Az öregségi nyugdíj összegének kiszámítása

Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő.

 

Az öregségi nyugdíj összegét az elismert szolgálati idő és a figyelembe vehető havi átlagkereset alapján kell megállapítani. A nyugdíj mértéke a megszerzett szolgálati idő, azaz a ledolgozott évek, gyermekneveléssel eltöltött idő, stb. teljes években meghatározott tartama alapján, százalékos mértékben kerül meghatározásra.

Az öregségi nyugdíj összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért keresetek, jövedelmek havi átlaga alapján kell meghatározni, ha az igénylő rendelkezik ezen időszak legalább fele részére keresettel, jövedelemmel.

Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetet úgy kell meghatározni, hogy az egyes naptári években elért bruttó kereseteket, jövedelmeket naptári évenként csökkenteni kell a járulékokkal, továbbá a személyi jövedelemadó képzett összegével. A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.

Az így meghatározott kereset, jövedelem együttes összegét el kell osztani az átlagszámítási időszak azon napjainak számával, amelyre a biztosítottnak keresete volt. A kapott napi átlagot meg kell szorozni 365-tel (éves átlag) és el kell osztani 12-vel. Az ismertetett módon kiszámított havi átlagkeresetet 372.001 Ft felett csak korlátozott mértékben lehet figyelembe venni. Ez az ún. degresszió.

 

Például, ha valaki 20 év nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, nyugdíjának összege az ellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset 53 százaléka lesz, 30 év esetén 68 százalékos, 40 év esetén pedig 80 százalékos mértékű az ellátás. Ez utóbbi 200.000 Ft-os havi átlagkereset mellett 160.000 Ft összegű nyugdíjat jelent.

 

A nyugdíj kiszámítása ugyan nem egyszerű, azonban az érdeklődők eligazodását a https://www.onyf.hu  honlapon nyugdíj-kalkulátor is segíti.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

Megosztás:

Címke: , ,