Békéscsaba anno: A Csabai Általános Népegylet új otthona

2016. július 3. 14:22 | Mikóczy Erika

A Csabai Általános Népegylet 1903. április 26-án tartotta alakuló ülését a Berényi úti Pollák-féle kocsmában. Ez alkalommal mindjárt ötszázan léptek be a tagok sorába.

A népegyletnek csakhamar vezéregyénisége lett Áchim L. András, akit a közgyűlésen elnöknek választottak. Sokak vágya lett egy saját újság kiadása. Eljött ennek is az ideje, és Igaz Eszme címmel hamarosan hetilapot indítottak. A nagy létszámú népegyletnek otthona, székháza negyedszázadig nem volt, üléseiket, rendezvényeiket bérelt helyiségekben tartották.

1927 tavaszán a Csabai Általános Népegylet a választmányi ülésén elhatározta, hogy székházat épít. Erre lehetőség nyílt, miután a minisztérium átutalta az építéshez szükséges és kért 16 ezer pengő államsegélyt. Az épület helyét az akkori Csillag (később Lenkey) utcai telken jelölték ki. Az alapkőletételt 1927. június 2-án, Berthóty polgármester jelenlétében tartották. Dr. Kvasz Györgynek, a népegylet ügyészének tartalmas beszéde után tették le a dokumentumokat tartalmazó fémládikát. Az Ádám Gusztáv mérnök tervezte épületet még az év novemberében fel is avatták ünnepélyesen, a város előkelőségeinek jelenlétében.

Gécs Béla

 

 

FEL