Jelentősen emelkedik a csecsemőgondozási díj összege

2021. május 4. 07:24 | behir

Júliustól jelentősen, a bruttó bér 100 százalékára emelkedik a csecsemőgondozási díj (CSED) összege.

A CSED biztosítási jogviszony alapján megállapítható egészségbiztosítási pénzbeli ellátás, amely a gyermek születéséhez kapcsolódóan a kieső jövedelem pótlását szolgálja.

Az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár.

CSED-re jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik. Fennáll a jogosultság akkor is, ha a gyermek a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl, baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

A szülő nő helyett jogszabályban meghatározott esetekben az ellátásra jogosultságot szerezhet például a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, a családba fogadó gyám, vagy az örökbefogadó személy is.

Fontos tudni, hogy nem jár CSED a biztosítottnak a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, és akkor sem, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. Aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemőgondozási díj.

Az ellátás iránti kérelmet a  foglalkoztatónál kell előterjeszteni, az egyéni vállalkozó, őstermelő pedig a kormányhivatalnál, elektronikus úton igényelheti.

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

FEL