Békéscsaba önkormányzata árverésen értékesít egy Festő utcai ingatlant

2018. június 5. 06:47 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Festő utcában található, 13834 helyrajzi számon nyilvántartott gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlant.

Helyrajzi szám: 13834,

Területe: 2067 m2

Az ingatlan a város észak-keleti részén, a Béke-kertek elnevezésű városrészben, a Festő utcában helyezkedik el. A környezetében új építésű családi lakóházak, üres építési telkek találhatók. Az ingatlan kihordott burkolatú úton közelíthető meg, aszfaltút az ingatlantól kb. 40 méterre található.

Beépíthetőség: A településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatóak meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportja, valamint a Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportja ad felvilágosítást.

 

Az ingatlan alakja, domborzati viszonyai: A ingatlan két egymástól külön bekerített telkek összevonása során jött létre, nyújtott téglalap alakú, sík telek. Az ingatlan jelenleg nincs hasznosítva, két felépítmény (gazdasági épület) található rajta, melyek forgalmi értéket nem képviselnek, bontandó állapotúak. A telek utcafrontja dél-nyugati tájolású.

 

Közműellátottság: A környék közmű ellátottsága teljes, az ingatlanra szennyvíz, villany bekötve, gáz közmű az ingatlan előtt, közterületen elérhető.

 

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. törvény rendelkezései. Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

A területen a két elektromos fogyasztásmérő található.

 

Helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a törvény alapján a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 6.821.100,- Ft, azaz hatmillió-nyolcszázhuszonegyezer-egyszáz forint (bruttó 8.662.797,- Ft), a hatályos áfa törvénynek megfelelően.

 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni, amely összeg az árverés nyertese esetében foglalóként funkciónál. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

 

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

 

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az árverés ideje: 2018. július 26. de. 10 óra

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyaló

 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál a 06-66/523-800/3870-es telefonszámon. 

 

FEL