Takács Péter a Lencsési Közösségi Ház motorja

2016. november 24. 19:03 | Fekete Kata

Villanyszerelő, székrakó, alkalmanként takarító, és nem mellesleg igazgató – ő Takács Péter, a békéscsabai Lencsési Közösségi Ház vezetője. Azt is írhatnánk, hogy motorja, hiszen az: mivel naponta tíz-tizenkét órát tölt az intézményben, mindenben részt vesz, és mindent megszervez, mintha nem ismerne lehetetlent.

– A Lencsési Közösségi Ház most 25 éves. A munkát 1991-ben kezdtem a házban és függetlenül attól, milyen volt az önkormányzati testület összetétele, minden ötéves ciklusban kineveztek igazgatónak. 2009-ig önállóan működtünk, azóta a Csabagyöngye Kulturális Központhoz tartozunk, de jó az együttműködés és a szakmai önállóságunk megmaradt – mondta Takács Péter.

Az alapítást követő másfél évben 400 eseményt tartottak a házban, tavaly már megközelítették az 1300-at. A ház egész nap él, köszönhetően az itt működő csoportoknak is, mint például a 150 tagot számláló nyugdíjas klubnak, amely minden héten tart foglalkozást vagy a Természetjáró Körnek, a Márvány Fotóműhelynek, de itt működik sikeresen több mint 20 éve a Kertbarát kör is. Olyannyira nagy sikerrel, hogy ez évben egy pályázaton, ahol az ország legszebb kertjeit keresték, a 37 díjazottból három volt békéscsabai, mindhárman kertbarát kör tagja. A Márvány Fotóműhellyel olyan országosan egyedülálló programjaik vannak, mint a „Csak tiszta forrásból…” című fotópályázat és a Békéscsabai Digiporáma Fesztivál. A Természetjáró kör tagjai rendszeresen keresik fel az épített és természeti értékeket a megyén belül és kívül. Működik a házban évtizedek óta Jóga-, Baba-mama-, Ifi horgász és Csipkeverő klub is. Az újak közül megemlítendő a Paleolit klub és a Nefelejcs Népdalkör. 

– Minden közösségre jellemző, hogy a tagok segítik egymást és az intézményt. 1999-ben úgy tűnt, hogy az akkori kis házból máshova kellett volna költöznünk. Ez akkora felháborodást váltott ki a lakótelepen, hogy három nap alatt több mint ezer tiltakozó aláírást gyűjtöttek össze – mondta Takács Péter.  – A lakótelep egyébként is összetart. Például a Féja Géza téren lebonyolított nagyrendezvényeken több ezer látogató fordul meg. Ilyen a több mint húszéves gyermeknapi vagy a Szent István napi  előzetes  és Lencsési részönkormányzattal közösen rendezett András napi kolbászparádé.

A házat kétszer bővítették. Egyszer az önkormányzat a saját finanszírozásában a látogatottság folyamatos bővülése miatt. A nagytermet 2002-ben adták át. A másik átalakítás egy sikeres pályázatnak köszönhetően 2006-ban történt egy 40 négyzetméteres tanácskozóterem megépítésével.  De kell is az alapterület, hiszen a kisközösségeink összlétszáma meghaladja a  400 főt, 2015-ben pedig valamivel több mint 42 ezer látogató fordult meg az intézményben.

– Amikor indult a ház, rendkívül behatárolt anyagi keretek között, egy négy órás munkatársam volt, Nyemcsokné Margit néni, aki nyugdíjba vonulásáig a szó legnemesebb értelmében kiszolgálta a látogatókat, gondnokként dolgozott, de néha népművelői feladatokat is ellátott. Később, amikor bővült a ház, 2002-ben felvehettem még egy, majd még egy alkalmazottat, így vagyunk most összesen hárman. Az elmúlt években közcélú foglalkoztatottak is segítették munkánkat. Sokat köszönhetek a kollégáimnak, hiszen nemcsak én dolgozok naponta 10-12 órát, plusz vagyok bent hétvégeken, hanem ők is. Ahhoz, hogy évi 42 ezer látogatót fogadjunk, és 1200-1300 eseményt lebonyolítsunk, munkájuk elengedhetetlen. Köszönet továbbá a kisközösségek vezetőinek, akik segítségünkkel, de igen nagy önállósággal látják el feladatukat – mondta Takács Péter.

A ház vezetője szerint sokszor érezték már úgy, hogy elérték a maximumot, ennél többet már nehéz vállalni, mégis mindig jönnek új ötletek, melyeket többségében megvalósítanak, a látogatók és a lakosság bevonásával, illetve aktív közreműködésével.

Takács Péter fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a sokrétű tevékenységet úgy lehetett és lehet folytatni, hogy erre megteremtették az anyagi fedezetet. A mindenkori önkormányzati támogatás mellett meghatározó volt a saját bevétel. Ez utóbbi főleg tanfolyamokból, szakköri befizetésekből és terembérleti díjakból állt össze. Továbbá jelentős volt a fenntartótól pályázati úton érkezett, a különböző szponzori és a 2006-ban megalakult Lencsési részönkormányzattól kapott támogatások összege. Ez biztosította, hogy a programok egy jelentős részét díjmentesen lehetett látogatni. Kiemelte, hogy a részönkormányzattal az elmúlt több, mint 10 évben különösen jó kapcsolat alakult ki, amely megvalósul közös rendezvények lebonyolításban is.

A közösségi ház vezetője az elmúlt negyedszázad legnagyobb eredményének azt tartja, hogy az évről-évre visszatérő programokkal sikerült megteremteni a kulturális hagyományokat a lakótelepen, valamint azt, hogy a látogatók közül sokan a második otthonuknak tekintik a közösségi házat.

 

FEL