Szülési szabadság és csecsemőgondozás

A csecsemőgondozási díj biztosítási jogviszony alapján megállapítható pénzbeli ellátás, amely a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár és a gyermek születéséhez kapcsolódóan a kieső jövedelem pótlását szolgálja.

Az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen.

Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

A szülő nő helyett jogszabályban meghatározott esetekben az ellátásra jogosultságot szerezhet például a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, a családba fogadó gyám, vagy az örökbefogadó személy. Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, és ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

A csecsemőgondozási díj a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 %-a, mely személyi jövedelemadó köteles, azonban az ellátásból egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell levonni.

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a  foglalkoztatónál kell előterjeszteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is, az egyéni vállalkozó, őstermelő pedig a megyeszékhelyen működő járási hivatalnál nyújthatja be kérelmét. Az ellátással kapcsolatos további hasznos információk a https://egbiztpenzbeli.onyf.hu/ honlapon érhetők el.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Megosztás:

Címke: , , ,