Békéscsaba anno: Május eleji zendülés Csabán

2021. április 24. 11:29 | behir.hu

Százharminc éve, 1891. május 2-án Csabán a munkások és a szegényparasztok tömege zendüléssel követelték munkásegyletük alapszabályának jóváhagyását, melyet Sztraka György főszolgabíró a többszöri kérés ellenére is késleltetett.

Pluhár György, a munkáskör ideiglenes elnöke a minisztériumban személyesen sürgette meg, hogy magasabb munkabért, olcsóbb főbérletet, emberibb bánásmódot kapjanak a munkások. Eredményt nem értek el, ezért a tömegek elkeseredése május 1-jére már a végsőkig fokozódott. Elhatározták, hogy a következő napon – ha kell az életük árán is – elérik a céljukat.

Május 2-án nagy tömeg gyűlt össze a Hunyadi téri emberpiacon, a szétszórásukra kivezényelt rendőröket megfutamították. Majd körülfogták a hivatalába tartó Sztraka Györgyöt, ütlegelni kezdték és eszméletlenül hagyták az utcán… Amikor Sztraka az eszméletét visszanyerte, hivatalába menekült. A tömeg arrafelé tódult, akkor három csendőr akadályozta az előrehaladást, de visszavonulásra kényszerültek. Időközben megérkezett az alsóvégi tehénlegelőről a gyakorlatozó katonaság, Ruzsicska Károly főhadnagy vezetésével. A szuronyos katonák elől a tömeg a mellékutcákon vonult vissza a városháza felé. A katonák a megmozdulás egyeik vezérét, Maján Jánost súlyosan megsebesítették. A küzdelem tovább folyt a főtéren épülő Varságh-ház (Sas gyógyszertár) előtt. Sűrű téglazápor hullott a katonákra, amire szuronyroham volt a válasz. Itt kapott halálos sebet a 30 éves Pongrácz András napszámos, aki Ruzsicska főhadnagyot támadta meg. Pongrácz mellét átdöfte a szurony, és ezzel a kiáltással esett össze: „így bánnak el a szegény emberrel.” A fegyveres túlerő szétoszlatta a tömeget és a munkásvezéreket nyomban letartóztatták. Másnap, május 3-án 2 ezer fős tömeg követelte a városháza előtt az elfogottak szabadon bocsájtását, de a katonaság két óra alatt szétoszlatta a népet.

A lázadó munkások bűnpere szeptember 9-én kezdődött. Az ítélet szerint Nagy Krkács Mihály, Obsuszt Pál vádlottak 5-5 év fegyházat; Szlovák Tóth Márton, Zadik András 4-4 év fegyházat; Galó András 2 év börtönt, 20 vádlott 1 év börtönt, 10 vádlott felmentést kapott.

A csabai urak féltek a további lázongásoktól, ezért a katonaság létszámát 2000 főre duzzasztották. Okuk volt rá, hiszen a megye 9 helységében voltak mindenre elszánt emberek – az egész megyében ostromállapotot hirdettek.

Gécs Béla

További programok »

FEL