Az ápolókat ünnepelték Gyulán

2017. február 21. 14:05 | Varga Diána

Kossuth Zsuzsannára emlékeztek a Békés Megyei Központi Kórház munkatársai. Kossuth Zsuzsanna 1817. február 19-én született. Tiszteletére 2014-ben a Magyar Országgyűlés határozata alapján február 19-én ünnepeljük a Magyar Ápolók Napját. A bicentenárium alkalmából 

Dr. Becsei László főigazgató főorvos köszöntőjében elevenítette fel Kossuth Zsuzsanna életét és munkásságát, majd napjaink aktuális eseményihez kapcsolódva kiemelte: „Méltán lehetünk büszkék Rá és kívánhatjuk, hogy Kossuth Zsuzsanna elszántsága, hivatástudata legyen minden ápoló alapértéke. Hiszen nem csak a szabadságharc sérültjei, hanem valamennyi beteg megérdemli a törődést. Az ápolók napjainkban is folyamatosan a betegek mellett állnak. Ők azok, akik napi 24 órában a betegekkel vannak. Önök észlelik az állapotukat, hallgatják meg panaszaikat és segítenek, akkor is, ha az orvos a műtőben van, vagy más beteggel foglalkozik. Ezt a fontos munkát napjainkban az egészségügyi ágazat vezetése is igyekszik elismerni. Ezt igazolja az a soha nem látott béremelési tendencia, ami 2012-ben kezdődött és 2019-re megkétszerezi az egészségügyi dolgozók bérét. Az elmúlt év szeptemberétől átlagosan 26,5 %-al nőtt az egészségügyi dolgozók bére, amelynek folytatásaként 2017. november 1-jétől további 12%, 2018. november 1-jétől további 8%, 2019. november 1-jétől további 8%-os béremelésre kerül sor. Ez intézményünkre vetítve azt jelenti, hogy 2016. szeptember 1-től a kormány döntése alapján intézményünkben összesen 2074 fő magasabb bért kap. Összesen bruttó 84.219.582 Ft havi összeget jelent, amelyet maradéktalanul megkaptak a munkatársak. Ebből szakdolgozó 1793 fő, számukra bruttó 57.386.385 Ft többlet kifizetést eredményezett. További előre lépés, hogy ez a bérkiegészítés, alapilletményként beépül ún.: mozgó béralapként, növelve ezzel az ügyeletek, műszakok után kifizetett illetményt.  Ha nagyságrendileg nézzük intézményi bérköltségünk több mint 1 milliárd forinttal nőtt, csak az alapbéreket illetően. Ezt növeli még az előbb említett mozgó bér és egyéb pótlékok, amelyek havonta további bruttó 150-160 millió forint.” 

Az is elhangzott: az ünnepséget követő tudományos előadások jól példázzák az ápolók sokszínűségét és hivatásuk szeretetét. A mindennapi munka mellett figyelmet fordítanak a szakma elméleti ismereteinek fejlesztésére és bemutatására is, amiért szintén köszönet illeti őket. Az idei Kossuth Zsuzsanna Emlékév tiszteletére a Békés Megyei Központi Kórházban rendezvény sorozat indul, ami tovább emeli az ünnep szépségét, Kossuth Zsuzsanna és minden magyar ápoló tiszteletét.

Az ünnepségen átadták az "Év szakdolgozója" kitüntetést, melyben ezúttal Rákóczi Józsefné, Kerekesné Egri Etelka, Tokai Erika részesült.

 

Kossuth Zsuzsanna életéről

Kossuth Zsuzsanna Kossuth Lajos legkisebb testvéreként született, három gyermeknek adott életet. Hiába volt boldog a legkisebb Kossuth-lány házassága, férje korai halála után élete kegyetlen megpróbáltatások sorozata volt. 1848 őszén Pestre költözött, ekkor már folyt a szabadságharc. Félretéve saját bánatát élet-halál harcot vívó országért akar tenni ő is. A Közlönyben, a kormány hivatalos lapjában felhívást intézett a hölgyekhez: készítsenek tépést a sebesült honvédek számára, mivel kevés a kötszer. Így hívta fel magára bátyja figyelmét, aki április 16-án egy hivatalos levélben fontos feladattal bízta meg: az összes tábori kórház fő ápolónővérének nevezte ki. A nőkhöz, a “honleányokhoz” intézett második felhívásában ez áll: “minket nőket Isten azért teremtett, hogy letörüljük homlokukról a verejték cseppjeit azoknak, akik elfáradnak az élet útjain.” Kijelentette, hogy felkeresi az ápolónőket, és megcsókolja a kezet, amely őt megelőzte honvédsebek bekötözésében. Érdemét növelte, hogy sokszor ellenszenv kísérte tevékenységét, és energiája jelentős részét nem tudta az ügyre fordítani, mivel lekötötte ezt a hadakozás értetlen és önző, hatalmi körüket féltő férfiakkal. A világosi fegyverletétel után családjával menekülni próbált.  1851 végén újra letartóztatták, majd azzal a feltétellel helyezték szabadlábra, hogy családjával együtt elhagyja az országot. Hamvai ma is New Yorkban nyugszanak, eddig még nem hozatták haza.

További programok »

Gyula

Klasszikusok dallamok csendülnek fel a legszebb magyar kastélyokban

Az elmúlt 10 évben közel negyven kastély és vár újult meg, hirdetve és megőrizve ezeréves múltunkat, szép és kalandos történelmünket. Nagyrészt ezekre a helyszínekre látogat el az EMMI kulturális államtitkárságának támogatásával Rákász Gergely orgonakoncert-sorozata.
2021. június 12. 18:00
FEL