Előzzük meg a vihar okozta károkat!

2024. május 23. 07:25 | behir.hu

Az elmúlt években számos alkalommal találkozhattunk vihar által letördelt faágakkal, földből kicsavart fákkal és leszaggatott vezetékekkel, amelyek nem egyszer gépjárműveket és ingatlanokat károsítottak.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a lakosság minden esetben számíthat a tűzoltókra, viszont jó, ha mi magunk is teszünk a károk megelőzéséért. 

Magánterületen álló fa esetében javasolják, a tulajdonos minden esetben vizsgálja meg, hogy a növényzet méretéből, elhelyezkedéséből és állapotából adódóan saját vagy szomszédjai szempontjából jelenthet-e veszélyt. A felázott talajból a fákat gyökerestől kidöntheti a nagy erejű szél, ami a faágak leszakadását is okozhatja. Hogy az említett eseteket elkerülhessük, tegyük meg az olyan megelőző intézkedéseket, mint a visszametszés vagy éppen a fa eltávolítása és cseréje. Szomszédainkkal legyünk együttműködőek, a biztonság mindenki érdeke és felelőssége csakúgy, mint zöld környezetünk megtartása.

Ki kell emelni, hogy a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak magánterületen kizárólag abban az esetben van lehetősége a természeti károk felszámolására, amennyiben az az élet- és vagyonbiztonságot bizonyítottan és közvetlenül fenyegeti.

Abban az esetben, ha a veszélyesnek ítélt fa közterületen található, úgy az önkormányzat egy bejelentés alapján alvállalkozókkal, vagy saját emberei segítségével elvégzi az érintett növényzet eltávolítását.

A kivágott fák pótlásáról az önkormányzatok gondoskodnak az őszi és tavaszi időszakban. Figyelembe véve a helyi adottságokat (utak, járdák, közművek stb.) egy-egy pótlás nem minden esetben történik a kivágott fa helyén.

A fent említett eseteken túl előfordulhat közterületen, de akár magánterületen is olyan fás szárú növény, amely törvényi védelem alatt áll. Ilyen esetben annak eltávolítása jegyzői hatáskörbe tartozik. Ilyenkor további tájékoztatásért forduljanak az illetékes település jegyzőjéhez!

Odafigyeléssel, előrelátó hozzáállással ügyelhetünk saját és embertársaik biztonságára!

További programok »

Itthon

FEL