Hasznos tudnivalók a méltányossági nyugdíjemelésről

2020. július 29. 17:54 | behir.hu

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető a nyugellátásban részesülő, öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, és az árvának.

A nyugdíj összege méltányosságból akkor emelhető, ha a kérelmező nyugellátásának és rendszeres pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg a 85.000 forintot, illetve rendkívül indokolt esetben a 90.000 forintot. Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés a nyugellátás megállapítását, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emelést követő 3 éven belül.

A kérelmet az erre a célra rendszeresített adatlapon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani a kormányhivatalhoz. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a kivételes nyugellátás-emelést indokolják. Az elbírálás során előnyben kell részesíteni például nők esetében a 30 évnél, férfiak esetében a 35 évnél több szolgálati idővel rendelkező személyt, a 70 éven felüli személyeket, és azt a kérelmezőt is, aki korábban nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben.

A nyugellátás-emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál, azaz 2.850 forintnál.

A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány beszerezhető a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt, és a kormányablakokban, de letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról is: http:// nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu. Az ügy akár személyes megjelenés nélkül is intézhető, a kérelem elektronikus úton előterjeszthető.

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

FEL