Békéscsaba anno: Békéscsaba várossá alakulásának utolsó évei

Békéscsabán, az ország akkor legnépesebb nagyközségében, Áchim L. András és pártja 1910-től mozgalmat indított a rendezett tanácsú várossá alakulásáért. A polgárok bizakodva, hittel néztek a jövőbe és küzdöttek a városi rangért.

Békés megyében 1872 óta egyedül Gyula volt városi jogállásban. Békéscsaba nagyközségi státuszát már meghaladta a település fejlettsége. A várossá alakulás intézését a Belügyminisztérium évekig halogatta, de dr. Füzesséry Zoltán főispán hathatós támogatásával az ügy egyre közelebb került a megvalósuláshoz.

Békéscsaba 1915-ben a rendkívüli bíróválasztást a célból hirdették meg, hogy felkészüljenek a várossá alakulásra. Kiss László csabai főszolgabíró azt mondta, fontos a leendő bíró személyét úgy megválasztani, hogy ezeket a fontos teendőket nyugodtan rá lehessen bírni.

Áchim László

Áchim László malomtulajdonost harsány éljenzéssel, 196 szavazattal, három ellenében választották meg Csaba történetének utolsó bírójává. Hivatali időszaka alatt, a nagy háború miatt Békéscsaba fejlődése is megrekedt. A frontról szomorú hírek jöttek, főleg a 101-es császári és királyi gyalogezredről, Csaba pedig a front mögötti egészségügyi bázis lett. A vasúton ideérkező sebesült katonákat tartalék katonai kórházakban helyezték el a Polgári Fiúiskola, a Rudolf Gimnázium, az Irányi, a Szent László és Révai utcai állami elemi iskolák épületeiben. A kórházak parancsnoka dr. Hazay-Sternschuss János főtörzsorvos-ezredes lett. Rengeteg katonát ápoltak, sokan gyógyultan tértek vissza csapattestükhöz, és voltak, akik meghaltak. A hősi halottak, a magyarok és a külföldiek az 1917-ben létesített csabai Hősi temetőben nyugszanak.

Áchim bíró idejében Békéscsabán 94 ellenőrzött ipari üzem működött, ezzel a megye legfontosabb ipari központja lett. 1915. március 6-án hatalmas robbanás történt az 50 éves Rosenthal malomban. Bolgárkertészet létesült 1917-ben a kisréti dűlőben lévő 28 holdnyi szántóföldön, az öntözést a Körösből oldották meg. Később újra felépült a Rosenthal malom és gabonatárolóval is bővült. Megépült a malomhoz vezető normál vágányú iparvasút az állomástól a Bartók Béla úton és az Árpád soron át. A fronton harcoló 101-es gyalogezred katonáinak egy vagonnyi élelmiszer adományt gyűjtöttek Csabán, ami 11 tagú küldöttséggel – Áchim László bíró vezetésével – 1917. december 7-én érkezett Csernovitzba, az ott állomásozó, sokat nélkülöző katonákhoz.  

Áchim László bíró vezette a rendezett tanácsú várossá alakulás munkálatait, és az 1918. november 23-ai rendkívüli ülésen véget ért bírói megbízatása.

Gécs Béla

 

Megosztás:

Címke: , , ,