Választási közlemény – Mire figyeljünk a szavazás napján?

2019. május 25. 12:31 | behir

Dr. Bacsa Vendel jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye a vasárnapi választással kapcsolatban.

 

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

Az alábbiakban adok tájékoztatást az Európai Parlament képviselőinek 2019. május 26. napjára kitűzött választásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

 

 

A szavazás ideje

 

Szavazni 2019. május 26. napján reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, azonban ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

 

A mozgóurnás szavazás

 

A kérelem a szavazás napján (május 26.) 12 óráig a mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár írásban mozgóurna iránt kérelmet nyújthat be ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz, amely bizottság szavazókörének a névjegyzékében a választópolgár szerepel. A kérelemben meg kell jelölni azt a címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri, valamint a mozgóurna-igénylés okát.

 

 

A szavazókörök

 

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le szavazatát. A szavazás napját megelőzően kipostázott valamennyi értesítőn feltüntetésre került a választópolgár szavazókörének pontos címe. (A békéscsabai szavazókörök címe a legutóbbi, 2018-ban megtartott országgyűlési választások óta nem változott.) Kérjük, figyelmesen olvassák el az értesítést, aki ugyanis nem a számára kijelölt szavazókört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a szavazástól. A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

A Békéscsabán átjelentkezéssel szavazó választópolgárok és a települési szintű lakcímbejelentéssel rendelkezők az Irányi u. 14. szám alatt található Kazinczy Ferenc Általános Iskolában lévő 29. számú szavazókörben adhatják le szavazatukat.

 

 

A választópolgár azonosítása

 

A szavazást megelőzően a szavazatszámláló ellenőrzi a választópolgár

 • személyazonosságát és
 • személyi azonosítóját (korábbi elnevezéssel: személyi számát) vagy lakcímét.

A szavazni kívánó állampolgároknak ehhez az alábbi – magyar hatóságok által kiállított – okmányokat kell bemutatniuk:

 1. a) személyazonosság igazolására:
 2. aa) személyazonosító igazolvány,
 3. ab) útlevél vagy
 4. ac) (kártya formátumú) vezetői engedély;
 5. b) személyi azonosító igazolására:
 6. ba) lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a hátoldala a személyi azonosítót igazolja)

vagy

 1. bb) hatósági bizonyítvány vagy igazolás a személyi azonosító jelről;
 2. c) lakcím igazolására:
 3. ca) lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy
 4. cb) lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító igazolvány (olyan régi típusú

személyazonosító igazolvány, amely érvényes lakcímbejegyzést is tartalmaz).

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy ne felejtsék el időben megvizsgálni fenti okmányaik érvényességét és szükség esetén gondoskodjanak a Járási Hivatal Kormányablak Osztályánál azok cseréjéről. Érvénytelen okmánnyal ugyanis nem igazolható megfelelően a személyazonosság, illetőleg a személyi azonosító vagy lakcím, ezért az adott választópolgár nem szavazhat.

 

A választópolgárok választáson történő részvételének biztosítása érdekében a Békéscsabai Járási Hivatal Kormányablak Főosztálya (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) 2019. május 25-én, szombaton 8.00 és 14.00 óra között, továbbá 2019. május 26-án, vasárnap 6.00 és 19.00 óra között ügyeletet tart a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok pótlásának (ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása, elkészült okmányok átvétele) ügyintézése érdekében.

 

A szavazás

 

A választópolgár azonosítását követően a szavazatszámláló bizottság lebélyegzi a szavazólapot és átadja a választópolgárnak. Ennek megtörténtét a választópolgár köteles a névjegyzékben saját kezű aláírásával igazolni. Az aláírás megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság a választópolgárt visszautasítja. A szavazólap az előzetesen kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelöltek, illetőleg a nyilvántartásba vett listák nevét.

 

Szavazni kizárólag személyesen lehet. A szavazáshoz – titkosságának biztosítása érdekében – szavazófülke áll rendelkezésre, de annak használata nem kötelező. Aki nem tud olvasni, testi fogyatékossága van vagy egyéb ok akadályozza a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt az urnába helyezése előtt jelzi, a bizottságtól a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – másik szavazólapot kérhet. A szavazólapot az urnába kell dobni. A szavazólaphoz kapott boríték használata nem kötelező.

 

Választási kampány a szavazás napján

 

Választási kampánytevékenységet 2019. május 26. napján 19 óráig lehet folytatni, azonban a szavazás napjára több korlátozást is előír a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény:

 • A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható.
 • Médiaszolgáltató nem tehet közzé politikai reklámot.
 • Nem tartható választási gyűlés.
 • Közvélemény-kutató a szavazóhelyiségbe nem léphet be, kizárólag a helyiségből kilépőket kérdezheti meg, és közvélemény-kutatási eredmény csak a szavazás lezárását követően tehető közzé.

 

Információk az interneten

 

A választással kapcsolatos legfontosabb információk, a választási szervek elérhetőségei és döntései megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu címen, valamint a http://valasztas.bekescsaba.hu oldalon.

 

Dr. Bacsa Vendel jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

 

További programok »

FEL