Havi 250 ezer pluszt kaptak a közfinanszírozott fogorvosok

2020. február 20. 14:18 | behir

Megkapták az ígért plusz forrást, a havi 250 ezer forint kiegészítő támogatást a közfinanszírozott fogorvosi szolgálatok és szakrendelések.

Az eddigi 130 ezer forint helyett 380 ezer forint összegre változott a rezsitámogatásuk 2020. január 1-től. A fogászati szolgáltatók és szakrendelők két havi fix díj kiegészítését 2020. február 18-án minden érintettnek átutalta a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, márciustól kezdődően pedig a havi finanszírozás már a közel háromszorosára emelt összeggel történik meg.

A folyamatos és hatékonyabb betegellátás érdekében kiemelt cél a fogászati ellátás finanszírozási helyzetének folyamatos javítása. Ennek érdekében a közfinanszírozott fogorvosi alap- és szakellátó szolgáltatók egyszeri kiegészítő díjazásban részesültek 2019. decemberben. A heti 30 órában működtetett közfinanszírozott fogorvosi szolgálatok és szakrendelések esetében egyszeri 1,5 millió forint került kifizetésre, alacsonyabb rendelési idő esetén időarányosan csökkentett díj került megállapításra. Az egyszeri kiegészítő díjazás fedezete 4.460,0 millió forint volt.

A fogászati szakma megbecsülése érdekében második lépésként került sor a fogászati terület finanszírozásának megemelését célzó intézkedésre, amelynek keretében a rezsitámogatási díj megemelésére, valamint a jogosultak körének kiterjesztésére került sor. Fentiek eredményeképp a fogászati ellátást nyújtó szolgáltatók havi átlagbevétele 28,1 százalékkal emelkedett. A fogászati ellátás Magyarország teljes területét lefedő ellátási forma. Országos szinten 3420 szervezeti egység biztosítja 2 millió 300 ezer beteg alap-és szakellátását.

A finanszírozási rendszerben kiemelten jelenik meg a hátrányos helyzetű települések díjazása. A hátrányos helyzetű településeken történő feladatellátás szolgálatonként 100 ezer forint többletbevételt biztosít az érintett fogászati szolgáltatóknak. A közfinanszírozott rendszer tehát olyan területeken is biztosítja az ott élők ellátását, akik más formában gyakorlatilag nem, vagy csak nagy nehézségek árán juthatnának hozzá a fogászati kezelésekhez.

A betöltetlen fogászati szolgálatok számának csökkentése érdekében 2020. január 1-jétől a NEAK pályázatot írt ki a legalább 12 hónapja betöltetlen házi- és fogorvosi körzeteket betöltő háziorvosok és fogorvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos háziorvosi és fogorvosi ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi és fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő végzése érdekében. A pályázat kiírásával folytatódott a már 2017-ben elindított folyamat, amely a betöltetlen fogorvosi szolgálatok betöltése érdekében nyújt támogatást. Ezáltal az elmúlt években 98 fogorvosi szolgálat került betöltésre, melynek keretei között 2.309,2 millió Ft került kifizetésre. A fogorvosi szolgálatok esetében a pályázatok hatására 374 ezer olyan lakos fogászati ellátása lesz minimum 6 évig megoldott, akiknek korábban hosszú évekig nem volt „saját fogorvosuk”. A fenti intézkedések összességében a betegellátás elérhetőségének és biztonságának növelését szolgálják.

 

Forrás: EMMI

 

További programok »

Itthon

FEL