Tudnivalók az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról

2021. február 25. 09:12 | behir

Az egészségbiztosítás keretében nyújtott egészségügyi ellátásokat a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek vehetik igénybe.

A biztosítottak, így például a munkavállalók, vállalkozók, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak a társadalombiztosítás keretében minden ellátásra jogosultságot szerezhetnek. A jogosultak a táppénz, baleseti ellátás, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, vagy öregségi nyugdíj mellett természetesen az egészségügyi szolgáltatást is igénybe vehetik.

A nyugdíjasok, megváltozott munkaképességű személyek, a szociálisan rászorultak, kiskorúak, tanulók, nappali tagozatos főiskolások, egyetemisták és más nyilvántartásba bejelentett személyek szintén jogosultak az egészségbiztosítás által finanszírozott egészségügyi ellátásokra.

Abban az esetben, ha megszűnik a munkaviszony, vagy a tanuló, hallgató diákigazolványa már nem érvényes, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság is érvényét veszti, ezért ha az érintett arra más jogcímen nem szerez jogot, havonta 8 ezer forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Fontos tudni, hogy ha a felhalmozott egészségügyi szolgáltatási járuléktartozás meghaladja a járulék összegének hatszorosát, vagyis 48 ezer forintot, akkor érvénytelenné válik a TAJ szám.  Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatás a továbbiakban térítésmentesen nem vehető igénybe és a tartozást is rendezni kell.

Ügyelni kell arra is, hogy a külföldön munkát vállalóknak biztosításuk létrejöttét és annak megszűnését 15 napon belül be kell jelenteniük a kormányhivatalhoz.

 A bejelentés alapján az EGT tagállamaiban, Svájcban, nemzetközi szervezetnél, vagy egyezményes államban (például Szerbia, Montenegró, India, Japán) foglalkoztatottak Magyarországon mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség alól.                                                       

                                                                                                                       

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

FEL