Új „családtagok” a Munkácsy Mihály Múzeum raktárában

2022. szeptember 18. 14:38 | behir

„A Munkácsy Mihály Múzeum természettudományi gyűjteményében az első preparátum egy túzokpár volt, melyet 1901-ben, Zsilinszky Mihály, akkori államtitkár és múzeumalapító adományozott…” – Váncsa Klára, természettudományos muzeológus írása.

Amikor ez a mondat elhangzik, mindig büszkeség tölt el, hiszen múzeumunk olyan preparátum gyűjteménnyel rendelkezik, amely páratlan a maga nemében. Átélhetővé válik a muzeológus lelkesedése, ha belegondolnak, hogy ez a túzokpár már több mint 120 éve látható a békéscsabai múzeumban. Így értelmet nyer a gondolat, hogy a műtárgyak történetükön keresztül mutatják meg az idő mélységét.

A természettudományi gyűjteményünk egyik legértékesebb részét képezik azok a madár preparátumok, melyeket a múzeumalapítóknak, de első sorban az akkori múzeumőrnek Dr. Tarján Tibornak köszönhetünk. A frissen diplomázott jogászt 1925-ben nevezték ki a Természetrajzi Tár őrének, mivel már a kezdetektől hatalmas lendülettel és lelkesedéssel gyarapította a gyűjteményt. Neki köszönhetjük az 1900-as évek első feléből származó preparátumainkat, melyek többsége 100 év fölötti.

 

 

Múzeumunkban az 1980-as évektől újjáéledt természettudományos gyűjteménygyarapítás új irányt vett, és megindult a malakológiai és a botanikai gyűjtés Békés megyében, sőt később az egész Kárpát-medencére is kiterjedt. Ennek következtében ugyancsak páratlan és nagyon értékes gyűjtemények jöttek létre, melyekre méltán lehetnek büszkék a csabaiak. Azonban a gerinces preparátumok terén nem volt nagymérvű az elmúlt évtizedekben a fejlődés. Amikor az új állandó kiállításra készülve szembesültünk ezzel a hiánnyal, elhatároztuk, hogy ezen a téren is előre lépünk. Így 2020-ban és 2021-ben is sikeresen pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett műtárgybeszerzési pályázatokon, és ennek következtében gyarapítani tudtuk a gyűjteményünket. Ezen preparátumok részben már az állandó kiállításunkban láthatóak.

A tavalyi pályázatnak köszönhetően nemrégen nyolc új „családtag” érkezett raktárunkba: fogoly, fácán, nyári lúd, erdei szalonka, nyest, mezei nyúl, őzsuta, aranysakál. Az elkészült preparátumok Sipos Gyula, Csongrád megyei preparátormester munkáját dicsérik. A beszerzésükben nyújtott önzetlen segítséget ezúton is köszönjük a Békés Megyei Vadászszövetség részéről Zuberecz Tibor fővadásznak, valamint a Csongrád megyei Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium részéről Bozó Gábornak, az intézmény vezetőjének.

Váncsa Klára, természettudományos muzeológus

 

További programok »

Kultúra

FEL