Árverésen értékesítenek egy békéscsabai ingatlant

2023. február 5. 08:37 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: Békéscsabán a Mazán L. u. 18. szám alatt található, kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát.

Helyrajzi szám: 6679/52

Terület összesen: szabályozással nem érintett, telekalakítást követően kialakuló 3602 m2.

Beépíthetőség:

A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell. Az ingatlan egy része a vasút védőtávolságába tartozik, az esetleges beépítésnél ezt figyelembe kell venni, a vasúti vágány üzemeltetőjével egyeztetni szükséges.

Közművesítettség:

Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik, a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-szolgáltatókkal egyeztetni kell. A közművekre való rácsatlakozás költségei és közműfejlesztési hozzájárulások is a vevőt terhelik.

Egyéb feltételek:

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

A kialakuló ingatlan kikiáltási ára: bruttó 12.607.000,- Ft, azaz bruttó tizenkettőmillió-hatszázhétezer forint. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

Az árverésen az vehet részt, aki 1.260.700,- Ft-ot, azaz egymillió-kettőszázhatvanezer-hétszáz forint letéti díjat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárában vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesít. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az ingatlan a jelenlegi, megtekintett állapotban kerül értékesítésre.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 40 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

Az árverés időpontja: 2023. március 23. 900 óra.

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-863.

További programok »

FEL