Ütemezetten halad a járdafejlesztés Békéscsabán

2021. október 16. 11:00 | behir.hu

Békéscsabán, a járdahálózat-fejlesztési program keretében folyik az első ütem megvalósítása, hamarosan megkezdődik a kivitelezési munkálatok második üteme is.

A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatában döntött az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról, amely támogatás keretében valósul meg Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése.

A járdafejlesztési programhoz tartozó utcák helyszíni felmérése 2021. május 30-ig megtörtént. A projekt keretében megvalósuló járdafejlesztéseket négy ütemben tervezik megvalósítani 2022. december 31-ig, folyamatosan.

A projekt I. ütemében 35 járda/járdaszakasz fejlesztésére kerül sor. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel az I. ütem vállalkozási szerződéseit 2021. július 23-án írták alá, a munkaterület átadása 2021. július 29-én megtörtént. A kivitelezési munkák 2021. szeptember 6-án kezdődtek meg. A Szőlő utcai járdaszakasz elkészült. Jelenleg a Kőrösi utcai, Akácfa utcai, Széna utcai, Schweidel utcai, Czuczor utcai, Áchim lakótelepi, Bezerédj utcai járdaszakaszok felújítása folyik. Munkakezdési engedéllyel rendelkezik még a Sikonyi utcai és a Lachner utcai szakasz. Az I. ütemben tervezett munkák befejezésére folyamatosan, de legkésőbb 2022. augusztus 27-én kerül sor.

A projekt II. ütemében 39 járda/járdaszakasz fejlesztése valósul meg. Ezen munkák vonatkozásában a kivitelező kiválasztása megtörtént, jelenleg a vállalkozási szerződések aláírásának előkészítése folyik.

A III. ütem keretében megépülő 56 járda/járdaszakasz kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van.

Megkezdődött a IV. ütem keretében megépülő 27 járda/járdaszakasz kivitelezőjének a kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése is.

2021-ben valamennyi járdaszakaszra vonatkozóan megtörténik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások kiírása.

A projekt során a kivitelezési munkák folyamatosak lesznek, a tervezett végső befejezési határidő: 2022 év vége.

A kivitelező az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább két héttel korábban, írásban is tájékoztatja, megjelölve a helyi kapcsolattartójának az elérhetőségeit is. A vállalkozók a kivitelezés ütemezése során figyelembe fogják venni a technológiai, tárgyi, személyi és szervezési feltételeket A „Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése” című projekt megvalósításával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Lakosságot.

Kivitelező: HÓDÚT Kft., telefonszám: +36-66/452-352.

Projektmenedzsment szervezet: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10., Megyeri Sándor projektmenedzser, telefonszám: +36-20/454-5693.

A járdafelújítási munkák IV. ütemében érintett utcák/szakaszok megnevezése

1. rész:

2. rész:

 

További programok »

Önkormányzati hírek

Javaslatokat várnak arra, hogy ki kapjon Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 7/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete szabályozza.
2024. június 13. 15:33
FEL