Szent István szobor tervpályázat

2015. november 10. 19:11 | Mikóczy Erika

A pályázat kiírója a magas színvonalú alkotás megteremtéséhez szabad kezet ad a művészi kivitelezésben. Így a város főterén későbbiekben elhelyezhető Szent Istvánt ábrázoló szobor méretét nem határozza meg pontosan, de elvárás, hogy a megjelölt tér szerkezetébe, közvetlen környezetébe illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő, Szent István nagyságát, szellemiségét, kiemelkedő jelentőségét szimbolizáló megformálás szülessen. Az alkotás karaktere, anyaga sem került meghatározásra, kizárólag a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló kivitelezés szerepel elvárásként.

A pályamunkákat a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által delegált szakértői bizottság értékeli az önkormányzat képviselőinek jelenlétében. Ezt követően a Közgyűlés a szakmai zsűri javaslatát figyelembe véve dönt a szoborpályázat eredményéről.

Az Önkormányzat a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek ellentételezése céljából a pályázati kiírásnak megfelelő tervekért és mellékletekért költségtérítési díjként 50 000 Ft kifizetését vállalja. A megfelelőség a pályamunkákat véleményező bizottság szakvéleménye alapján kerül meghatározásra.
A tervpályázat benyújtási határideje: 2016. január 29.

A pályázattal kapcsolatos további információ:

A pályázók felvilágosítást kapnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályán Túriné Kovács Márta osztályvezetőtől (tel.: 66/523-819, email: turine@bekescsaba.hu), illetve Lukácsi László városi főépítésztől (tel.: 66/523-817, email: lukacsi@bekescsaba.hu).

A részletes kiírás az alábbi tervpályázati felhívásban található.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt, országos tervpályázatot ír ki Szent István egész alakos szobor elkészítésére, államlapító királyunk emlékének tiszteletére.

 

A pályázat kiírója: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A pályázat célja: államalapító Szent István emlékének Békéscsaba Megyei Jogú Városban méltó emléket állító, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri szobor megtervezése.

Pályázat jellege: országos, nyilvános.

Pályázók köre: e műfajban referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végző szobrász alkotók.

A szobor helyszíne: Békéscsaba, Szent István tér – a fenti helyszínrajzon javasolt területen. A szobornak helyet adó többfunkciós tér a városháza ellőtt, hagyományos épületek gyűrűjében található. Népszerű találkozó és pihenőhely, alkalmas vendéglátóhelyek kitelepülésére és városi rendezvények lebonyolítására.

Az alkotás mérete: a megjelölt tér szerkezetébe, közvetlen környezetébe illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő, Szent István szellemiségét, kiemelkedő jelentőségét szimbolizáló megformálás.

Az alkotás karaktere, anyaga: a kiíró nem tesz megkötést a szobor karakterére, anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan, de elvárja, hogy megvalósulás esetén az alkotás a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló legyen.

A pályaművek elbírálása: A pályamunkákat a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által delegált szakértői bizottság értékeli az önkormányzat kijelölt képviselőinek jelenlétében. Ezt követően a Közgyűlés a szakmai zsűri javaslatát figyelembe véve dönt a szoborpályázat eredményéről.

A nyertes pályamű kiválasztása a kivitelezésre vonatkozóan nem jelent további elkötelezettséget a pályáztató számára.

Az Önkormányzat a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek ellentételezése céljából a pályázati kiírásnak megfelelő tervekért és mellékletekért költségtérítési díjként 50.000,- Ft kifizetését vállalja. A megfelelőség a pályamunkákat véleményező bizottság szakvéleménye alapján kerül meghatározásra.

Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet, de ez a költségtérítés emelését nem vonja maga után.

 

A pályaműnek tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét,
 • a pályázó művész szakmai önéletrajzát (1 oldal terjedelemben),
 • a pályázó művész referenciaanyagát,
 • az alkotás M=1:5 léptékű makettjét tetszőleges anyagból, vagy a makett bemutatását digitális adathordozón (CD-n, DVD-n), legalább 4 nézetből készült fotókkal,
 • építési és környezettervet (tervek) 1:100 léptékben,
 • látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával,
 • műleírást,
 • a megvalósítás részletes költségvetését (amely tartalmazza a szerzői díjat, a kivitelezés, elhelyezés díját, a parkosítás és közműellátás költségeit az összes járulékkal együtt),
 • a megvalósítás időkereteit,
 • adatkezelési nyilatkozatot,
 • nyilvánossági nyilatkozatot.

A pályázat jeligés: a pályázó nevét, címét, telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni, a borítékon, a modelleken, a mellékleteken csak a jeligét feltüntetve.

A pályaművek beadásának helye és ideje:

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályára kell eljuttatni. A kiíró a pályaművek átvételéről átvételi elismervényt ad ki.

Beérkezési határidő: 2016. január 29. péntek

 

További pályázati információk:

Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.

A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A pályázatból kizárják:

 • a határidő után benyújtott pályaművet,
 • azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
 • a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaművet.

A pályázat eredményének kihirdetése

A kiíró a pályázókat a közgyűlés döntését követő harminc napon belül írásban értesíti a tervpályázat további hasznosításának lehetőségéről, a pályázati költségtérítés kifizetéséről.
A pályaműveket a kiíró - igazolás ellenében - a pályázóknak visszaadja, kérésre visszaküldi. Az át nem vett pályaműveket az értesítést kiküldését követően legfeljebb 60 napig őrzi meg.

A pályázattal kapcsolatos információ:

A pályázók felvilágosítást kapnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályán Túriné Kovács Márta osztályvezetőtől (tel.: 66/523-819, email: turine@bekescsaba.hu), illetve Lukácsi László városi főépítésztől (tel.: 66/523-817, email: lukacsi@bekescsaba.hu).

További programok »

FEL