Mesélő múzeum: Babály Gyurka nyomában

2018. február 10. 16:25 | behir

2017 óta végeznek a Munkácsy Mihály Múzeum régészei a 18-19. századi Békés (vár)megye anyagi kultúráját feltáró kutatásokat. E vizsgálatok keretében a múlt év telén került sor a Csorvás közeli Perneczki-csárda környékének megkutatására amatőr, múzeumbarát békéscsabai hobbi-fémkeresős bevonásával.

A ma már romos csárdához az egykori betyárvilág színes legendáriuma társul: a 19. század híres-neves kalandorját, Papp Györgyöt, avagy közismertebb betyár-nevén Babály Gyurkát a legenda szerint eme ivó közvetlen közelében, annak hátsó traktusa mögött lőtték le a pandúrok, a Kiegyezést követő esztendőben. Valamicskével túl a század derekán, mikor nagyvilága volt betyárok és pandúrok összeütközéseinek, és a régészet számára is csak éppen hajnalodott térségünkben.

Az egykori fontos kereskedelmi út mellett álló csárda környéke korábban sem volt ismeretlen a régészek előtt: a kétezres években már elvégzett régészeti kutatások a római korban (1-5. század) a Dunán innen élt barbár, iráni eredetű nép, a szarmaták leletanyagát hozta napvilágra. Az újabb kutatás jellegzetes 18-19. századi cseréppipákat hozott felszínre, melyekről nem nehéz elképzelni, hogy a csárda mellett megpihenő fuvarosok, vagy éppen a csárdában mulatozók hosszas csibukolását szolgálhatták, egy a miénknél ráérősebb időben.

A sok korsó-, tál- és fazéktöredék pedig elénk idézi azokat a régi gulyásokat és borokat, melyek nyomán ki-kibukott, majd földet érvén csorbult az ember kezében levő pipa, melyet fellelünk. Így hullhattak el azok a szép, Mária Terézia korát idéző krajcárok is, mint manapság az ötforintosok. A leszakadt huszárgombok pedig nyáresti kalandokat idéznek képzeletünkbe, azokból a boldognak nevezett békeidőkből.

Mialatt így elmélázik a tudomány embere, észre sem veszi, hogy elérte a pontot, mely Babály Gyurka mondájának a betyár szempontjából legszomorúbb része: azok a bizonyos lövések. A fémkereső-gép ekkor felsikolt, jelez, és néhány 19. századi töltény kerül egymás mellől a felszínre. Ki tudja? Talán ama hírhedt eset emléke ez.

 

Nagy-Laczkó Balázs régész

 

További programok »

Itthon

FEL