Anno 1922 - Békéscsaba és a világ 1922. július végén

2022. július 31. 09:23 | Ugrai Gábor

Összegyűltek a városi képviselők a Városházán, döntés döntést követett. Megvan a fürdőgondnok, megvan a büfés, de hiányzik az úszómester. Botrány a gyűlésen, három embert letartóztattak. Még mindig van a háborúnak áldozata.

Helyi hír – Újra összegyűltek a város vezetői

Hosszú közgyűlést tartottak a Városházán 1922. július 24-én, hiszen reggel kilenctől este hatig (kisebb ebédszünettel) tanácskoztak a képviselők. Dr. Berthóty István polgármester nyitotta meg az ülést, melyen igen sokan jelentek meg a díszteremben.

Interpellációkkal kezdődött a nap, azaz a képviselők tettek fel kérdéseket a város vezetőinek, melyekre ő igyekezett azonnal válaszolni. Fábry Károly kezdte a sort, aki azt a problémát vetette fel, hogy „a város régi irásai egyáltalában nincsenek rendben, sőt be sincs töltve a levéltárosi állás”. A polgármester válaszában elmondta, hogy egyetért a felvetéssel, de sajnos megfelelő helyszín hiányában egyenlőre nem tudják kialakítani a levéltárat Csabán. Pollák Andor képviselő azzal kapcsolatban kérdezte a városvezetőt, hogy „miért nem veszik szigorúan a tanács egy oly értelmű határozatát, mely szerint azon bizottsági tagok helyett, akik nem teljesitik kötelességüket, másikat kell választani”. Berthóty elismerte, hogy valóban fennáll a bemutatott helyzet és vállalta, hogy elkezdi jegyezni azoknak a neveit, kik nem tesznek eleget vállalt feladataiknak. Darida Károly következett, aki több ügyben is kérdezte a polgármestert. Kifogásolta a kislakások elosztásának az ügyét – a válasz erre az volt, hogy ennél jobban nem lehet megoldani az ügyet. A megélhetési problémák miatt közmunkákat kellene elindítani a városnak, szólt a javaslat – ilyeneket csak a központi költségvetésből lehet indítani, ott pedig igen kevés pénz van, válaszolt Berthóty István. Varga Elek András kérdése az volt, hogy „hajlandó-e a város — tekintettel a horribilis drágaságra — buza- és faellátásban részesíteni tisztviselőit?”. A polgármester válaszában megköszönte, hogy a képviselőt foglalkoztatja a tisztviselők nehéz helyzete és megígérte, hogy a legközelebbi közgyűlésen foglalkoznak majd az üggyel. Mindezek után a képviselők megkezdték a napirendi pontok tárgyalását. A csabai méntelepet évi 100 000 koronáért bérbe adták, azzal a feltétellel, hogy „hogy 200 drb mént kell ott tartani a környék lóállománya nemesítésének érdekében”. Nagy vita alakult ki a városi vendéglők bérbe adása ügyében. Bár az árak megállapítása már korábban megtörtént, de a rendeletet most kellett elfogadni. Sokan kevesellték a megállapított összeget, de volt olyan képviselő is, aki „ki akarja kötni, hogy a vendéglők erkölcsi nívóját szem előtt tartsák”. Az ebédszünetet követően a zsidó temetőhöz vezető úttal, az erzsébethelyi iskola gazdasági oktatásával és „a városi üzlet és lakásbérek felemelésének kérdése” is szóba került. A közgyűlés végén kisebb ügyekkel foglalkoztak, többek között segélyezési és nyugdíjazási kérelmekkel, vasöntöde létesítésével és „gyógyszertár felállítási” témakörrel is. Este hat órakor a polgármester „több tárgy nem lévén” az ülést berekesztette.

 
Szó szerint – Mikor nyílik a strand?

„Kedden délelőtt tartotta a városházán dr. Berthóty István polgármester elnöklete alatt a fürdő részvénytársaság igazgatósági ülését. Már a mult ülésen betöltetett a fürdő gondnoki állás, még pedig Áchim Károly tornatanár személyével.

A keddi ülésen foglalkoztak a buffet elnyerésére beadott pályázatokkal. Az igazgatóság határozata szerint a buffetet Duna György helybeli hentes kapta meg. Az uszómesteri állás egyelőre nem kerül betöltésre, hanem ennek ellátására csak kisegítő személyzetet alkalmaznak. A fürdő megnyitását késlelteti az építőipari munkások sztrájkja, különben már rég megnyillott volna. Az újonnan létesített ásott kut nagyszerűen funkcionál, amennyiben percenként több mint 200 liter vizet szolgáltat. A sok akadály leküzdése után, a legnagyobb megerőltetéssel végre is sikerült elérni azt, hogy a fürdő még most vasárnap, azaz 29-én, vagy legkésőbb kedden, augusztus 1-én közhasználatra, a közönség rendelkezésére lesz bocsájtva. örömmel vesszük ezt a hirt, mert feltétlen hiteles forrásból ered. Végre lecsiilapulást fog nyerni a közönség felkorbácsolt kedélye a fürdő iránt, a mi a hetek óta fennálló sok huzavonának és bizonytalan terminusoknak köszönhető.”

 

Helyi hír – Értekezlet a ligetben

Zavargások a ligetben! A rendőrök előállították a rendbontókat! A tömeg a Városháza előtt csapott össze a rendőrökkel! Ilyen címek is megjelenhettek volna a Körösvidékben száz évvel ezelőtt, de ezek helyett egy szenzációktól mentes írást közöltek a lapban.

Kiderült, hogy a „textilmunkások körében megindult bérmozgalom .ezideig még nem vezetett eredményre” és a helyzet megoldása érdekében a csabai munkások engedélyezett gyűlést tartottak a Széchenyi ligetben. Minden rendben zajlott egészen addig, amig Nagy Sándor „textilmunkás azon javaslatát nem terjesztette elő, hogy álljanak munkába és várják meg a központi, budapesti szakszervezetnek az ügyükre vonatkozó határozatát”. Ezt a hírt sokan nem fogadták örömmel és „különféle hangos, izgató közbekiáltásokkal juttatta kifejezésre ellenző álláspontját. (Nem kell! Le vele! Éljen a sztrájk!)”. A jelenlévő rendőrök érezték, hogy nem a jó irányba halad az értekezlet és a három leghangosabban tiltakozó munkást kiemelték a tömegből és előállították őket. Na, több sem kellett a tömegnek. Sokan „a rendőrség ebbeli ténykedését, hangosan bírálgatván, követelte, hogy a munkásokat engedjék szabadon”. Felszólításra sem hagyták abba a tiltakozást, sőt követték az elfogott társaikat egészen a Városházáig. Itt „oly nagymérvű volt a csoportosulás, hogy a rendőrség kénytelen volt újra beavatkozni és feloszlásra szólította fel a tömeget, mely a felszólításnak csendesen tett eleget”. Szerencsére komolyabb incidens nem történt, sőt a három munkást kihallgatás után el is engedték.

 

Kommentár nélkül

 

Forrás

Körösvidék

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Korosvidek_1922_07-09/?pg=107&layout=s

 

További programok »

Itthon

A fiatalok jövője az agráriumban van?

Ma az agrártechnikumok és -szakképző iskolák kiszámítható életpályát kínálnak, XXI. századi körülmények között XXI. századi tudást biztosítanak. A fiatalok a szakmájuk mestereivé válhatnak, továbbtanulhatnak, majd így a munka világában is sikeresen megállhatják a helyüket - mondta Nagy István agrárminiszter egy hétvégi díjátadó ünnepségen.
06:24
FEL