Árverésen értékesítik Békéscsabán a Szent István tér 16. szám alatti ingatlant

2018. május 26. 06:41 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Békéscsaba, Szent István tér 16. szám alatt található, 3890/2 helyrajzi számon nyilvántartott lakóház, udvar, gazdasági épület, pékség és üzlet megnevezésű ingatlant.

Helyrajzi szám: 3890/2,

Területe: 1042 m2

 

Az ingatlan a városközpontban található. Közvetlen közelében számos kereskedelmi egység, intézmény, kulturális és vallási célokat kiszolgáló ingatlan található.

Az ingatlan egy 148 m2 nagyságú üzleti célú ingatlant – ahol jelenleg bérlő üzemeltet egy pékséget - és öt korábban volt szociális bérlakást tartalmaz.

Az üzleti célú ingatlan jelenleg határozatlan időtartamra, három hónapos felmondási idővel bérleti szerződés alapján van hasznosítva. A tulajdonjog bejegyzés előtt a bérleti jogviszony felmondásra kerül.

A lakások komfort nélküliek, illetve félkomfortosak.

Jelenleg folyamatban van a Hunyadi tér felújítása, amely során egy új és rendezett épített környezet jön létre.

 

Beépíthetőség: A településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatóak meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportja, valamint a Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportja ad felvilágosítást.

 

Az ingatlan alakja, domborzati viszonyai: Az ingatlan telkének alakja szabályos téglalap, két irányból is bejárható. A fronthomlokzat a Szent István tér felől, a korábbi lakóegység a Hunyadi tér felől, egy szárazkapun keresztül közelíthető meg.

Közműellátottság: Az ingatlanegyüttes összközműves ellátottságú, az egyedi fogyasztások önálló főmérőkkel mértek.

 

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. törvény rendelkezései. Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelenleg bérleti szerződéssel rendelkező bérlőnek elővásárlási joga van.

 

Helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a törvény alapján a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint (bruttó 31.750.000,- Ft), az általános forgalmi adóról szóló hatályos törvénynek megfelelően.

 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni, amely összeg az árverés nyertese esetében foglalóként funkciónál. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

 

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

 

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az árverésen kialakult vételárat a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az árverés ideje: 2018. szeptember 13. de. 10 óra

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyaló

 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál a 06-66/523-800/3870-es telefonszámon. 

 

 

 

FEL