Közgyűlés: A nyári szünet előtt utoljára vitáztak a csabai képviselők

2018. június 21. 09:55 | Varga Diána

A szokásosnál is rövidebb ülést és ünnepi pillanatokat hozott a vakációt megelőző utolsó ülés.

 

Ha kíváncsi az eredeti előterjesztésekre, azokat teljes terjedelemben a város megújult honlapján, erre a linkre kattintva érheti el.

 

 

 

 

 

Döntés az országos szlovák önkormányzattal történő vagyonkezelés megkötéséről

Azok, akik rendszeresen nyomon követik a közgyűlés munkáját, jól tudják, hogy az áprilisi, soron kívüli testületi ülésen már járt az Országos Szlovák Önkormányzattal kötendő vagyonkezelés. Eszerint az önkormányzat a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium fenntartói jogát a feladatellátást szolgáló vagyon használatával a csabai önkormányzat és az Országos Szlovák Önkormányzat további 10 évre meghosszabbítja a vagyonkezelést. A megállapodás 2025. június 30-ig hatályos. Egy korábbi kormányhatározat értelmében ilyen esetben ingyenes vagyonkezelésbe kell adni az ingatlant, de tekintettel arra, hogy az érintett terület egyes részei közös használatban vannak a Békéscsabai Tankerületi Központtal, illetve az ingatlant használja a Gyermekélelmezési Intézmény is, 3 oldalú tárgyalást kezdeményeztek az érintett felekkel. Megegyeztek arról, hogy a közös használatú tornacsarnok a korábbi használati szerződéssel összhangban a Szlovák Önkormányzat vagyonkezelésébe kerül, a közös használat módját, a költségek megosztását a két fenntartó (Békéscsabai Tankerületi Központ és a Szlovák Önkormányzat) külön megállapodásban rögzíti. A Tankerületi Központ a Gyermekélelmezési Intézmény részére a továbbiakban is biztosítja a gépjárműtárolók használatát.

Hollerné Racskó Erzsébet, a szlovák önkormányzat elnöke megköszönte a város közreműködését, ugyanakkor arról biztosította a testületet, hogy jó gazdái lesznek az épületnek. Egyúttal meghívta grémium tagjait a magyarországi szlovákok napjára, július 7-re, amelyet Békéscsabán tartanak majd.

 

Hollerné Racskó Erzsébet a békéscsabai testületi ülésen. Fotó: Tóth Áron

 

Emelni kell a diétás gyermekétkeztetés díját

Ahogy arról korábban beszámoltunk, emelkedett a gyermekétkeztetés térítési díja. Nem kis vita előzte meg azt a határozati javaslatot is, amely egy éve a diétás gyermekétkeztetésre vonatkozott volna, ám a képviselők többszöri nekifutásra sem hagyták jóvá a növekményt. Most azonban ismét ez a kérdés van porondon, a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény ugyanis nem főzhet ilyen ételeket, a külső szolgáltató azonban drágábban főz, mint amennyi pénz jelenleg a célra van szánva.

Bíró Csaba (Fidesz-KDNP) a Gyermekélelmezési Intézmény vezetőjeként megjegyezte, hogy nem a normál térítési díjakról, hanem a diétás ételek alapanyagának beszerzésével kapcsolatos díjakról szól a rendeletmódosítás. A diétás étkeztetést az intézmény csak vásárolt szolgáltatással tudja ellátni. Az elmúlt évben a 8 százalékos egyéb költséghez egy 62 százalékos rezsiköltség tartozott, amely tavaly is 60 százalékkal emelkedett. A képviselő szerint fontos megjegyezni, hogy 2017-ben 70 fő vette igénybe a diétás étkeztetést, míg 2018-ban már csak 50 gyermek. Összehívtak egy szülőértekezletet, ahol tájékoztatták a szülőket a kialakult helyzetről. Emellett a képviselő szerint erre a rendeletmódosításra azért van szükség, mert az intézmény 2018 februárban bevezette a bankkártyás térítési díj befizetést, de most azt szeretnék elérni, hogy könnyebben tudják a kintlévőségeik is kezelni. Az intézménynek nem az a célja, hogy a szociálisan rászoruló családokat szankcionálja, de a kintlévőségük behajtását meg kell oldani – a képviselő szerint.

9 igen, 6 tartózkodás mellett fogadták el az előterjesztést.

Bíró Csaba (Fidesz-KDNP) felszólalása 2018.06.21.-i közgyűlésen, Békéscsabán. Fotó: Tóth Áron

 

 

Ismét porondon a parkolás

A legutóbbi ülésen a képviselők megszavazták, a mostani ülésen pedig módosítják azt a határozatot, mely szerint drágul a parkolás Békéscsaba belvárosában. A módosítás minimális, a második gépjárművekre vonatkozó szöveges korrigálásról van szó. A Békéscsabai Járási Hivatal ugyanakkor jelezte, hogy parkolási problémái vannak a Szabadság téri épületnél, ezért azt kérik, hogy az önkormányzat biztosítson számukra 10 parkolót.

Takács Péter (LMP) szerint az, hogy a Szabadság téren további 10 parkolót csak a járási hivatal használhat az még tovább nehezítené azon az útszakaszon a parkolást, amely már most is körülményes.

Szarvas Péter (független) arról érdeklődött, hogy hogyan állapítja meg a vagyonkezelő az általányfizetés?

Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály vezetője elmondta, hogy az adott parkoló övezet forgalmát vizsgálják a szakemberek, amelyet érint a kérés, és az alapján számolja a VAK Zrt. az általány díjat. Ezt követően erről egy külön szerződést köt a Békés Megyei Kormányhivatallal.

Tímár Ella (Fidesz-KDNP) az iránt érdeklődött, hogy hány parkoló van a Szabadság térnek az érintett területén?

Csiaki Tamás pontos számot nem tudott, de véleménye szerint 40-50 parkoló hely található a területen.

10 igen és 5 tartózkodás mellett fogadták el az előterjesztést.

 

 

Módosulhatnak a szociális bérlakásokra vonatkozó szabályok

Sok az igénylő, kevés az önkormányzati tulajdonú lakás - többek közt ez s kiderül az előterjesztésből.

A Lakásügyi Bizottság módosító javaslatát ismertető Szarvas Péter (független) kiemelte, hogy a módosítással azzal a bérlővel, aki 65. életévét betöltötte, és megfelel a rendelet egyéb feltételeinek, a szerződésben foglalt 10 évet követően is meghosszabbíthatja a bérleti szerződést az önkormányzat.

Dr. Csicsely Ilona (Fidesz-KDNP) arra emlékeztetett, hogy két elv van a szociális bérlakásokkal kapcsolatosan. Az egyik az, hogy aki bérleti jogviszonyt szerez, az élete végéig élhessen ezzel a jogviszonnyal, a másik az, amit a közgyűlés is támogat, eszerint a szociális bérlakásban élők 10 évet tölthetnek el ilyen bérlakásban.  Megjegyezte: óriási szükség van Békéscsabán szociális bérlakásokra, amit az is mutat, hogy az előző évben 4 megüresedett lakásra 59 pályázó nyújtott be igényt. Véleménye szerint az elmúlt évben rosszabbodott a helyzet, mivel több szociális bérlakás megszűnt a városban különböző okok miatt. Emellett a képviselő kiemelte, hogy a 2008-ban megkötött 10 éves szerződések 2018-ban járnak le, ez 58 családot érint. A bizottság ezért javasolja ezt a rendeletmódosítást, mert ez egy átmeneti megoldást jelenthetne. Továbbá bizonyos kivételeket állapíthatnak meg, amellyel egyrészt öngondoskodást támogatnák, de ha a bérlő nem felel meg semmilyen kivételnek, akkor is  méltányossági alapon akár 2020-ig állhat fenn ez a jogviszony.

Takács Péter (LMP) emlékeztetett arra, hogy több alaklommal érdeklődött a felől, hogy az MVP-ből lehet-e bérlakásokkal kapcsolatos programelemekre forrást igényelni. A képviselő úgy tudja, hogy a volt ruhaipari épület átalakításán dolgozik a polgármester a térség országgyűlési képviselőjével. A képviselő hozzátette: a módosító határozat létjogosultságát véleménye szerint az indokolja, hogyha valaki 65 éves korára nem tudott gondoskodni a lakhatásáról, az valószínűleg a későbbiekben nem is tud majd.

Herczeg Tamás (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő Takács Péter kérdésére úgy reagált, hogy Hanó Miklós alpolgármesterre az előző héten valóban tárgyaltak Gulyás Gergő miniszterelnökséget vezető miniszterre, valamint további miniszterekkel. A tárgyaláson megfogalmazták, hogy roppant fontos az, hogy a Modern Városok Programba a helyi bérlakásokkal kapcsolatosan bekerüljön két projektelem: a Fövenyes utcában egy ifjúsági garzon, és az említett ruhaipari épületből egy szociális bérlakás kialakítása is. Az országgyűlési képviselő hozzátette: a város ezen a területen egy picit késésben van, mert a miniszterelnökkel aláírt MVP-s szerződésben ez a programpont nem szerepel. Ugyanakkor kiemelte: a kormánynak az az álláspontja, hogy amely elfogadott programpontban nem látszik belátható közelségben eredmény a város számára, azt egész egyszerűen át kell csoportosítani a város közgyűlésnek.

 

Herczeg Tamás (Fidesz-KDNP) országggyűlési képviselő a békéscsabai ülésen. Fotó: Tóth Áron

 

Takács Péter (LMP) erre úgy reagált, hogy ebben az esetben véleménye szerint az a legfontosabb cél, hogy ilyen irányban cseréljék a programelemeket.

Szarvas Péter (független) emlékeztette a grémiumot, hogy a Modern Városok Program szerződés aláírása előtt számos projekt elem terve készült el, amelyben szerepelt például a ruhaipari épület átalakítását, az akkor -nem az önkormányzat döntése értelmében -  nem került bele a programba. A polgármester továbbá tájékoztatta a közgyűlés, hogy március elején benyújtották az említett korrekciós elemek tervét az illetékeseknek, de erre még nem érkezett reakció.

 

 

 

Két nyaralót is eladna az önkormányzat

A balatonszárszói és a gyomaendrődi üdülőjét is árverésre bocsájtaná az önkormányzat.

Előbbi kapcsán Takács Péter (LMP) azt kérdezte, be lehetne-e vonni az ingatlant valamilyen Balaton mentén zajló kormányzati fejlesztésbe? A polgármester úgy válaszolt, hogy nem tud ilyesmiről.

Dr. Ferenczi Attila (Fidesz-KDNP) megjegyezte, hogy a 2018-as költségvetésben célként határozták meg a bevételek növelését, ezért látták szükségesnek a nyaralók értékesítését. Mint mondta, a Balatonnál inkább a befektetők fejlesztenek, mint az állam. Ugyanakkor módosító javaslata szerint bruttó 127 millió forint kikiáltási áron kellene értékesíteni az ingatlant

 

Takács Péter felszólalása

 

Miklós Attila (MSZP) arról beszélt, hogy nem jó jel, ha már a “családi ezüstöt áruljuk”. Mint mondta, most még lehet, hogy el tudják adni az ingatlanokat, de miből lesz bevételük jövőre?

A grémium a pénzügyi bizottsák módosítóját nem, de Dr. Ferenczi Attiláét elfogadta, az előterjesztést teljes egészében 12 igen, 3 tartózkodás mellett fogadták el.

 

 

Kézilabdapálya épülhet az Arany János Kollégiumnál

Az önkormányzat kültéri kézilabdapálya építésére pályázott a Magyar Kézilabda Szövetségtől, állami támogatással, a terv zöldutat kapott. A békéscsabai Arany János Kollégiumnál a már meglévő betonpályát újíthatják fel, illetve két kaput helyezhetnek majd el.

Tímár Ella (Fidesz-KDNP) örül annak, hogy elindul a felújítás, hiszen ráfér, ugyanakkor arról kérdezett, hogy a kivágott fák nyomán maradt területet hogyan kívánják rendezni? A válasz szerint újdonság nincs az ügyben, legkésőbb jövő tavasszal kell benyújtani a területrendezési koncepciót.

 

 

Beszámol a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Közgyűlési jóváhagyás nyomán a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. a Globál Refuse Nonprofit Kft.-nek értékesítette a társaság törzstőkéjénel 49,03 százalékát kitevő üzletrészt, vagyis a cég kétszemélyes társasággá vált.

A cég tavalyi beszámolója 251 millió forint mérleg főösszeget, 39,2 millió forint saját tőkét és 26,2 millió forint adózott eredményt mutat. Utóbbit eredménytartalékba teszik.

 

(b-j) Nagy Ferenc (független) alpolgármester, Hanó Miklós (Fidesz-KDNP) alpolgármester, Szarvas Péter (független) polgármester és Kiss Tibor (Fidesz-KDNP) alpolgármester a 2018.06.21.-i közgyűlésen, Békéscsabán. Fotó: Tóth Áron

 

 

Beszámol a városfejlesztési kft.

Mint önkormányzati társaságnak, így a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-nek is beszámolási kötelezettsége van a közgyűlésnek. A cég által benyújtott dokumentum arról tanúskodik, hogy a kft. jelenleg több mint 440 szerződést kezel, az Európai uniós forrásból finanszírozott Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból és a kormányzati finanszírozású Modern Városok Programban több mint 31 milliárd forint értékben menedzselnek projekteket. Párhuzamosan 32 munkaterületen folynak kivitelezése munkák, a cég munkatársai látják el a projektmenedzsmenti és a műszaki ellenőri feladatokat is. 2018-ban 3 óvodai beruházás kivitelezési munkái mellett további 4 önkormányzati épület energetikai korszerűsítését fejezik be határidő előtt. Idén e hónap végéig 30 közbeszerzési eljárást bonyolítottak le vagy készítettek elő.

Ezen felül a kft. feladatai közé tartozik a Csabagyöngye szőlő- és gyümölcsültetvény fejlesztésének és fenntartásának menedzselése, üzemeltetése, a hulladékgazdálkodási és köztisztasági feladatok műszaki ellenőrzése, és részt vesz a TOP HACS akciócsoportjában.

Szarvas Péter (független) amellett, hogy megdícsérte a kft. munkáját, arról beszélt, hogy egyes projektek kapcsán a projektmenedzsment díjának egy része a projektekben aktívan résztvevőkhöz és a városházára kerülne, azt kérte, a kérdésben szülessen tisztességes megállapodás.

Dr. Ferenczi Attila (Fidesz-KDNP) kérésére Dr. Sódar Anita cégvezető arról tájékoztatott, hogy egy nagyobb ellenőrzés zajlott nemrég a kft.-nél, amely a pénzügyi és projektmenedzseri területet érintette. Mint kiderült, az eddig ellenőrzött városok közül Békéscsaba az egyetlen, ahol semmilyen hiányosságot nem tapasztaltak. Ugyanakkor kiemelte, hogy a Békéscsabai Médiacentrum Kft. segítségével a lakosságot is kielégítően tudják tájékoztatni, hiszen a Csabai Mérlegben például minden számban megjelenik valamilyen tájékoztatás egy-egy projektről. Hozzátette: arra törekednek, hogy minél kevesebb önkormányzati támogatást használjanak fel, a polgármester felvetésére pedig azt közölte, hogy folynak a tárgyalások.

 

Dr. Sódar Anita a békéscsabai képviselő-testület 2018.06.21-i ülésén. Fotó: Tóth Áron

 

Dr. Bacsa Vendel megjegyezte, hogy a Modern Városok Programmal kapcsolatos ellenőrzés a városháza stratégiai, fejlesztési osztályát is érintette, de itt sem találtak problémát, amiért ő is köszönetet mondott a kollégáknak.

15 igennel fogadták el a beszámolót. 

 

 

Indulhat a kivitelezés a piacon

Korábban már tárgyalt a testület arról, melyik cég legyen a több mint 700 millió forint összköltségű, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből finanszírozott piacfelőjítás kivitelezője, ám 2017 szeptemberében a képviselők eredménytelennek ítélték a közbeszerzési eljárást és újat írattak ki, mivel a megszabott költségkeretbe egyik pályázó sem fért bele.

Az eredeti tervek szerint a piaci pavilonsort is ebben az ütemben bontották volna el és építették volna újra, ám ezt a projektelemet a Modern Városok Program térségi vásártér projektjéhez csoportosították, ám helyette bekerül a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.

Az újabb fordulóra három vállalkozás nyújtotta be pályázatát, ebből kettő volt érvényes, a legjobb ajánlatot a Swietelsky Magyarország Kft. tette.

15 igennel fogadták el az előterjesztést.

 

(b-j) Miklós Attila (MSZP), Fülöp Csaba (MSZP), Kaposi László (DK) és Takács Péter (LMP) a 2018.06.21.-i békéscsabai közgyűlésen. Fotó: V.D.

 

 

Terveztetik a geotermikus energia kiaknázására szolgáló rendszert

A Modern Városok Programban valósul meg az a projekt, mely kifejezetten a geotermikus energiát igyekszik hasznosítani Békéscsabán. A közgyűlés elé azért került a kérdés, mert el kell dönteni, mely cég készítse az erre vonatkozó tanulmány-, engedélyezési és kivitelezési terveket. A közbeszerzési eljárásban egy ajánlat érkezett, a kecskeméti székhelyű CAM Colsulting Szolgáltató Kft-től.

15 igennel fogadták el az előterjesztést. 

 

 

Terveztetik a térségi vásárteret

Szintén a Modern Városok Programban valósul meg a térségi vásártér kialakítása, mely révén a békéscsabai piac nem csak a békéscsabaiakat, de a környékbelieket is kiszolgálja majd és nagy hangsúlyt kapnak majd a helyi termékek. A terveztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban egy ajánlat érkezett be, méghozzá az Óbuda Építész Stúdió Kft-től.

 

 

Új játszótér épül a Pulszky-Lenkey utca sarkán, indulhat a kivitelezés

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban több játszóteret érintő program veszi kezdetét hamarosan. A Pulszky és a Lenkey utca sarkán új játszótér épül, míg a Veres Péter, a Monda, a Zsigmond és a Tavasz utca által határolt játszóteret bővítik, több részletben. A jelentkező cégek közül a közgyűlés a békéscsabai székhelyű Koléner Kft és a Galéria Invest mellett döntött.

 

 

Ismét terítéken a DAREH

Május 28-án tartotta legutóbbi taggyűlését a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH), ahol többek közt a társulás 2017-es költségvetésének végrehajtásáról, a tavalyi ellenőrzési terv végrehajtásáról, tevékenységéről, gazdálkodásáról, a székhely áthelyezéséről, illetve át nem helyezéséről, új települések csatlakozásáról, és még sok más témáról esett szó.

Takács Péter (LMP) arra kérdezett rá, hogy végül Orosházáról hová költözött a munkaszervezet? Mint kiderült, hogy még zajlanak az egyeztetések arról, hogy a bázis zrt. lássa el ezt a feladatot, emiatt a feladat továbbra is maradt a Dél-békési városban.

 

 

Átteszik az emlékkövet, de hová és hogyan?

Nem tűnt vitás kérdésnek, azonban mégis hosszabb eszmecserét generált a Békéscsaba főterén 1993. augusztus 20-án, az önkormányzat által elhelyezett emlékkő ügye, amelyet annak idején a város újratelepítésének 275. évfordulóját örökítette meg. Az emlékmű a 2013-ban végződött térrehabilitáció után az országzászló mellett kapott helyet, most azonban a készülő Szent István szobor miatt ismét új helyre kellene helyezni, méghozzá a Csaba első írásos emlékét megörökítő szószék mellé.

 

Szarvas Péter (független) polgármester a 2018.06.21.-i képviselő-testületi ülésen. Fotó: V.D.

 

Takács Péter (LMP) a helyi szlovák önkormányzat véleményére hívta fel a figyelmet, eszerint ugyanis nem támogatják az emlékkő áthelyezését, ahogy azt sem, hogy az evangélikus szlovák gyökerekkel rendelkező Békéscsaba főterén egy, a katolikus mitológiához fűződő jelenetet örökítsenek meg szobor formájában. A képviselő megjegyezte, régóta politizál a grémiumban és jónak nevezte a kialakult kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzattal, de mint mondta, ilyen hangvételű levélváltást még nem látott, ezt pedig méltatlannak tartja az elmúlt évtizedekben kialakult kapcsolathoz képest. Megjegyezte, hogy a Szent István szobor a magyar államalapításhoz kapcsolódó legendárium legjellemzőbb pillanatát ábrázolja, amelynek nem kellene sértenie a helyi szlovákságot, véleménye szerint egy félreértésről van szó.

Dr. Kerekes Attila (Fidesz-KDNP), a Szent István szobor ötletadója sem tartotta szerencsésnek a hangvételt, ugyanakkor mint mondta, a békesség kedvéért inkább azt javasolja, hogy ne helyezzék át az emlékkövet.

Csicsely Ilona (Fidesz-KDNP) szerint inkább az a nem szerencsés, hogy az érintettek jelenléte nélkül tárgyalnak a levélről. Takács Péter (LMP) arra emlékeztetett, hogy aggályait elmondta a szakbizottság előtt is, ahol részt vett a szlovák önkormányzat elnöke is, ott a konszenzusos javaslat szerint támogatták, hogy a kő elkerüljön az első írásos emléket megörökítő alkotás mellé.

Kiss Tibor (Fidesz-KDNP) szerint abban az esetben, ha egy harmadik opciót választanak, akkor az egész egyeztetés-sor újraindul, ezért azt javasolta, hogy a konszenzusos megoldást válassza a képviselő-testület. A többi képviselővel egyetemben ő is úgy vélte, hogy egy félreértésről van szó.

Kutyej Pál (Fidesz-KDNP) menet közben kapott egy értesítést az Országos Szlovák Önkormányzattól, miszerint a szószék mellé kerülne az emlékkő, ugyanakkor egy talapzatot kérnének. Ez összhangban áll a “B” változattal, ennek hatására dr. Kerekes Attila visszavonta javaslatát.

A “B” változatot 14 igen és egy tartózkodás mellett fogadták el, míg a teljes határozati javaslatot 13 igennel hagyták jóvá.

 

Óvodavezetőkről döntenek

A Százszorszép Művészeti Bázisóvoda vezetőjének, Kócsi Sándornénak július végén jár le megbizatása, ezért az önkormányzat megpályáztatta a pozíciót. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi intézményvezető tovább folytathatja munkáját, hiszen a posztra egyedül ő pályázott.

A Békéscsabai Tündérkert Óvodában is hasonló a helyzet, ahol jelenleg Hrabovszki Zoltánné az intézményvezető.

Bíró Csaba (Fidesz-KDNP) a körzet megválasztott képviselőjeként elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolata a Százszorszép Bázis Óvodával, ami azért fontos, mert így tudnak előrevezető döntéseket hozni. Megemlítette, hogy a pályázó Békéscsaba Pedagógusa Díjat és országos elismerést, a Brunszvik Teréz Díjat is átvehetett. Ezért ajánlja Kocsi Sándornét és köszöni az eddigi munkáját.

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy több mint tíz éve dolgozik együtt a Tündérkert Óvoda vezetőjével, akivel szinte minden célban egyetértenek. Azt is külön köszöni, hogy a nyugdíjba vonuló kollégát helyett pályakezdőket vette fel, ami a jövőbe mutat. A képviselő véleménye szerint az is jól mutatja, milyen jó munkát végeznek az intézményben, hogy állandó a túljelentkezés.

 

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes (Fidesz-KDNP) felszólalása a 2018.06.21.-i képviselőtestületi ülésen. Fotó: Tóth Áron

 

Dr. Csicsely Ilona (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy a Jaminai Részönkormányzat is egyhangúlag támogatja az intézményvezető pályázatát.

15 igennel mindkét intézményvezető pályázatát elfogadta a grémium.

 

 

Médiatámogatás

Békéscsaba önkormányzata a 2018-as költségvetésben összesen 13 millió forintot különített el médiakapcsolatok címen, ez 1 millióval kevesebb, mint tavaly. Az összeg tartalmazza a Békés Megyei Hírlapot kiadó és a beol.hu-t üzemeltető Mediaworks Hungary Zrt.-nek tavaly megítélt 3,9 millió forintot. A többit a Csaba TV (6,3 millió forint), az azóta már megszűnt Csaba Rádió (900 ezer forint), a Békés Sport című lapot kiadó Hasznos Inform Kft (550 ezer forint), a hir6.hu-t üzemeltető Web and Sales Média Kft. (450 ezer forint) és a koroshircentrum.hu-t üzemeltető Telekom Békés Kft. (900 ezer forint) kapta. A Mediaworks-nek azonban idén nem ítéltek meg forrást, pedig a szerződésben foglaltakat teljesítették.

Szarvas Péter (független) szerint szerencsésebb lett volna a pályázat előtt felderíteni a kereteket, nem pedig a jövő évi keret terhére

Bíró Csaba (Fidesz-KDNP) arról tájékoztatott, hogy a bizottság a 13 milliós keretből 9 millió forintot költött 2018-ban. nem csabai döntéshozatal folytán csúsztak a dolgok egy évet, ezért véleménye szerint nem kellene emiatt megcsúszniuk a kifizetéssel. Megjegyezte, hogy az idei költségvetés nem ad lehetőséget a kérdés rendezésére.

 

 

Fekete Pál: "Békéscsaba a hősök városa"

A közgyűlés tagjai délben köszöntötték Fekete Pált, Békéscsaba díszpolgárát 90. születésnapja alkalmából. Szarvas Péter (független)  úgy fogalmazott, hogy soha nem tudja a város megköszönni azokat a tetteket, amelyekkel a forradalom idején Fekete Pál megmentette a lakosságot az atrocitásoktól.

 

Szarvas Péter polgármester Fekete Pált, Békéscsaba díszpolgárát méltatja a békéscsabai közgyűlésen, 2018.06.21.-én. Fotó: Tóth Áron

 

Méltatta kutatómunkáját, és azokat a kötelékeket, amelyek a városhoz és az ’56-os történelmi eseményekhez fűzik. Fekete Pál a magyar nemzet számára kiemelkedő munkát végzett és végez mai is, ami példaértékű. Csak a szél felettünk című könyvének egyik munkapéldányát, illetve a város ajándékát is átadták a város díszpolgárának, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola diákjai és pedagógusa adott ünnepi előadást.

 

Szarvas Péter polgármester adja át a város ajándékát Fekete Pálnak. Fotó: Tóth Áron

 

Fekete Pál beszédében kiemelte, hogy bármerre is jár a világban, Békéscsabát érzi szülővárosának, hogy nem innen származik. "Egy olyan korszakot éltünk át, amikor színt kellett vallani, és Békéscsaba hűséges, becsületes és elkötelezett volt, a küszködés ellenére fennmaradtunk. Békéscsaba a hősök városa. A város a legnehezebb időkben is mellettem állt, itt az emberek ugyanúgy részt vettek a forradalomban, de olyan becsülettel, hogy a város nem tagadott meg, amíg börtönben voltam, ennek köszönhetem a túlélésemet. A haláltáborokban is szentül hittem, hogy ez a város velem marad, és szerettem Békéscsabát, ami meghosszabbította az életem. Boldog vagyok, hogy láttam önöket, hiszen engem az önök apjai, nagyapjai akkor fiukká fogadtak. Boldog vagyok, hogy hű maradtam ama nemes harchoz, és hiszem, hogy a ti szereteteteknek sikerült meghosszabbítania az életemet" – fogalmazott.

 

 

Végül Bartus Gyula a Békéscsabai Jókai Színház színésze adta elő Radnóti Miklós „Nem tudhatom” című versét. Ezt követően a volt iskolájának jelenlegi intézményvezetője és két diákja, valamint a fogadott iskolájának intézményvezetője köszöntötte Fekete Pált.

 

Fekete Pált volt iskolájának jelenlegi intézményvezetője és két diákja is köszöntötte. Fotó: Tóth Áron

 

Hosszú sorban vártak a megjelentek arra, hogy köszönthessék Békéscsaba díszpolgárát. Fotó: Tóth Áron

 

Mindenkinek volt pár kedves szava Fekete Pálhoz. Fotó: Tóth Áron

 

Bejelentések: harangügyek

Miklós Attila (MSZP) azt kérdezte, hogy a főtéren lévő harangjáték üzemeltetése kinek a kezelésébe tartozik? A képviselő szerint ugyanis hamis dallamot játszik a szerkezet, ha turistákat várnak a városba, akkor jó lenne, ha törődnének vele.

Szarvas Péter (független) arra kérte a Városüzemeltetési osztály vezetőjét, hogy mihamarabb orvosolják a problémát, továbbá ne a szokásos 30 napon belül, hanem 15 napon belül küldjék meg Miklós Attila képviselőnek a választ kérdésére.

 

A nyilvános ülés a szokásosnál is hamarabb, délután fél háromkor ért véget.

 

Varga Diána, Zámbori Eszter

 

További programok »

Itthon

Orosházán rendezték a Magyarok Világszépe döntőjét

Csaknem két héten keresztül Orosházán készültek fel a 2020-as Magyarok Világszépe legcsinosabb versenyzői a szeptember 18-án rendezett döntőre, amelynek a Petőfi Művelődési Központ színházterme adott otthont.
2020. szeptember 19. 18:11
FEL