A nap sztorija – Ez történt 1969. augusztus 2-án, Békés megyében

2019. augusztus 2. 11:17 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1969. augusztus 2-án megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők, valamint a kor örömét, bánatát megélő emberek izgalmas világába. Ma egy, az iskolaköpenyekről szóló tudósítás, a békéscsabai Áchim lakótelepen élők nehézségeit bemutató riport, továbbá néhány rövid hír kerül reflektorfénybe. Hasznos időtöltést kívánunk!

Nagy választék iskolaköpenyből

 

Bár még egy hónap van az iskolaév megkezdéséig, a Centrum Áruházba és a gyermekruházati boltba már megérkeztek az iskolaköpenyek. Az elmúlt évben többször előfordult, hogy sem egyik, sem másik boltban nem volt elegendő a választék. Ezek a panaszok az idén megszűnnek, hiszen a Centrum Áruházban a már hagyományos köpenyek mellett újdonságok is kaphatók. Ilyen a műszálas praktilon és a teribál, amelyekből 6-tól 12-es nagyságig több fazonban és színben lehet válogatni. De van a hagyományosból, az úgynevezett Marokkó iskolaköpenyből is és újdonságnak számít az is, hogy a már hagyományos fazonok mellett figyelembe vették a gyorsan változó divatot is. Bár még csak az élőszállítások érkeztek meg, az igényeket azonban már most is ki tudják elégíteni.

 

Mindenki  egyenlő? (forrás: FORTEPAN/Péterffy István)

 

Mai kommentár: A szocialista időszak általános- és középiskoláiban az iskolaköpeny a ruha feletti kötelező viselet volt. Egyfajta egyenlőséget kívánt kifejezni, hiszen nem látszott alatta, ki milyen ruhát visel, így az sem, ha szegényesebben vagy divatosabban öltözött. Bár a hivatalos beszédmód szerint a társadalomban egyenlőség volt, ez az idő előrehaladtával szépen megszűnt, és ez megjelent a ruhaviseletben is. A későbbiekben már a köpenyviselet sem maradt egységes, lehetett lázadni a köpeny nyitva hordásával, egyéni díszítéssel, mondjuk Rolling Stones-jelvénnyel vagy Korda György arcképének ráhímzésével.

 

Nyitott ablakon, földbuckákon át az új bisztróhoz
Négy év utáni helyzetkép a békéscsabai Áchim András Lakótelepről

 


Bisztró már van, amiért a Békés Megyei Vendéglátóipari Vállalat vezetői érdemelnek elismerést és azok a dolgozók, akik felépítették. A vendéglátóipari vállalat vezetői ugyanis nemcsak rátaláltak Békéscsabán, a város központjától jó két kilométerre levő Áchim András Lakótelepre, hanem a 242 családnak, és a III. kerületieknek hangulatos szórakozási lehetőséget is teremtettek.

Bosszantó azonban, hogy ehhez a modern vonalú vendéglátóipari egységhez a lakótelepiek legtöbbje csak a különböző méretű nyitott aknáik között juthat el. Erről azonban már nem a vendéglátóipari vállalat vezetői és dolgozói tehetnek. Mintahogyan arról sem, hogy az évek óta nyitottan tátongó aknák között egymást érik a földbuckák is. A négy év alatt kiépült lakótelep környékét azonban nemcsak az annyi veszélyt magába rejtő aknák és buckák tarkítják, hanem az embermagasságú gaz is. Sajnos, négy év óta „nem találta fel” senki Békéscsabán az Áchim András Lakótelep tereprendezését. Még akkor is igaz ez, ha az idén nagy keservesen két utcasort járdásítottak és két parkolóhelyet lebitumeneztek.

Hogy az itt lakók is tehettek volna már egyet-mást környezetük megváltoztatásáért? Nem tehettek semmit, mert a járdák, az utak és a különböző vezetékek helye nem mindenütt végleges, sőt, sok helyen még ki sincs jelölve. Különben is a tereprendezéshez nemcsak a lakóknak van köze.

Már előre irtóznak itt az emberek az ősztől. A lakások legtöbbje előtt járda hiányában a földbuckák tetején taposhatják a sarat továbbra is. Mert, sajnos, minden jel arra mutat, hogy az idei télen sem marad más a lakótelepiek számára, csak a sártenger, a bosszankodás. Persze más is van. Így például az, hogy a lakótelepnek és a környék sok száz családjának az élelmiszerkisker vállalat kínosan szűk boltja jelenti a bevásárlás egyetlen lehetőségét. Ez a bolt már régen kinőtte önmagát. Régen kellene ide egy zöldség-, gyümölcsbolt is. Mindez, amiről itt említést tettem, csak egy része annak, ami a békéscsabai Áchim András lakótelepieket bosszantja és aggasztja már négy év óta. Szeretné hinni a lakótelep 242 családja, hogy már nem sokáig lesznek a város mostohagyerekei. Abban is nagyon bíznak, hogy a tereprendezésre hivatott szerv vezetői jobban szívükön viselik Békéscsaba e legfiatalabb lakótelepének sorsát.

Balkus Imre

 

Mai kommentár: A város szülötte, Áchim Liker András gazdálkodó, parasztpárti politikus volt a névadója az 1960-as évek közepén épült békéscsabai kislakótelepnek. Balkus Imre remek írásából azonban kiderül, hogy még 1969-ben sem fejeződött be teljes egészében a lakótelep, hiszen hiányoznak a járdák és a bolt is kicsi.

Öröm az ürömben, hogy legalább a Békés Megyei Vendéglátóipari Vállalat egysége működött és várta a szomjas dolgozókat.

 

Rövid hírek

- TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS. A MÁV Békéscsabai Pályafenntartási Főnökség KISZ-szervezete Pomázi Márta titkár vezetésével kétnapos tanulmányi kirándulást szervezett. A kiránduláson tizenkét kiszes vett részt, s útjuk során ellátogattak a festői szépségű Szilvásváradra.

Tervezik, hogy augusztus 14. és 24. között Bulgáriába látogatnak, ahol megtekintik a baráti ország nevezetességeit. A KISZ-szervezetnek Kádár Pál pályafenntartási főnök sok segítséget ad. Többek között részt vesz a Szakma Ifjú Mestere verseny előkészítésében, s a tanfolyamot is Kádár Pál tartja, mely nyolc előadásból áll. A fiatalok a szakmai és politikai témákból vizsgát tesznek.

- A FOGYASZTÓI áram bekapcsolásának meggyorsítására a DÁV intézkedést adott ki. Ennek alapján a költségek befizetésétől számított hét nap alatt bekapcsolják az áramot az új lakások hálózatába.

- JUBILEUMI VÁSÁR. Orosházán augusztus 10. és 20. között rendezik meg Békés és Csongrád megyék élelmiszergazdaságainak seregszemléjét.

 

Felnőttek oktatása (forrás: FORTEPAN/Péterffy István)

Felnőttek oktatása (forrás: FORTEPAN/Péterffy István)

 


- OROSHÁZÁN augusztus 20-án rendezik meg a megyei szövetkezeti napot, ahol az ünnepi beszéd szónoka Nyers Rezső, az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára lesz.

- SYGMA-KONCERT. A békéscsabai szabadtéri színpadon, 9-én este fél 9 órai kezdettel a két aranydiplomával kitüntetett békéscsabai Sygma-zenekar koncertet ad. A zenekar mellett fellép Veres Erzsébet ének-, Szálai Mária ének- és fuvola-, valamint Deák Tibor énekszámokkal.

- JÓ MACSKA. Williams Joney londoni lakos a tulajdonában levő kilencéves fajmacskának köszönheti, hogy milliomos lett. Az utóbbi években több cég felhasználta ezt a macskát reklám céljára és gyakran szerepelt filmekben olyan híres színészekkel együtt, mint Vanessa Redgrave, Peter Seilers és Shirley Eaton.

- MA INGYENES JOGI TANÁCSADÁS. Ma, augusztus 2-án délelőtt ingyenes jogi tanácsadást tart a Békés Megyei Népújság jogtanácsosa ingyenes jogi tanácsadást tart (Békéscsaba, Szabadság tér 17., III. emelet, 12. ajtó).

- ÚJ RAVATALOZÓ. Zsadány községben a Komádi Építőipari Ktsz új ravatalozót épít 260 ezer forintos ráfordítással. Előreláthatóan szeptember hónapban kerül átadásra.

- VAKOK SZAVALÓVERSENYE. A Vakok és Csökkentlátók Országos Szövetsége szavalóversenyt hirdetett tagjainak. A versenyzők egy kötelező és egy szabadon választott verssel készülhetnek fel. Most nem kötelező verset, hanem két kötelező költőt jelöltek meg. Ady Endre vagy Radnóti Miklós verseiből szabadon választhatják a versenyszámokat.

- KIRÁNDULÁS A BÜKKBE. A békési Kossuth Termelőszövetkezet tagjai négynapos autóbusz-kiránduláson vesznek részt Bükk-Mátra útvonalon. Az IBUSZ rendezésében lebonyolított utazáson a tagok megtekintik Miskolc-Tapolca nevezetességeit, Lillafüredet és az egri várat.

- ASZTALOS szakmába ipari tanulót felveszek. Békés, II., Síp 17. 68408

- IPARI TANULÓT szerződtetek központi fűtés vagy gázszerelési szakmunkára. Priskin Lajos kisiparos, Békéscsaba, Millennium utca 12. 67481

- FELNŐTTOKTATÁS a Debrecen-Pallagi Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola levelező tagozatán. Értesítem a mezőgazdasági üzemek (termelőszövetkezetek kertészeti és egyéb mezőgazdasági vállalatok) és szakigazgatás területén középfokú szakmai végzettséget igénylő munkakörben dolgozókat (vezetők, termelőszövetkezeti választott vezetők, üzemi részlegvezetők stb., hogy részükre iskolánknál a levelező tagozaton 1969. szeptember hó folyamán egy kertészeti szakközépiskolai I. osztályt indítunk be. Felvételre jelentkezhet az, aki - az általános iskola VIII. osztályát elvégezte és 17. életévét betöltötte, illetve 1969. augusztus 31-ig betölti; - 3 éves (növénytermesztési és állattenyésztési vagy kertészeti) nagyüzemi gyakorlattal rendelkezik; - tanulmányi szerződést kötött, illetve szövetkezeti tag; - jelenlegi munkaköre középfokú végzettséget igényel. Jelentkezési határidő: 1969. augusztus 8-ig iskolánknál. Részletes felvételi tájékoztatót a jelentkező kérésére küldünk. Igazgató. 636

- A BÉKÉS Megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy a megye területén levő gyáregységeinél a vízzel telt bányagödrökben a fürdés életveszélyes és hatóságilag szigorúan tilos!

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve örvendetes a békéscsabai vasutasok és a békési téesztagok kirándulása, hiszen ma már ilyesmire nincs lehetőség.

Kíváncsian várjuk Nyers Rezső elvtárs, az új gazdasági mechanizmus egyik atyjának orosházi előadásáról szóló beszámolót.

2019-ből visszatekintve érdekes, hogy a Békés Megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat rövid hír keretében hívja fel a bányatóban való fürdés veszélyeire a lakosság figyelmét.

 

Egy fotó

 

Mai fotónk az 1969. augusztus 2-ai Békés Megyei Népújság 6. oldalán, a fiataloknak szóló Mini Magazinban jelent meg Gyufacímke-gyűjtőknek címmel.

A felvétel képaláírást is kapott: Úgy hisszük, nagy örömet szerzünk a hobbysoknak, ha bemutatjuk a gyufacímke-gyűjteménybe illő sorozat egy darabját.

Az Orosháza alapításának 225. évfordulója alkalmából megjelentetett címkék a város nevezetes középületeit mutatják be.

 

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1969-ben készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

 

További programok »

Kultúra

Vona Gábor Békéscsabán mutatta be a Míg a halál el nem áraszt című könyvét

A könyvem a halálról és a hozzá fűződő viszonyunkról szól, ami azonban észrevétlenül mégis rangot, méltóságot és értelmet ad az életünknek. Nem az élet értelmét kerestem tehát, hanem a halálét – mondta Vona Gábor Békéscsabán, a Nádor bisztróban, a Míg a halál el nem áraszt című könyvének bemutatóján.
2020. szeptember 19. 17:40
FEL