Békéscsaba anno: Egyszázados múltú krónikák

Békéscsaba száz éve, 1918-ban lépte át újjászületése kétszázadik mérföldkövét. Európa és Békéscsaba lakossága is megszenvedte az akkor négy esztendeje dúló nagy háborút, de élt a remény, hogy végleg elhallgatnak a fegyverek.

Az újesztendő krónikájának élén 1918-ban az időjárás állt. A Békés című újság ezt írta: „az időjárásmérő valóságos szaltó-mortálékat követ el, hol emelkedő, hol hanyatló irányban. Ennek rapszodikus hullámzásnak megfelelőleg változik ború a derűvel, fagy az enyhe fuvallattal, szárazság hóval és esővel, de egyik sem tart tovább 48 óránál. A gazdálkodók legnagyobb bánata az, hogy a föld nem kapta meg azt a téli nedvességet, amire szükség volna.”

Emlékmű a Hősök temetőjében

A havi krónika azon kulturális eseményekkel folytatódott, amelyek bevételeit jótékony célra fordították. Elsőként a békéscsabai Népegylet tartott hangversenyt és táncmulatságot a Vigadóban. A zenét a 102-es gyalogezred zenekara szolgáltatta. A bevétel 1500 korona lett, amellyel a Hősök temetőjének építéséhez járultak hozzá.

A Hadigondozó Bizottság művészestjén megjelent dr. Füzesséry Zoltán főispán, a kiemelkedően nevezetes vendég pedig Bajor Gizi, a Nemzeti Színház fiatal színművésze volt, aki a többi fellépővel együtt nagy sikert aratott. Ennek a jótékonysági rendezvénynek a bevételéből a hadigondozottak részére juttattak egy tekintélyesebb összeget.

Balesetekről is írtak száz évvel ezelőtt. Kovács György öreg béres, a gazdája tanyáján, szalmakazalozás közben a magasból lezuhant, a szalmavágó késbe esett, amely mélyen behatolt az oldalába, „s a sérült pár perc alatt kiszenvedett”. A városháza udvarán körfűrésszel fát vágott Maulis György, de munka közben a fűrész összetört, az egyik alkatrésze mélyen behatolt a testébe, a munkás pedig elhunyt.

Hírt adtak 1918 januárjában arról is, hogy a képviselő-testület közgyűlést tartott Áchim László bíró elnökletével. Napirenden szerepelt Békéscsaba nagyközség rendezett tanácsú várossá alakulása. Az ügyet támogatta dr. Füzesséry Zoltán főispán.

A közgyűlésen Kiss László főszolgabíró azt mondta: „remélem, hogy ez az már békeév lesz, elülnek a harcok, szeretteink hazajönnek az övéik körébe”. Ezt követően Beliczey Géza gratulált a polgári hadi érdemkereszttel kitüntetetteknek: Kiss László főszolgabírónak, Korosy László főjegyzőnek és Áchim László bírónak.

Gécs Béla

 

Megosztás:

Címke: