Javaslatokat várnak arra, hogy ki kapjon Békéscsabáért kitüntetést

2021. október 30. 10:09 | behir

Felhívás a Békéscsabáért kitüntetés adományozására vonatkozó javaslattételre.

A Békéscsabáért kitüntetés annak adományozható, aki Békéscsabáért maradandót alkotott, illetve kiemelkedő tevékenységet végzett.

Az elismerés nem adható annak, akit korábban a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetéssel már elismertek.

Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet: a polgármester, az alpolgármesterek, az önkormányzati képviselők, a jegyző, a város területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok, a közgyűlés valamennyi bizottságának és településrészi önkormányzatának nem képviselő tagja, a városban működő egyházak, a városban működő pártok, az önkormányzati intézmények vezetői, a Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező - bíróság nyilvántartásba vett – civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy vagy közösség nevét, megnevezését; a kitüntetés adományozásának alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását; természetes személy esetén csatolni szükséges az értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, amely a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda) kérhető vagy letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról (Aktualitások menüpont alatt). Amennyiben a nyilatkozat nem kerül benyújtásra a javaslatot érdemben vizsgálni nem lehet, az nem terjeszthető elő döntéshozatalra (kivéve posztumusz kitüntetés).

Az elismerés odaítélésére a közgyűlés jogosult, minősített többséggel hozott határozattal dönt. A javaslatok értékelését egy külön, e célra létrehozott munkacsoport végzi.

A Békéscsabáért kitüntetés átadására március 15-ei nemzeti ünnep kapcsán szervezett városi ünnepségen kerül sor.

A javaslatokat 2021. november 30-ig kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).

Bővebb információ kérhető a tothb@bekescsaba.hu e-mail címen vagy a (66) 886-621-es telefonszámon.

További programok »

FEL