Békéscsaba anno: Tevan Adolf emlékezetére

2021. június 19. 06:43 | behir

Száz éve hunyt el Tevan Adolf, a nyomda elindítója és hetilapok alapítója. Halála centenáriumán tisztelettel emlékezünk munkásságára.

A Tevan család neve a megyei zsidók 1832. évi összeírásában szerepelt először. Vándorkereskedéssel, majd szatócskereskedelemmel foglalkoztak. Tevan Adolf apja, Tevan József házaló kiskereskedő 1853 körül vette feleségül Einer Rozáliát. A házasságból tíz gyermek született, a legidősebb Tevan Adolf 1854. október 9-én.

Tevan Adolf életében több vállalkozással foglalkozott. Tulajdonosa volt a Tevan – Reisz közös cégnek, amely a Petrozsényi bányaigazgatóság széntermékeinek csabai főügynöksége volt. Majd irodagép- és villamos-berendezések bizományos árusítója lett, de könyvelőként dolgozott a Beiner-féle könyvkereskedésben is.

A Tevan-nyomda történetében nem szerepel, de várostörténeti jelentőségű, hogy Tevan Adolf dolgozta ki Csaba elektromos közvilágítása beindításának tervét, melyet 1893-ban terjesztett a képviselő-testület elé. A közgyűlés éveken át tárgyalta az ügyet, de végül nem Tevan kapta a megbízást. A villanytelep építése az általa javasolt helyen valósult meg tíz év múlva, és 1904-ben lett villanyvilágítás Békéscsabán.

Tevan Adolf kimeríthetetlen energiával fogott elképzelései megvalósításához. A könyv iránti szeretete és rajongása miatt indította el vállalkozását. 1903 április elején átvette a távozó Lepage Lajosnak a színház melletti, az akkori járásbíróság épületében lévő könyv- és papírkereskedéssel összekapcsolt nyomdáját. Néhány szekrény kopottas betűvel és egy Liberty típusú tégelysajtóval nyitotta meg szatócsüzletét és alapította meg a Tevan-nyomdát.  A bolt hátsó traktusában egy lábbal taposó kézisajtó dolgozott csilingelve. Kezelője, egy alkalmazott nyomdász készített meghívókat és több apró nyomtatványt. Tevant megbabonázta a nyomtatás csodája. 1910-ben növelte a nyomda személyzetét 10 főre.

Tevan Adolf lehetőséget látott a város életébe való bekapcsolódásra azzal, hogy 1909 őszén önálló, független hetilapot indított Békéscsaba és Vidéke címmel. Az újság neve később Csabai Naplóra változott. 1912-ben fia, Tevan Andor elvégezte a bécsi nyomdaipari szakiskolát, átvette a nyomda vezetését és létrehozta a Tevan Kiadó Vállalatot, majd elkezdte a Tevan könyvtár és az Amatőr sorozat kötetinek nyomtatását.

A köztiszteletben álló Tevan Adolf 1921. június 29-én távozott a földi világból, a zsidótemetőben síremlék őrzi nevét. A Tevan-nyomda centenáriumán, az induló nyomda mai helyét emléktáblával jelölték.

Gécs Béla

További programok »

FEL