Tudnivalók a méltányossági nyugdíjemelésről

2021. március 27. 06:25 | behir.hu

A nyugellátásban részesülő, öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, és az árvának kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.

A nyugdíj összege méltányosságból akkor emelhető, ha a kérelmező nyugellátásának és rendszeres pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg a 90 ezer, illetve rendkívül indokolt esetben a 100 ezer forintot. Nem engedélyezhető kivételes emelés a nyugellátás megállapítását, illetve a korábbi kivételes emelést követő 3 éven belül.

A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a kivételes emelést indokolják. Az elbírálás során előnyben kell részesíteni például a nők esetében a 30, férfiak esetében a 35 évnél több szolgálati idővel rendelkezőket, a 70 éven felülieket, és azt a kérelmezőt is, aki korábban nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben.

A nyugellátás-emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál, azaz 2850 forintnál.

További segítség az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban részesülőknek, hogy rendkívüli élethelyzet bekövetkezése esetén segélyben részesíthetők, ha a havi jövedelmük nem haladja meg a 80 ezer, egyedül élőként pedig a 90 ezer forintot.

A kérelmet az erre a célra rendszeresített adatlapon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani a kormányhivatalhoz. A nyomtatvány a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ honlapról tölthető le.                                                                                                                            

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

Itthon

Rétisas fiókákat gyűrűztek a Kis-Sárréten

Tíz rétisas-fióka lábára került jelölőgyűrű a közelmúltban a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén. Ebben a térségben első alkalommal került sor rétisasok gyűrűzésére.
10:22
FEL