Átadták a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetéseket Békéscsabán

2022. október 25. 17:00 | Vincze Attila

Ünnepélyes keretek között adta át Békéscsaba önkormányzata a szociális munka napja alkalmából a „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetéseket kedden, a Csabagyöngye Kulturális Központban. Az elismeréseket áldozatos munkájáért idén Haba László Gáborné, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ nyugalmazott vezető ápoló helyettese, valamint a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona kollektívája vehette át.

Az elismerést 2000 óta adományozza az önkormányzat a szociális munka területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozóknak. Az eseményen Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere beszédében hangsúlyozta: fontos az, hogy ezekben a napokban megálljunk egy pillanatra és a szociális ágazat magas hivatástudattal és elkötelezettséggel felvértezett dolgozóit méltóképpen megünnepeljük. 

 

 

– A koronavírus után, a mostani energiaválság, az árak drasztikus emelkedése újabb terhet ró majd a családokra, az egyénekre és ezáltal a szociális ellátórendszerre, illetve az ellátórendszerben dolgozó intézményekre, civil szervezetekre, önkéntesekre, ezért köszönettel és hálával tartozunk nekik – fogalmazott.

Herczeg Tamás, a térség országgyűlési képviselője parlamenti elfoglaltságai miatt nem tudott jelen lenni a rendezvényen, azonban üdvözletében ő is köszönetet mondott a békéscsabai szociális dolgozók áldozatos munkájáért.

 

Haba László Gáborné „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetést vehetett át

Haba László Gáborné, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ nyugalmazott vezető ápoló helyettese munkáját 1982. február 1-jén kezdte a Békéscsabai Kórházban, majd 1989. február 1. napjától, az akkor még Békéscsaba Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézményében dolgozott. Ápolóként került a szociális területre, általános ápoló végzettséggel, majd tovább képezte magát: szociális gondozó és szervező, felnőtt szakápoló és demencia gondozói végzettséget szerzett. 33 éve tevékenykedik az intézménynél. Munkáját az Urszinyi Utcai Gondozóházban, majd a Jázmin Utcai idősek klubjában gondozóként, a Bankó András Utcai Idősek Otthonában főnővérként végezte. 2009-től az Ady Endre Utcai Idősek Otthonában tevékenykedett, először, mint ápoló, megbízott intézményvezető ápoló és vezető ápoló helyettes.

 

 

2022. április 30-án 40 éves szolgálati idővel nyugdíjba vonult. Fáradtságos és kitartó munkájával folyamatosan segítette azokat az embereket, akik az intézményhez fordulnak támogatásért, gondoskodásért. Elhivatottsággal, odafigyeléssel, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint végezte munkáját. Nagy türelemmel gondoskodott az ellátásra szoruló emberekről. Tanulmányai során megszerzett ismereteit a mindennapi munkájában kiválóan alkalmazta. Magas szinten elsajátította azokat a képességeket, készségeket, amelyek a gyakorlati segítő munkában szükségesek. Munkáját hittel és szorgalommal végezte, feladatait mindenkor szívvel-lélekkel látta el. Munkáját az ellátottak bizalommal, kollégái elismeréssel jutalmazták. Mindenkinek legjobb tudása szerint segített. A munka számára hivatás is, feladatát odaadással, körültekintően, empatikusan és diszkréten látta el. Az intézmény munkaközösségének megbecsült tagja volt, akinek ötleteire, emberségére mindig számíthattak.

 

A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona kollektívája „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetést vehetett át

A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona és Családok Átmeneti Otthona intézményegysége Békéscsaba szívében, jól megközelíthető helyen, a Bartók Béla út 24. szám alatt található, ahol 2007. február 1. óta működik. A feladatok ellátását 12 munkatárs végzi. A Gyermekek Átmeneti Otthonában történő nevelés célja, hogy a gondozott gyermek testileg, lelkileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjön és személyisége a legteljesebb módon kibontakozhasson. Az intézmény dolgozói nagy figyelmet fordítanak a gyermekek egymáshoz való viszonyának alakításában, a minőségi szabadidő eltöltésre, valamint biztonságos kortárskapcsolatok kialakítására. Az intézményben dolgozó kollégák fontosnak tartják a szabadidő minőségi és hasznos eltöltését, közös programok és rendezvények megtartását. A szabadidő kultúra kialakítása érdekében az intézményben dolgozó kollégák heti rendszerességgel tartanak kézműves és kreatív foglalkozásokat a közelgő évszak, illetve tematikus ünnepek köré építve.

 

 

A Családok Átmeneti Otthonába bekerülő családok eltérő élethelyzetűek és eltérő problémával rendelkeznek. A bekerülés fő indokai az elégtelen lakhatási feltételek és a hajléktalanná válás, ugyanakkor ez csak a jéghegy csúcsa. A háttérben komoly életvezetési, pénzbeosztási, pénzkezelési, gyermeknevelési, bántalmazás, elhanyagolás és szenvedélybetegségi problémák húzódnak. Az intézménybe került családok nehéz szociális körülményekből érkeznek, jellemzőek az elmaradt és nem megfelelő szocializációs problémák okozta nehézségek. Az intézménybe kerülés célja az otthonról hozott nehézségek, hátrányok csökkentése, a gyermekek felzárkóztatása kortársaikhoz. A szociális szféra minden területén embert próbáló a napi feladatok ellátása, és nincs ez másként a családok és gyermekek átmeneti otthonaiban sem, az ott dolgozó kollégák számára jelentős kockázat a kiégés. A családok átmeneti otthonában ugyan szülővel együtt van a gyermek, de számtalan esetben a kollégáknak kell megtanítaniuk a gyermekellátás alapjait az anyák számára. Sajnos nem ritka, hogy a kollégáknak kell megtanítani, elérni az anyánál, hogy hogyan szeresse, hogyan kötődjön hozzá. Hatalmas kudarcként, saját veszteségként élik meg, ha minden igyekezetük ellenére a szülő alkalmatlansága miatt a gyermeket végül kiemelik a családból, és nevelőszülőknél helyezik el.

 

 

A Gyermekek Átmeneti Otthonában még nehezebb a kollégák feladata, hiszen ott szülő nélkül kerül ellátásba a gyermek, és nagyon ritka az, amikor haza viszi egy idő után a szülő tőlünk. Jellemzően azt élik át a gyermekek, hogy a kezdeti lelkes látogatás után anya eltűnik, már nem is hívja telefonon, és végül sajnos el kell indítani a nevelésbe vétel. Ezt a folyamatot megélni egy gyermeknek iszonyatos fájdalom, amely a kollégák lelkében is nyomot hagy. Az intézményben dolgozók nagy türelemmel, elhivatottsággal, szívvel-lélekkel, kimagasló szakmai tudással, kellő alázattal végzik a feladatukat. Teszik ezt mindazért, mert pontosan tudják, hogy a munkájuk bár sokszor szélmalomharc, de befektetés a jövőbe, hiszen a gyermek a jövő. Bár a covid járvány nagy hullámai szerencsére már véget értek, de mindenképpen kiemelendő, hogy családok és gyermekek átmeneti otthonában, oly mértékben sikeres volt a fegyelmezett védekezés, hogy nem volt egyetlen egy megbetegedés sem a veszélyhelyzet alatt. A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthon kollektívája kimagasló teljesítménnyel, eredményes szakmai színvonalon végzi tevékenységét, támogató segítséget nyújtva az otthonba érkező családok és gyermekek részére.

További programok »

FEL