Járdafejlesztés Békéscsabán

2021. december 12. 15:55 | behir

Békéscsabán, a járdahálózat-fejlesztési program keretében folyik az első ütem megvalósítása, hamarosan megkezdődik a kivitelezési munkálatok második üteme is.

A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatában döntött az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról, amely támogatás keretében valósul meg Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése.

A járdafejlesztési programhoz tartozó utcák helyszíni felmérése 2021. május 30-ig megtörtént. A projekt keretében megvalósuló járdafejlesztéseket négy ütemben tervezik megvalósítani, 2022. december 31-ig, folyamatosan.

A projekt I. ütemében 35 járda/járdaszakasz fejlesztésére kerül sor. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel az I. ütem vállalkozási szerződéseit 2021. július 23-án aláírták, a munkaterület átadása 2021. július 29-én megtörtént. A kivitelezési munkák 2021. szeptember 6-án kezdődtek meg. A Szőlő utcai térburkolattal ellátott járdaszakasz elkészült. A Kőrösi utcai, Akácfa utcai, Széna utcai, Schweidel utcai járdaszakaszok aszfaltozása megtörtént, padkarendezés szükséges. Az Áchim lakótelepi, szobor környéki térburkolat elkészült, a kapcsolódó aszaltburkolattal való illeszkedés javítása szükséges. Jelenleg a Czuczor utcai, Lorántffy utcai, Pulszky utcai, Bokor utcai, Németh Lajos utcai, Dessewffy utcai, Berényi út 132. előtti, Lachner utcai, Bezerédj utcai, Sikonyi úti, Kőmíves Kelemen sori, illetve a Lencsési út 28-38. mögötti járdaszakaszok felújítása folyik. Az I. ütemben tervezett munkák befejezésére folyamatosan, de legkésőbb 2022. augusztus 27-én kerül sor.

A projekt II. ütemében 39 járda/járdaszakasz fejlesztése valósul meg. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel az II. ütem vállalkozási szerződéseit 2021. október 26-án aláírták, a munkaterület átadása novemberben megtörtént.

A projekt III. ütemében 56 járda/járdaszakasz fejlesztése valósul meg. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel a III. ütemben a 7-es, 11-es és 12-es választókörzetre vonatkozó vállalkozási szerződéseket 2021. november 26-án aláírták, a munkaterületet 2021. december 6-án átadták.

Megkezdődött a IV. ütem keretében megépülő 24 járda/járdaszakasz kivitelezőjének a kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése is.

2021-ben valamennyi járdaszakaszra vonatkozóan megtörténik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások kiírása.

A projekt során a kivitelezési munkák folyamatosak lesznek, a tervezett végső befejezési határidő: 2022 év vége.

A kivitelező az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább két héttel korábban írásban is tájékoztatja, megjelölve a helyi kapcsolattartójának az elérhetőségeit is. A vállalkozók a kivitelezés ütemezése során figyelembe fogják venni a technológiai, tárgyi, személyi és szervezési feltételeket. A „Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése” című projekt megvalósításával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatják a lakosságot.

A munkavégzéssel kapcsolatos, bármilyen jellegű helyreállítási, illetve esetlegesen előforduló, károkozást követő javítási munkákat a kivitelező elvégzi. A helyreállítások, javítások előkészítése, kivitelezése időt vesz igénybe, ezért türelmet kérnek.

Kivitelező: HÓDÚT Kft., telefonszám: +36-66/452-352.

Projektmenedzsment szervezet: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10., Megyeri Sándor projektmenedzser, telefonszám:   +36-20/454-5693.

További programok »

FEL