Támogatott mesterképzés a kamarával

2017. február 16. 11:35 | Mikóczy Erika

A mesterképzés az adott szakterület magas szintű gyakorlati művelésének hivatalos elismerése. Vágjon bele most jelentős kamarai támogatással! - szól a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felhívása. A jelentkezési határidő: február 28.

A mesterképzés az adott szakterület gyakorlati ismereteinek magas szintű birtoklását helyezi előtérbe, elsősorban a fizikai jellegű, kétkezi szakmákban jellemző. Több olyan szakmában van mód mestercímet szerezni, melynek nincs szakmai felsőfokú szintje - nemcsak azok számára, akik a tanulók gyakorlati képzésével foglalkoznak, hanem azok számára is, akik a mesteri címmel a szakma magas szintű gyakorlati művelésének hivatalos elismerésére törekednek - így ez a végzettség jelenti a szakma legmagasabb szintű elismertségét.

Az elmúlt két évben komoly támogatást tudott nyújtani a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásában. Nagy létszámban vették igénybe a gazdálkodó szervezetek a kamarai támogatást, összesen 239 fő szerezte meg szakmájában a mester címet.

 

Hasonlóan az elmúlt évekhez, idén ismét lehetőség nyílik a támogatott mesterképzésen való részvétel megpályázására az alábbiak szerint.

  • A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, valamint ennek érdekében a mesterképzésük és mestervizsgáztatásuk teljes körű lebonyolítása.
  • A mesterképzés és vizsgáztatás teljes körű, ha a mesterképzésen és mestervizsgán résztvevő a mesterképzési programban foglalt mestervizsgára felkészítő tanfolyamon a meghatározott óraszámmal részt vesz, valamint a mestervizsgát megszerzi.
  • A mesterképzésbe, illetve mestervizsgáztatásba bevonhatók köre: együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként, illetve folytatójaként részt vevő gazdálkodó szervezetek, az ISZIIR-ben nyilvántartott gyakorlati oktatók, akik vállalják, hogy a mesterképzés és a mestervizsga költségeit a vizsgaszervezőnek előre meghatározott önrész befizetésével egészítik ki (ez a teljes mesterképzési és mestervizsgáztatási költség 20 %-a).
  • Azon leendő gyakorlati oktatók is bevonhatók a mesterképzésbe és vizsgáztatásba, akik saját jogon vagy munkáltatójuk által nyilatkoznak arról, hogy gyakorlati oktatói tevékenységüket a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdik. A támogatás odaítélését megelőzően a jelöltnek, illetve munkáltatójának erre vonatkozóan kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírniuk.

A támogatott mesterképzésre és mestervizsgára 2017. február 28-ig lehet jelentkezni. A mesterképzésről és mestervizsgáztatásról a kamara honlapján a www.bmkik.hu Mesterképzés oldalon tájékozódhat. Amennyiben részt kíván venni a mesterképzésen és mestervizsgán, a 66/324-976/119 vagy a 30/59-000-88-as telefonszámon veheti fel a kapcsolatot a mestervizsgáért felelős ügyintézővel.

FEL