Ébred a természet, vonulnak a récék és a vadludak

2017. február 19. 06:10 | Mikóczy Erika

 

Bár még kitart a téli hideg, a vándormadarak első hírnökei már megérkeztek a Körös-Maros Nemzeti Parkba. A pusztában bíbicek mozognak, az erdőkben harkályok kopácsolnak s néha már az énekesmadarak is megszólalnak.

Kardoskút környékén a nádasokban feltűntek az első nagy kócsagok, keresik az alkalmas fészkelőhelyet. A téli kemény hideg idején délebbre vonultak, de lassacskán már visszatérnek. A február eleji olvadás visszacsalogatta a récecsapatokat. A tőkés récék közé vegyülve néhány csörgő, fütyülő, kanalas és nyílfarkú récét is látni lehet. Egyelőre csak néhány száz példány tartózkodik a térségben, várják, hogy ismét jobbra forduljon az idő, kiolvadjon a jég és a vízből nemcsak inni, de táplálkozni is tudjanak.

Néhány nappal ezelőtt megjelentek az első parti madarak is. Február közepén egy 28 egyedből álló bíbiccsapatot figyeltünk meg, melybe seregélyek vegyültek. Egy pajzsoscankó szintén felbukkant. Másfél hónapos távollét után újra itt vannak az első darvak, a napokban már 600 példányt számoltunk. 

A Maros-ártér erdős részein a napsütéses órákban már hangolnak a madarak, érzik a tavasz közeledtét. Egyre gyakrabban csendül fel a citromsármány éneke, s a sordély is elénekel néha egy rövid strófát. Szorgalmasan dobolnak a harkályok, a vörösbegyek pedig szokás szerint gyakran egymásnak esnek. A Maros partján tőkés récéket láthatunk, melyek közé barátrécék is vegyülnek.

A Kis-Sárréten leginkább az jelzi a tavasz közeledtét, hogy a rétisasoknál megkezdődött a költés és a hollók is a fészkek környékén mozgolódnak. Ez a két legkorábban költő faj a térségben. Párba álltak a nyári ludak, s a halastavakon és a környező mocsarakban a fészkelőhelyek környékén tartózkodnak.

A récéknél a gácsérok egyre színesebb tollruhában pompáznak és nő a fajgazdagság: csörgő, barát-, kanalas, nyílfarkú és kercerécék színesítik a tőkésrécék tömegét. Most mintegy 6 ezer réce 7 ezer vadlúd tartózkodik a térségben. A vadludak között a nagy lilikek vannak többségben, de szép számban akadnak nyári ludak is. A Begécsi-halastavakon a madarak fenntartanak maguknak egy lihogót, itt jól megfigyelhetjük őket. Az elmúlt napokban az első bíbicek is megjelentek a térségben.

A Kígyósi-pusztára február első hetében a felmelegedés hatására nagy számban érkeztek a récék és a vadludak.Legalább 3 ezer réce tartózkodott itt, melyek azonban az újabb hideg napok beköszöntekor útra keltek, valószínűleg a folyókhoz húzódtak, ahol van még szabad vízfelület. A vadludak viszont kitartanak: mintegy 3 ezer nagylilik és 200 nyári lúd mozog a pusztán. A napokban két bíbic is feltűnt a környéken.

Cserebökény területi egységünkön február elején a hirtelen bekövetkezett olvadáskor szintén megjelentek a pusztákon a récefélék és a vadludak, de az újabb fagyok hatására továbbálltak.

A rétisasok már költenek, sőt január végén a parlagi sasok is hozzáfogtak a fészeképítéshez. A kerecsensólymok szintén a költőhely közelében tartózkodnak, ők azonban nem építenek fészket, hanem más madarakét, vagy a kihelyezett költőládákat foglalják el.

Dévaványa térségében már élénken mozognak a mezei pacsirták, s szép számban érkeznek bíbicek. A Hortobágy-Berettyó a sebesebb sodrású kanyarokban már olvad, itt csoportosulnak a vízimadarak. Változatos fajkészletű tavaszi récecsoportosulást lehet látni: tőkés, csörgő, fütyülő, nyílfarkú, kanalas, barát- és a még áttelelőkből ittmaradt kontyos és kercerécék is megfigyelhetők, összesen 1000-1500 példány. Megérkeztek a vadludak is: 1500 nagy liliket számoltunk, melyek között szórványosan néhány vörösnyakú lúd is megfigyelhető.

A pacsirták vonulás közben már hallatnak egy-két rövid strófát, de ez még nem a tipikus tavaszi pacsirtaszó. Úgy tűnik, a túzokok szintén érzik a tavasz közeledtét, mert már nemcsak a lucernatáblákon, hanem a gyepterületeken is egyre gyakrabban tartózkodnak.

A Csanádi pusztákon is fagyottak még a vizek, így itt most leginkább csak akkor láthatjuk a vonuló madarakat, ha felnézünk az égre. A magasban vadlúd- és darucsapatok húznak észak felé, bár az utóbbi napokban tapasztalható hideg visszavetette a vonulási kedvet. A bíbicek viszont nemcsak elhúznak a Csanádi puszták felett, hanem meg is állnak itt. A február eleji meleg hatására az énekesmadarak az etetők helyett inkább a fákon kutattak az apró, éledő rovarok után. Most azonban ismét az etetőkhöz húzódtak. Úgy tűnik, a tavasz még várat magára.

FEL