Békéscsaba anno: Százhuszonöt éve készült el a kaszárnya

2019. május 12. 15:35 | behir

Csaba egy évtizeden át nem támogatta a kaszárnyaépítést, de telket adni hajlandó volt. Még nem volt építtető, amikor 1883-ban próbafúrást végeztek a majdani helyén. 1888-ban aztán, a laktanya-építési pályázaton, Jiraszek Lajos aradi tervező munkáját fogadták el.

A vármegye katonai elszállásolási alap döntése az volt, hogy 25 évig évente 8000 forintot fizetnének, ha Csaba községe vállalná a kaszárnya felépítését. A javaslatot elfogadták, és biztosították az állomáshoz közeli, 25770 m2-es telket erre a célra. A terület egy méter magasságú feltöltése után, két év alatt vállalta Csaba vezetősége, hogy felépíti az 1883-ban alakult császári és királyi gyalogezred csabai laktanyáját.

Az építési pályázatra többen adtak be árajánlatot Arad, Hódmezővásárhely, Szeged városokból, és csabai vállalkozók közül. A győztesek csabaiak voltak, Wágner József és társai: Molnár János, Hrabovszky János, Michnay Sándor építési vállalkozók. Velük kötöttek szerződést 179 222 Ft 52 kr erejéig. A minisztérium az építési engedélyt megadta, kikötésük az volt, hogy a kaszárnya vízellátására fúrt artézi kút vízét kell bevezetni oda. A kútfúrást többek előtt Zsigmondy Béla budapesti mérnök nyerte el 13 500 Ft árajánlattal. Ez lett az „angyalos-kút”, amely a laktanya előtti téren – a kép bal szélén látszik.

A csabai kaszárnyát határidőre, 1894-re felépítették, az épületben legénységi épület, emeletes tiszti lakrész, konyha, kantin, istálló, színépület és fürdő volt, melybe az artézi vizet az új kútból vezették.

A csabai új kaszárnyát május 5-én, vasárnap szentelték fel, mely alkalommal Csaba község elöljárósága fényes lakomát rendezett. Az eseményen részt vettek Tallián Béla főispán, dr. Fábry Sándor alispán-helyettes, Haviár Lajos kir. mérnök, Sztraka György főszolgabíró, Macsák L. György bíró, a 101. gyalogezred tisztikara, a községi elöljáróság és az építő bizottság. Az ebéd alatt köszöntőt mondtak: Tallián Béla a királyra, Korossy László főjegyző az ezred tisztikarára, Scheritzer őrnagy és dr. Fábry Sándor a tisztikarra és a legénységre. A község az ünnepély után a kaszárnya legénységét is megvendégelte. A 101-es császári és királyi gyalogezred a nagy háborúban hősiesen küzdött a harctereken. A 20 ezret meghaladó csabai ezred hősi halottainak száma 5500 fő volt. Az ezred a háború befejeztével, 1918-ban feloszlott. Pár év múltával ismét katonák költöztek az épületbe. Hosszú időn át a laktanya Nagy Sándor nevet viselte, ezzel zárult a katonai szolgálata. Évszázados falai átépültek, és gimnáziumi tanulók költöztek a tantermekbe.

Gécs Béla

 

További programok »

FEL