Javaslatokat várnak arra, hogy ki kapjon Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést

2024. június 13. 15:33 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 7/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A kitüntetés adományozható a szociális ellátásban a rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személynek, vagy közösségnek, aki (amely) a Békéscsabán élő nehéz sorsú emberekért szűkebb és tágabb környezetében végzett munkájáért kiérdemelte a megbecsültséget.

Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

  • Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere,
  • Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármesterei,
  • Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői,
  • Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője,
  • a város területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok,
  • a Közgyűlés szociális ügyekkel foglalkozó bizottságának nem képviselő tagjai,
  • a városban szociális ellátást végző intézmények vezetői,
  • a városban szociális ellátást végző intézmények fenntartói,
  • a városban szociális ellátást végző intézmények munkahelyi kollektívái,
  • a Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező – bíróság nyilvántartásba vett – civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy vagy közösség nevét, megnevezését, valamint a kitüntetés adományozásának alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2024. augusztus 31. napjáig kell beküldeni a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai Osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.). A kitüntetés odaítéléséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.

További programok »

FEL