Čabiansky kalendár – hagyomány és megújulás

2017. február 9. 13:07 | Mikóczy Erika

Ötvenötödik alkalommal jelent meg szlovák nyelven a Csabai kalendárium, azaz a Čabiansky kalendár, amelynek bemutatóját szerdán délután tartották Békéscsabán, a Szlovák Kultúra Házában.

Mint azt Lászik Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke elmondta, a Čabiansky kalendárt az ezerkilencszázas évek első felében adta ki először a Békéscsabai Evangélikus Egyház. Az első világháború után a magyarországi szlovákság elszigetelődött úgy az anyanemzettől, mint a Romániában és a Vajdaságban élő szlovákoktól. Ezért különösen nagy jelentőséggel bírt itt az akkoriban megjelent első, és sokáig egyetlen szlovák nyelvű kiadvány.

– A kalendárium a két világháború között nagy népszerűségnek örvendett. Tízezres példányszámban jelent meg, és kedvenc olvasmánya volt a Békéscsabán és a megyében élő szlovákoknak. A paraszti családoknak mondhatni ez volt a kedvenc olvasmánya, a mestergerenda fölött, az imakönyvek mellett, nagy kincsként őrizték. A kalendáriumnak nagy szerepe volt a családok életében. Részben a paraszti családok művelődését szolgálta, szórakoztató és ismeretterjesztő olvasmányokat tartalmazott, de a gazdálkodásra, a háztartás vezetésére vonatkozóan is megszívlelendő tanácsokat adott. Mindemellett tartalmazott humort is – tehát teljesen megfelelt azoknak a kritériumoknak, amelyek a klasszikus kalendáriumokat jellemezték – jegyezte meg Lászik Mihály.

A kalendárium tartalmazta a felekezetek szerinti névnapokat, és az időjárással kapcsolatos ismereteket is talált benne az olvasó. Emellett minden hónapnál volt egy olyan lap, ahová a kalendárium tulajdonosa írhatta a számára fontos eseményeket, tudnivalókat, így ezek a családi krónika szerepét is betöltötték, hisz minden lényeges családi eseményt ide jegyeztek fel.

– A Čabiansky kalendár a nyelvápolást is szolgálta. Nagyon nagy kincs, hogy a régi kalendáriumokban fellelhetjük a csabai tájnyelv csodálatos kifejezéseit, szavait is, és visszatükröződik bennük az a hangulat, amely az adott időszakot jellemezte – tette hozzá Lászik Mihály.  

A kalendárium 1948-ig folyamatosan az egyház kiadásában jelent meg, majd egy hosszú szünet következett egészen 1991-ig. Ekkor az evangélikus egyház, a város önkormányzata és a Csabai Szlovákok Szervezete újraindította, és a mai napig megjelenik.

Az 55. szám kapcsán felmerült, hogy a világon már csak hat szlovák nyelvű kalendáriumot adnak ki. Az internet korában ez is más funkciót kell, hogy betöltsön, mint régen. A Csabai Szlovákok Szervezete is elgondolkodott azon, hogyan újuljon meg a kiadvány, mi legyen a tartalma? A mostani kalendáriumban a naptári részen túl, szlovákiai, vajdasági, romániai és magyarországi szlovák szerzők írásai olvashatók. Ahogy azt Lászik Mihály kiemelte, benne van az is, hogy mi történt a helyi szlováksággal a múlt évben, és hogy milyen céljaik vannak az adott évre. A kiadó szervezet keresi a további megújulás útját, és reméli, hogy még sokáig megjelenhet a helyi szlovákság egyik kedvenc olvasmánya.

További programok »

FEL