A nap sztorija – Ez történt 1969. augusztus 12-én, Békés megyében

2019. augusztus 12. 15:38 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1969. augusztus 12-én megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők és a kor örömét, bánatát megélő kisemberek izgalmas világába. Ma egy, az iskolatatarozási nehézségeket bemutató beszámoló, a szülői munkaközösségek teveiről szóló tudósítás, továbbá a közkedvelt rövid hírek kerülnek reflektorfénybe. Hasznos időtöltést kívánunk!

Iskolatatarozás és más egyebek

A nyár évről évre visszatérő gondja a pedagógiai intézmények, iskolák, óvodák szünidei rendbehozatala. Viszonylag rövid idő, két és fél hónapos iskolai, illetve a kéthetes óvodai szünet áll a kivitelezők rendelkezésére, hogy rendbe hozzák, korszerűsítsék az épületeket. A szeptemberi zavartalan tanévkezdésnek azonban számos feltétele van. Minden év megismétlődő problémája, hogy időben érkezik-e az anyag, megfelelően szervezett-e a munka. Békéscsabán, a 2. sz. iskolában például majd csak a festők után érkeznek a kályhások, ez pedig nem éppen ésszerű megoldás. A legfőbb azonban, hogy idejében befejeződnek-e a munkálatok, eltűnnek-e a javítások, tatarozások fölöslegessé vált kellékei, az állványok, téglák, törmelékek és gödrök? Mert bármilyen sok nehézséggel is kell megküzdeni a kivitelezőnek, az oktatásnak zavartalanul kell megkezdődnie. Nem beszélve arról, hogy a széthagyott szerszámok, anyagok, betemetetten gödrök balesetek forrásai lehetnek. De ugyanígy nem mindegy, mikor kezdik, és hogyan szervezik meg a munkát az óvodák tatarozásánál, hiszen az egy óvódással bíró szülő is nehezen oldja meg gyermeke kéthetes felügyeletét, ráadásul, ha a kivitelezés számtalan összetevőjének egyike-másika híján az úgynevezett takarítási szünet három hétre növekszik, mint ez idén például a békéscsabai Vilim utcai óvodában vagy előreláthatólag a Hajnal utcai óvodában.
A pedagógiai intézmények karbantartását, felújítását Békéscsabán a városi tanács kivitelező részlege végzi. Igen sok munkájuk akad, hiszen 12 központi és 3 tanyai, tehát összesen 15 általános iskola, valamint 10 óvoda van a városban. A központi iskolákhoz számos fiókiskola is tartozik, hozzávetőlegesen tehát mintegy 30-35 helyen kell szinte egy időben megkezdeniük, folytatniuk és befejezniük a munkákat, melynek sokrétűségét és mennyiségét talán érzékelteti e néhány számadat: a városi tanács végrehajtó bizottsága ez évben 1 millió 200 ezer forintot biztosított az iskolák, 260 ezer forintot az óvodák felújítására, a kisebb építkezésekre 51 ezer, illetve 41 ezer forintot, a karbantartásukra 1 millió 100 ezer, illetőleg 146 ezer, míg a napközis konyhára 90 ezer forintot.

A békéscsabai 10. sz. Általános Iskola is várta a gyermekeket (forrás: FORTEPAN/VÁTI)

A békéscsabai 10. sz. Általános Iskola is várta a gyermekeket (forrás: FORTEPAN/VÁTI)


A legkisebb, előre nem várt akadály is jelentősen hátráltatja az intézmények tatarozását, ebben az esetben pedig nem lehet határidő-módosításokra számítani. Bár a kivitelezők azt ígérik, hogy az 1969-70-es tanév rendbe hozott, megfiatalított falak között kezdődhet meg, az előző évek tapasztalatai alapján nagy segítség volna a város mintegy 70 vállalatának és ktsz-ének társadalmi támogatása. Van jó példa is. A Békéscsabai Konzervgyár egyik TMK-s szocialista brigádja ez év tavaszán jelentős társadalmi, munkával járult hozzá a Május 1 Tsz bölcsődéjének felújításához. A város iskoláinak nagy része rendelkezik patronáló üzemmel, kézenfekvőnek látszik tehát a megoldás, melyik vállalat kapuján kell az iskoláknak segítségkérő szóval kopogtatniuk.
Már csak szűkre szabott két és fél hét a szünidő. A diákok apraja-nagyja, köztük az újak, a kis elsősök is izgatottan számolják a napokat a tanév kezdéséig búcsúznak a gondtalan szünidőtől, és várják a társukkal, a tantermekkel, folyosókkal, azok megszokott, kedves vagy még ismeretlen arcával való találkozást.
Nem mindegy hogyan fogadják őket.

Mai kommentár: 1969 óta eltelt 50 esztendő, azonban az iskolai és óvodai szünetek hosszúsága nem változott. 2019-ben is két és fél hónap, illetve két hét áll az intézmények rendelkezésére a szükséges munkák elvégzésére. Azonban ma már sokkal inkább a fejlesztések a korszerűsítések kerülnek sorra. Természetesen ezek a munkálatok is felfordulással zárulnak, de ma már - néhány kivételtől eltekintve - minden oktatási intézmény a normális ütemben el tudja kezdeni a tanévet szeptember 1-én.
Az 1969-es beszámolóból kiderül, hogy az óvodások kéthetes szünete sok problémát okozott a szülőknek, ma már ez a nehézség ma már nem okoz gondot, ugyanis az ügyeletes intézmények befogadják a más intézménybe járó gyermekeket.

 

Szülők fóruma - Ankétok, előadássorozatok az új tanévben - Jól működnek a pedagógiai bizottságok

Megyénkben a nőtanács mellett már évek óta aktívan tevékenykedik a megyei pedagógiai bizottság, s a járásoknál, városoknál hasonlóképpen. Fő törekvésük a szülői munkaközösségek tartalmi munkájának továbbfejlesztése, az iskola és a család kapcsolatának erősítése. Az elmúlt évben igen aktívan tevékenykedtek, többek között háromnapos tanácskozást tartottak az általános, közép- és szakközépiskolák szm-elnökeinek. Kiemelkedő munkát végzett a szeghalmi és mezőkovácsházi járás, valamint Békéscsaba pedagógiai bizottsága. Különösen a család és iskola kapcsolatának erősítésében értek el eredményeket. Igen népszerűek voltak a Szülők Akadémiája előadássorozatok, valamint a Szülők Iskolája által rendezett összejövetelek. Elérték, hogy már minden iskolában önállóan szervezik ezeket. Az óvodákban a Szülők Fóruma, a klubtevékenység és a szakkörök voltak népszerűek. Ezek általános témái is gyermekneveléssel függnek össze. Az általános iskolákban elsősorban a pályaválasztás és a honvédelmi nevelés volt a fő téma. Pozitív eredmény, hogy a szülőknek az iskolát segítő tevékenysége új irányt vett. Gyűjtés, adakozás helyett aktívabban vesznek részt az ünnepélyek előkészítésében, az úttörők avatásának megszervezésében, s a hátrányos helyzetű tanulók segítésében, ezenkívül a különböző kirándulások, táborozások alkalmával szintén nagy aktivitást mutatnak a szülői munkaközösségek.

Az évnyitón az szmk is főzsereplő (forrás: FORTEPAN)

Az évnyitón az szmk is főzsereplő (forrás: FORTEPAN)


Az elkövetkező tanévben a megyei pedagógiai bizottság, szintén aktívan kívánt részt venni ebben a munkában. Erre programot készít. Többek között ebben szerepel, hogy a gyulai járásban a járási-városi nőtitkárok, pedagógiai bizottsági felelősök részére tapasztalatcserét szervez. Fő téma a család és iskola kapcsolatának jelenlegi helyzete és az ezzel kapcsolatos feladatok. A járási és városi pedagógiai bizottságok az 1969/70-es tanévvel kapcsolatos témát dolgozzák fel járási, illetve városi értekezleteken. Ezenkívül az általános, közép- és szakközép- iskolák szm-elnökei részére kétnapos tanácskozásokat szerveznek, részt vesznek a különböző évfordulók - Lenin születésének 100 éves évfordulója, hazánk felszabadulásának 25. évfordulója - megünneplésében. Ezenkívül a tanulók tavaszi honvédelmi napra való felkészítését is segítik.

Mai kommentár: Rovatunk egyik korabeli, kedvenc szervezete, a nőtanács ismét hallat magáról. Az elvtársnők természetesen az oktatáshoz is értettek, így bele is szóltak a nevelésbe, sőt elvi síkon irányítani is próbálták azt. Hogy milyen eredménnyel? Azt mindenki döntse el maga.
A tudósításban csak szm-ként emlegetett szülői munkaközösség azonban megérdemel egy rövid történeti áttekintést.

Kishazánkban az iskola és a család közötti kapcsolat szélesebb körű és szervezettebb formája a 20. században alakult ki. Az 1920-as évek­ben jöttek létre olyan együttműködési alkalmak és szervezeti kere­tek, mint a szülői értekezlet. A pedagógusok 1933-tól kezdve rend­szeresítették a családlátogatást, és azóta vannak a szülők számára fogadóórák az iskolában.
A kommunista, majd később szocialistának nevezett rendszerben alakultak ki a szülői munkaközösségek. Ekkortájt a Magyar Nők Országos Tanácsa a minisztériumokkal közösen felügyelte a szülői munkaközössége­ket. Ez utóbbiak tevékenysége először 1955 és 1961 között újult meg az osztályonként megszervezett szülői munkaközösségek révén. Ezt követően szmk-ra módosult a név és az egész országot lefedte a rendszer.
Volt tehát szülők iskolája, szülők akadémiája, szülők parlamentje. Volt tehát állami és mozgalmi irányítás, de a szülői munkaközösség a felülről jövő irányítás ellenére sem működött.
Változást majd csak a rendszerváltás hoz, de az már egy másik történet.

 

Rövid hírek

- HÁNY KATASZTRÁLIS HOLD JUT EGY TSZ-TAGRA? A kondorosi Vörös Október Tsz 2997 katasztrális holdon dolgozik. Egy termelőszövetkezeti tagra 7,9 katasztrális hold szántó jut.

- ZALA MEGYE legszebb műemlékei közé tartoznak a több száz évvel ezelőtt épült templomok. A megye más műemlékével együtt ezeket az építményeket sorra restaurálják. A helyreállítási költségeket a megyei tanács, az Országos Műemléki Felügyelőség, valamint az egyházmegye közösen fedezi. Már dolgoznak az egervári gótikus templom felújításán, amely a XV. században épült. Rövidesen megkezdik Zalaegerszeg csács-bozsoki városrészén álló műemléktemplom, majd az 1230-ban épített türjei templom tatarozását is.

- TERVEZÉSI engedéllyel rendelkező kőművesmester tanulót vesz fel - vidékről is. Békéscsaba, V., Ágoston Péter u. 4.

Magyar partizánok (forrás: MTVA)

Magyar partizánok (forrás: MTVA)

- NEMZETISÉGI NAPOK SZARVASON. Augusztus 19-én és 20-án a magyarországi nemzetiségiek szövetségei, valamint a megyei tanács művelődésügyi osztálya és a szarvasi városi tanács együttesen rendezi meg a nemzetiségi napokat. Ez alkalommal 19-én három kiállítás nyílik meg a járási tanács termeiben. Bemutatják a román és szlovák nyelvű könyveket, a megye néprajzi hagyományait és a háziipari termékeket. A kiállításokat Csende Béla, a megyei tanács művelődésügyi osztálya népművelési csoportjának vezetője nyitja meg. A kiállítások 19-től 24-ig tekinthetők meg.
Augusztus 20-án zenés ébresztővel köszöntik a város lakóit ég a nemzetiségi napok részvevőit, majd felvonulás következik, 11 órakor pejéig találkozót rendeznek az Erzsébet-ligetben. Ezen ünnepi köszöntőt mond Bielik György, a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetségének főtitkára és Szilágyi Péter, a Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségének főtitkára.
A találkozón közreműködik a nagyváradi, nyitrai, gyulai, méhkeréki és tótkomlósi együttes. A programban szerepel az Arborétum megtekintése, valamint este 8 órakor nagyszabású víziparádé a Körösön.

- BŐVÜL A GEBINES-RENDSZER. Megyénkben 26 szolgáltatóház végez javító-szolgáltató tevékenységet. 1967-ben a szolgáltató-házakban 14 cipészrészleg dolgozott gebines-rendszerben, 1968-ban pedig már 21. Más részlegek is fokozatosan áttérnek a gebines-rendszerre.

- PARADICSOMLÉNYELŐ ÁLLOMÁST LÉTESÍT a békésszentandrási Zalka Máté Termelőszövetkezet 1970-ben. A lényelő állomás mintegy 60 ezer mázsa paradicsomot dolgoz majd fel.

- ÜZEMI VÁGÓHÍD létesítését engedélyezte a Szarvasi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága az endrődi Új Barázda Termelő- szövetkezet részére.

- VASÚTI SZERENCSÉTLENSÉG AZ OROSZLÁN-REZERVÁTUMBAN. Vasárnap kisiklott Lord Bath Wiltshire-i oroszlánrezervátumának kisvasútja, amely ünnepnapokon turisták százait szállítja Anglia e ritka zoológiái látványosságának megtekintésére. A kisiklott „szerelvény” egy lejtőn legurult, s az utasok közül tizenhatan megsebesültek.

- TÁRSADALMI MUNKÁBAN épül Szarvason, a Körös-parton levő nyaralók előtt a mongolzugi járda mintegy 1186 méter hosszúságban. A vállalatok és a magánszemélyek teleknagyság arányában járulnak hozzá a járda építéséhez.

- VILÁGTALANOK REKORDJA. Négy világtalan angol fiatalember szombaton átúszta a La Manche-csatornát. 14.5 órás úszás után. vasárnap, hajnali 2 órakor szerencsésen partot értek az angliai Folkestone körzetében.

- SEGÍTIK A CIGÁNYCSALÁDOKAT. Megyénkben az elmúlt években sokat segítettek a tanácsok a cigánytelepek lakóinak. Eddig összesen 162 lakóépület készült el e családok részére, jó részűk állami kölcsönnel, és 108 putrit bontottak le. A jelenlegi ütemet figyelembe véve, a megyében levő lakótelepeket, előreláthatólag 1980-ig megszüntetik. Sok segítséget kapnak elsősorban a szarvasi járásban, Orosházán, Sarkadon és Mezőberényben. Ezenkívül a mezőkovácsházi és a szeghalmi járásban is.
- EGYMÁSBA ROHANT. Vasárnap hajnalban a Balti-tengeren a 12 ezer tonnás Pentellina nevű francia szállítóhajó és egy ugyancsak 12 ezer tonnás görög tankhajó. Több órára volt szükség, amíg az egymásba ékelődött hajókat sikerült szétválasztani. A tankhajóból szivárgó olaj két kilométeres körzetben úszik az összeütközés színhelyén.

- NYÁRI NAPKÖZI OTTHONT LÉTESÍTETT a tsz-tagok gyermekei részére a békési Egyetértés Termelőszövetkezet.

- MEGNYÍLT A KISKUNFÉLEGYHÁZI BÖRTÖNMÜZEUM. Vasárnap nyitották meg az állandó kiállítást a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumban, a hajdani kiskun kapitányok patinás épületében. A volt tömlöc termeiben kapott helyet A magyar büntetőjog emlékei 1514—1919 között című kiállítás, A földszinten a régi büntetés-végrehajtási eszközöket mutatják be.

- MEGTÉRÜLT A KÁR. Az elmúlt hónapban az Állami Biztosító a békési járásban 1 millió 622 ezer forintot fizetett, ki a károsultaknak.

- A BÉKÉS MEGYEI KÉMÉNYSEPRŐ VÁLLALAT augusztus 16-án ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Az ünnepséget Békéscsabán, a Kossuth Étteremben délelőtt 10 órai kezdettel tartják.

- ÖNGYILKOSSÁG A TORONYHÁZBAN. Szombaton a déli órákban Békéscsabán, a most épülő toronyház kilencedik emeletén az egyik vízvezetékcsőre felakasztva találták Rigó József 41 éves csorvási lakost. Az öngyilkos a toronyház építésén dolgozó építőipari vállalat művezetője volt. A tett oka még ismeretlen, felderítésére a rendőrség megindította a vizsgálatot.

- SZOCIÁLIS JÁRADÉK A CSÖKKENT MUNKAKÉPESSÉGŰEKNEK. A csökkent munkaképességűek közül az elmúlt évben 26-an kaptak átmeneti segélyt, illetve szociális járadékot a fennálló rendelkezések értelmében. Az idén ugyancsak többen részesültek hasonló segítségben. A rendelkezés megjelenése óta eddig összesen 57 728 forintot fizettek ki ilyen célra. Voltak olyan segélyezettek is, akik ezer forintnál nagyobb összeget kaptak.

- FEJLESZTÉSI PROGRAM. Medgyesegyházán a vas. és faipari, valamint a bőr- és textilipari ktsz foglalkoztat legtöbb dolgozót. A vas- és faipari ktsz 3 millió forintot irányzott elő a vállalat fejlesztésére.

- PARTIZÁN EMLÉKÜNNEPSÉG HANGONYBAN. A bükki partizánok emlékére nagyszabású ünnepséget rendeztek vasárnap a Borsod megyei Hangony községben. Ezelőtt 25 évvel, 1944. augusztus 8-án ereszkedett le ezen a vidéken Szőnyi Márton 13 tagú ejtőernyős partizáncsoportja, hogy küzdjön a magyar nép szabadságáért a német fasiszták ellen.

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve továbbra is örömteli a fejlődésről, a segítségnyújtásról szóló tudósítások olvasása.
A gebines rendszer bővülése külön érdekessége az 1969-es esztendőnek, de róluk később részletesebben fogunk sztorizni.
A Békéscsabáról négyórányi autóútra található Hangony község partizán emlékünnepségéről szóló rövidhír 2019-ben sarló és kalapács mintájú mosolyt csal az olvasó arcára.

 

Egy fotó

Mai fotónk az 1969. augusztus 12-ei Békés Megyei Népújság címlapján jelent meg Döntőnek bizonyult a 11-es kihagyása címmel.

A felvétel képaláírást is kapott: A labdarúgó NB I/B őszi nyitányán tízezer néző előtt 4:2-re nyert a VIDEOTON a Bcs. Előre ellen, de... ha a 76. percben, 3:2-es fehérvári vezetésnél nem marad ki a csabai 11-es, más lehetett volna az eredmény. Képünkön a fordulás után csatárt játszó Láza Nagy III-al küzd a vendégek kapuja előtt.

A fotót Demény Gyula készítette.

 

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1969-ben készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

További programok »

Kultúra

Gyulai tehetségek koncertje a kastélyparkban

Erkel-ösztöndíjban részesülő gyulai fiataloknak rendez hangversenyt az Erkel Ferenc Társaság, amely hagyományt is teremtene a bemutatkozás lehetőségének biztosításából. A koncertet öt, egykor Erkel Ferenc személyes használatában volt tárgy, a gyulai múzeum részére történő átadása is kiegészíti.
2021. június 12. 16:35
FEL