A nap sztorija – Ez történt 1969. március 13-án, Békés megyében

2019. március 13. 14:18 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1969. március 13-án megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők, illetve a kor örömét, bánatát megélő emberek világába. Ma a megyei vendéglátóipari vállalat értekezletéről szóló beszámolóra, a békésszentandrási lövészklub életéről szóló beszámolóra és néhány rövid hírre esett a választásunk. Mai lapszemlénket is kiegészítjük egy aznapi fotóval és természetesen a 2019-es kommentárok sem maradhatnak el. Hasznos időtöltést kívánunk!

 

A szakma becsületét a dolgozók védjék meg

Szakszervezeti vezetőségválasztó küldöttértekezlet a vendéglátóipari vállalatnál

"Március 10-én tartották meg a szakszervezeti vezetőségválasztó küldöttértekezletét a Békés megyei Vendéglátóipari Vállalatnál, melyen megjelent Huszár Mihály, a megyei pártbizottság ipari osztályának munkatársa, Hajdú Antal, az SZMT munkatársa és Rákóczi Ferenc, a KPVDSZ megyei bizottságának titkára is.

 

 

Szakképzés fontossága

Ledzényi Pál szb-titkár beszámolójában ismertette a szakszervezet kétéves munkáját. Elmondotta többek között, hogy a vállalat eleget tett az áruforgalmi terv végrehajtásával kapcsolatos feladatainak. Nagy gondot fordít jelenleg is a hálózat fejlesztésére és a meglevő üzletek korszerűsítésére, hogy biztosítsa a lakosság megfelelő ellátását.
Tájékoztatást adott arról, hogy a vállalat egyre több gondot fordít a szakképzésre és jelenleg 160 az ipari tanulók száma. A dolgozók csaknem mind szakemberek.

A Talponálló Békéscsabán (forrás: behir.hu)

Az eredményes munkát segíti elő az egyre szélesebb körben kibontakozó munkaverseny a Kiváló bolt, a szocialista brigád, a Szakma ifjú mestere és a Kiváló dolgozó cím elnyeréséért.
A beszámoló kitért a munkafegyelem megszilárdításának szükségességére is. Tavaly 107 esetben kellett fegyelmi eljárást lefolytatni, ami jelzi, hogy a vétségek megelőzése szempontjából fontos feladat hárul a szakszervezetre. A szakma dolgozóinak becsületét kivívni és megőrizni fontos érdekvédelmi feladat - mondotta Ledzényi Pál. Ennek úgy lehet eleget tenni, ha senki sem károsítja meg a vendégeket és, minden egységben udvarias, a szakmát ismerő és szerető dolgozók fogadják, szolgálják ki őket.
Sajnálatos, hogy a beszámolóhoz a küldöttek közül csak kevesen szóltak hozzá, bár van a szakszervezeti munkában még javítani való, a szociális kérdések sem megoldottak mindenütt. Említést érdemel többek között K. Patkós Jánosnak, a KISZ-alapszervezet titkárának a javaslata, aki a fiatalokkal való foglalkozás szükségességét hangsúlyozta.

 

Legyen olcsóbb a közétkeztetés

Hajdú Antal, az SZMT munkatársa megyénk idegenforgalmának növekedésével kapcsolatban felhívta a figyelmet a vendéglátás további javítására. A dolgozó nők helyzetének megkönnyítésére javasolta, hogy tegyék még jobbá és olcsóbbá a közétkeztetést. Megállapította, hogy a vállalat vezetői és dolgozói munkájukkal az elmúlt két év alatt elnyerték a lakosság elismerését. Purcsi János igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy a vállalat nyolc év alatt háromszorosára növelte a forgalmát. Ma már zsúfoltak az egységek, sok helyen nem megfelelőek a munkakörülmények. A vállalat jelenleg mintegy 40 millió forint beruházási összeggel fejlesztést hajt végre.
Huszár Pál, a megyei pártbizottság munkatársa megállapította, hogy a szakszervezet az elmúlt két évben eredményesen teljesítette a feladatát. Nem könnyű ilyen vállalatnál, ahol 1300-an 150 munkahelyen dolgoznak. Felhívta a figyelmet a szocialista brigádmozgalom jelentőségére. „A külföldi vendégek mellett a vendéglátóipar dolgozói egy kicsit a magyar nép követei is” - mondta.
Ledzényi Pál összefoglalójában hangsúlyozta: a szakma becsületét legjobban a dolgozók védhetik meg.

 

Választás

A választás során vita nem merült fel, a küldöttek csaknem egyhangúlag adták szavazatukat a 31 tagú vállalati szakszervezeti tanács jelöltjeire, a 3 tagú számvizsgáló és 7 tagú TT-bizottságra. Ezenkívül 9 fős társadalmi bíróságot is alakítottak. A vállalati szakszervezeti tanács ezután megválasztotta a 11 tagú szakszervezeti bizottságot. Elnök ismét Zsilák Pál, titkár pedig Ledzényi Pál lett.

 

Mai kommentár: 50 esztendős lapszemlénk során többször beszámoltunk arról, hogy az 1968-ban életbe lépett új gazdasági mechanizmus hozta reformok az üdvözlendő változásokat először a vendéglátás terén hozták. A szakemberek hamar ráébredtek, hogy a versenyhelyzet, a megnövekedett önállóság kedvezően hat az árbevételre, így az osztalékra is, melyet az év végén osztanak ki a dolgozók között. Mindemellett a verseny természetesen pozitív hatással volt a vendégekre is, akik nagyobb lelkesedéssel vették igénybe a vendéglátóipar szolgáltatásait. Dicséretes, hogy – a beszámoló szerint – a vállalat egyre több gondot fordít a szakképzésre és az utánpótlásra. Az 1300 dolgozóra jutó 160 ipari tanuló igazán szép szám.

 

 

Tavaszvárás a lövészklubban

"Vajon mit csinál egy lövészklub ilyenkor, amikor már tél sincs, de még a tavasz sem jött el? Erre a kérdésre vártunk és kaptunk feleletet Békésszentandráson, ahol a lövészklub tagjait' nagy munkában találtuk egyik legutóbbi foglalkozásukon. Éppen fegyverkarbantartás volt műsoron. Meglepett bennünket a sok fiatal jelenléte, akiken látszott, nem először végzik ezt a feladatot.

Ma is működik a lövészklub (forrás: FORTEPAN/MHSZ)

Érdeklődésünkre elmondták az ifjú szentandrási lövészek, hogy egész télen bejártak a klubba, gondozták fegyvereiket, minden héten tartottak edzéseket, lankadatlan szorgalommal végezték a célratartást, s a nagy hideg ellenére hét alkalommal vettek részt lövő-edzésen. Egyszóval szorgalmasan készülnek az MNK III. osztályú bajnokságára.

Kertész Károly, a lövészklub titkára elmondotta, hogy első idei versenyükre március 22-én kerül sor. A megyei szakszövetség a Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából meghívásos versenyt írt ki, melyen a klubot egy felnőtt és egy ificsapat képviseli.

Április 7-én kezdődik az MNK III. osztályú bajnoksága, melyen a szentandrásiak mint újoncok szerepeinek. A versenyzők nagyon készülnek és szeretnék jól megállni helyüket a magasabb szintű bajnokságban is, bizonyítva ezzel, hogy felkészülésük nem volt hiábavaló.
- A lövészklub nemcsak a versenyszerű sporttal foglalkozik - mondotta Kertész Károly -, az elmúlt időszakban fejezték be a sorkötelesek katonai előképzését. Március 8-án motoros tanfolyamot indítottunk. Az érdeklődés óriási. Nem kevesebb, mint 64 szentandrási fiatal jelentkezett a motoros tanfolyamra. Az is sokat jelent, hogy a klub oktatói gárdája - a tagságból kerül ki - szögezte le a titkár.

Reméljük, megyéink lövészklubjai - közöttük a békésszentandrási is - ebben az esztendőben tovább lépnek a fejlődés útján!

 

Mai kommentár: A Békés Megyei Népújság sportrovatában megjelenő, a békésszentandrási lövészklub életéről szóló beszámolóból árad az energia és az optimizmus. A tudósításból nem derül ki, de feltételezhetjük, hogy a klub 1968-ban vívta ki a harmadosztályban való indulás jogát. A lelkes készülődés reméljük meghozza gyümölcsét és lapszemlénkben visszatérhetünk a klub sikereire. A korszak egyik nagy pozitívuma, hogy teret engedett az ifjúságnak, akik mint ahogy a szentandrási példa is mutatja éltek a lehetőséggel. A klub ma, 2019-ben is jó egészségnek örvend és Területi Lövész Klub Békésszentandrás néven működik.

 

 

Rövid hírek

"- A VASÚT Útfelújítására 615 ezer forintot fordítanak az idén Sarkadon. Ennél is többet, 650 ezret költenek a vízelvezetők építésére. Ugyancsak az idén kezdik el a körzeti orvosi rendelő építését is.

- NÉGY NŐDOLGOZÓ munkájáért jutalmat, László Andrásné segédmunkás, aki 15 éve Dolgozó jelvényt kapott a Békés megyei Tanács Építőipari dolgozója a vállalatnak. Kiváló Vállalatánál.

Kartársnő popril zokniban (forrás: FORTEPAN/Urán Tamás)

- ÉRTÉKES magyar történelmi dokumentumot találtak a Zakopáné közelében levő Nowa Biala faluban. A régi községi iratok közül előkerült IV. Béla király alapító levele. A 700 éves, latin nyelvű okmány rögzíti Nowa Biala - egykori nevén Új Béla - lakóinak jogait. A Béla folyó partján épült lengyel község annak idején Magyarországhoz tartozott.

- A GÉPKOCSIGYÁRTÁS FEJLŐDÉSE - A gépkocsigyártás világviszonylatban a leggyorsabban fejlődő iparágak közé tartozik. 1938-ban összesen 4 millió 90 ezer személy- és tehergépkocsit gyártottak, 1950-ben 10 millió 480 ezret, 1966-ban már 18 millió 900 ezret.

- MIÉRT MARADT EL? Az elmúlt évben a mezőkovácsházi járásban a lekötött TIT-előadásokból 133 maradt el. A rekordot (28 elmaradással) Battonya tartja. Reméljük, ebben az évben sehol sem fogják megdönteni ezt a negatív rekordot.

- ILLATOS OLAJOK. A Kaukázuson túli területeken és Grúziában méhviaszból megkezdték olyan éterikus olajok előállítását, amelyek a mezei virágok és a méz illatát árasztják. Egy tonna méhviaszból 20 tonna illatos olajat nyernek.

- A POPRIL nevű műszálból készült legújabb termékeket mutatták be szerdán Budapesten. A magyar Viscosagyár polypropilén alapanyagból gyártott popril műszála lényegesen olcsóbb, mint a többi műszál így feltehetően a popril pulóverek, zoknik, bébiruhák is olcsóbbak lesznek.

- MINTA KLUBFOGLALKOZÁSON vettek részt a gyulai járás klub vezetői a telekgerendási KISZ-szervezet Kiváló Ifjúsági Klubjában. A fiatalok megvitatták a járási klubok helyzetét és beszélgettek a szabad idő helyes eltöltéséről.

- A HELYTÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT ma este 18 órakor Szarvason tart munkaülést a vasipari ktsz. kultúrtermében. A megbeszélésen foglalkoznak Szarvas város 250 éves jubileumi ünnepségeinek előkészítésével, a városfejlesztés irányelveivel és a Tanácsköztársaság ünnepségének programjával.

- MOZISOK TALÁLKOZÓJA. Szerdán Orosházán a szarvasi és orosházi járás filmszínházainak üzemvezetői és a népművelési felügyelők tartottak tanácskozást. Pénteken Szeghalmon tartanak hasonló rendezvényt. A megbeszéléseken az évfordulók filmbemutatóinak dátumait egyeztetik.

- MAJOMEMBERT TALÁLTAK. A mocambiquei dzsungelben a vadászok majomemberre bukkantak. A majmot körülbelül 20 évvel ezelőtt, csecsemőként rabolták el egy faluból. A szellemileg rendkívül visszamaradt, Tarzan-sorsú ember a kezdeti dühös ellenkezés után lassan kezd megbarátkozni új környezetével.

- IFJÚSÁGUNK ÉS TÁRSADALMUNK kapcsolatának néhány kérdéséről tartott előadást szerdán délelőtt a szeghalmi könyvtárban Sándor Jenő, a Hazafias Népfront járási elnökségi ülésen.

- RÓKAIRTÓ HADJÁRAT. Egy év után az idén tavasszal is rókairtó hadjáratot szerveznek a vadászok. Tavaly 100 ezer róka pusztult el és ez nagymértékben csökkentette a veszettség-járvány terjedését az állatok között. A vadásztársaságok az idén országosan 44 ezer „rókavárat” térképeztek fel, s ezekben helyezik majd el a rókairtó füstgyertyákat.

- MEGKEZDŐDÖTT a húsvéti bárányok exportja Hajdú-Bihar megyéből. A „bárány-vonatok” főként Olaszország felé tartanak. Az első szállítmánnyal a Hortobágyról küldtek húsvéti csemegét külföldre. A tervek szerint 10 ezer kisbárányt utaztatnak el a Hajdúságból.

- A SZOCIALISTA hazafiságra nevelésről tartanak ma délután 3 órakor ankétot a Mezőhegyesi Vasipari Ktsz kultúrtermében.

- TIZENKÉT KILÓ ezüstpénz egy agyagkorsóban. Mohácson középkori agyagkorsót találtak az útépítők, telve a mohácsi vész idejéről származó ezüstpénzekkel. A szép formájú edényből 12 kilogrammnyi érme került elő. Az útépítőknek rövid időn belül ez már a második jó fogásuk volt."

 

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve érdekes, hogy volt olyan időszaka a történelemnek, amikor egy lengyel község Magyarországhoz tartozott és erről szóló hír nyomtatásban megjelent. Ma már jót mosolygunk azon, hogy a mezőkovácsházi járásban a lekötött TIT-előadásokból 133 maradt el. Kár, hogy az nem derül ki, hogy mennyit előadást szerettek volna megtartani a járást vezető elvtársak. A Popril polipropilén szálak gyártását 1989-ig folytatták a hazai textiliparban. Olcsó volt az előállítása, de bizonyára nem tett jót az egészségnek.

 

 

Egy fotó

Mai fotónk az 1969. március 13-ai Békés Megyei Népújság címoldalán jelent meg.

 

 

A felvétel címet nem, de képaláírást kapott: A terv szerint novemberre készül el a békéscsabai Tanácsköztársaság útján épülő OTP-ház. A háromemeletes épületben 25 kétszobás lakást alakítanak ki, a földszintjén pedig a Szakszervezetek megyei Tanácsának tanácskozóterme, könyvtára és egy orvosi lakás kap helyet.

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1969-ben készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

További programok »

Itthon

Gyulai Memorial - A 110 gát világranglista-vezetője is jön

Újabb sztár indulása emelheti a verseny csúcsszámává a 110 méteres gátfutást a jövő szerdai Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon: a világranglistát vezető Orlando Ortega is Székesfehérvárra érkezik a szervezők szerdai híre szerint.
14:12
FEL