Előzzük meg a vihar okozta károkat, cselekedjünk felelősségteljesen!

2023. augusztus 19. 11:29 | behir.hu

Felgyorsult, változó világunkban napról-napra új kérdésekre kell választ adnunk, és olyan kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyeket a múltban mindössze csekélységnek tekintettünk. Földünkre egyre nagyobb hatást fejt ki a folyton bővülő ipar és az emberi behatás, amelyek szélsőséges időjárási körülmények (szélviharok és heves zivatarok) formájában jelenik meg.

Békés vármegyében az elmúlt években és sajnos már idén is számtalanszor találkozhattunk a vihar által letördelt faágakkal, földből kicsavart fákkal és leszaggatott vezetékekkel, amelyek nem egyszer gépjárműveket és ingatlanokat károsítottak. A lakosság minden esetben számíthatott a tűzoltókra, és teheti ezt a jövőben is.

Célunk, hogy a személyi sérüléseket és a vagyoni kárt minden rendelkezésünkre álló jogi (hatásköri), személyi és tárgyi eszközzel megelőzzük, felszámoljuk. Ez a tájékoztató is az állampolgárok segítése érdekében megelőző céllal készült.

Hogy érdemben tájékozódhassunk a témáról, feltétlenül fontos különválasztani kettő merőben eltérő körülményt, amely nagyban befolyásolja az ügyben alkalmazandó eljárásmentet. A fő különbséget lehetőségeink és kötelezettségeink között az határozza meg, hogy a problémás növényzet közterületen vagy magánterületen található-e.

Magánterületen álló fa esetében javasoljuk, hogy a tulajdonos minden esetben vizsgálja meg, hogy a növényzet méretéből, elhelyezkedéséből és állapotából adódóan saját vagy szomszédjai szempontjából jelenthet-e veszélyt! A felázott talajból a fákat gyökerestől kidöntheti a nagy erejű szél, az ónos eső pedig a faágak leszakadását okozhatja. Hogy az említett eseteket elkerülhessük, tegyük meg az olyan megelőző intézkedéseket, mint a visszametszés vagy éppen a fa eltávolítása és cseréje. Szomszédjainkkal legyünk együttműködőek, a biztonság mindenki érdeke és felelőssége, csakúgy, mint zöld környezetünk megtartása.

 

 

Ki kell emelni, hogy a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az állampolgárok magánjogi vitáiba nem avatkozhat be, ezért magánterületen kizárólag abban az esetben van lehetősége természeti károk felszámolására, amennyiben az az élet- és vagyonbiztonságot bizonyítottan és közvetlenül fenyegeti. Ezt mi minden bejelentés esetében vizsgáljuk.

Vitás kérdések bárhol előfordulhatnak, amennyiben nem sikerül zökkenőmentesen egymás között tisztázni, akkor segítenek a törvények. Jogszabály rendelkezik arról miszerint a tulajdonos köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Amennyiben a szomszéd fája és annak állapota eredményezi a szükségtelen akadályozást, zavaró, illetve kárt okoz, úgy a telekbirtokosnak lehetősége van birtokvédelmi és kártérítési igényt, mint magánjogi vitát, a polgári jog szabályai szerint érvényesíteni. A birtokos egy éven belül a jegyzőtől kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését illetve bírósághoz is fordulhat (birtokpert kezdeményezhet).

Abban az esetben, ha a veszélyesnek ítélt fa közterületen található, úgy az önkormányzat egy bejelentés alapján (amelyet megtehet akár magánszemély vagy intézmény személyesen, vagy nagyobb városokban a város honlapjáról letölthető dokumentumban elektronikusan) alvállalkozókkal, vagy saját emberei segítségével elvégzi az érintett növényzet eltávolítását.

A kivágott fák pótlásáról az önkormányzatok gondoskodnak az őszi és tavaszi időszakban. Figyelembe véve a helyi adottságokat (utak, járdák, közművek, stb.) egy-egy pótlás nem minden esetben történik a kivágott fa helyszínén.

A fent említett eseteken túl előfordulhat közterületen, de akár magánterületen is olyan fás szárú növény, amely törvényi védelem alatt áll. Ilyen esetben annak eltávolítása jegyzői hatáskörbe tartozik. Ilyenkor további tájékoztatásért forduljanak az illetékes település jegyzőjéhez!

Köszönjük, hogy odafigyelésükkel és előrelátó hozzáállásukkal ügyelnek saját és embertársaik biztonságára!

Forrás: Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

További programok »

FEL