti el, hogy ebben a sok tekintetben meghatározó ciklusban részt vehetett a munkában.

– Melyek voltak ön szerint az elmúlt öt év Békéscsaba szempontjából legfontosabb eredményei?

 

– A legnagyobb közösen elért eredménynek azt tartom, hogy a város fejlődése intenzívebb lett, felgyorsult. Ez részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program uniós, valamint a Modern Városok Program hazai támogatásainak köszönhető. Szépülnek az óvodák, iskolák, közintézmények, megújulnak az utak, közterületek. Sokan örülünk a korszerűbb piacnak, az egyre bővülő kerékpárút-hálózatnak, a megszépült, korszerűbb vasútállomásnak, és mindnyájan nagyon várjuk az M44-es gyorsforgalmi út átadását. Meggyőződésem, hogy Békéscsaba megérdemli a napjainkban tapasztalható kiemelt figyelmet. Örülök, hogy bár nem választott képviselő vagyok, mégis részt vehettem ebben a sok tekintetben meghatározó ciklusban a közgyűlés munkájában.

 

– Alpolgármesterként és közgazdászként mit tart az elmúlt öt év erősségeinek, és hol lát még problémákat?  

 

– Békéscsaba folyamatosan arra törekszik, hogy széles körben, jó színvonalú szolgáltatásokat nyújtson lakosainak, ezért többet vállal magára, mint amennyi anyagi forrása van. Szeretjük a tiszta utcákat, a sokszínű kulturális kínálatot, elvárjuk gyermekeink magas színvonalú oktatását-nevelését, a sportsikereket, mindez azonban sok pénzbe kerül. A korábbi évtizedekben sok területen elmaradtunk az országos átlagtól, az itt élők jogos igénye volt a nagyobb ütemű fejlődés. Azonban az anyagi forrásaink sok megyei jogú városhoz viszonyítva szűkösebbek. Az ebből való gazdálkodás fokozottabb odafigyelést igényelt az elmúlt öt évben a közgyűléstől, a városvezetőktől és a köztisztviselőktől is. A területet felügyelő alpolgármesterként ki kell emelnem, hogy a közgyűlés e tekintetben igen felelős magatartást tanúsított. Bár sok vita árán, de minden évben olyan költségvetés született, amelyhez igazodni tudott a gazdálkodás, és így a város pénzügyi egyensúlya folyamatosan biztosított volt. Fontos megemlíteni azt is, hogy a helyi gazdaság erősödött, nőnek a helyi adóból származó bevételek. Égető gond viszont most is az utak, járdák, parkolók állapota, annak ellenére, hogy ebben a ciklusban kétmilliárd forintból útfejlesztési program is megvalósult. Tisztább, gondozottabb utcák, járdák, terek kellenek, szépen karbantartott zöldterületekkel, és van még mit javítani a helyi közlekedéstől a hulladékszállításig több területen, de ha körülnézünk, látványos a fejlődés, amelyre mindnyájan büszkék lehetünk.

 

– A jövőben ön szerint mire kell még jobban figyelni?  

 

– Tovább kell folytatni a helyi gazdaság erősítését, és ezzel párhuzamosan törekednünk kell a város megtartó erejének növelésére, különösen koncentrálva arra, hogy minél több fiatal maradjon itt, telepedjen le Békéscsabán. Ehhez pedig meg kell valósítani a fejlesztéseinket, a lehető leghatékonyabban felhasználva a forrásainkat.  

 

– Hogyan tovább októbertől? Tervezi a folytatást?

 

– Ha úgy adódik, szívesen vállalok feladatokat a következő ötéves ciklusban is. A polgármester úrral való közös gondolkodásunk eredményén múlik, hogy hol és milyen formában számítanak a munkámra.

FEL