A nap sztorija – Ez történt 1969. július 10-én, Békés megyében

2019. július 10. 14:12 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1969. július 10-én megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők és a kor örömét, bánatát megélő kisemberek izgalmas világába. Ma a gyulai kombájnosok életébe betekintő riportra, a Népújság olvasói levelekre válaszoló rovatának következő számából két üzenet és azok válaszaira, továbbá néhány rövidhírre esett a választásunk. Mai lapszemlénket is kiegészítjük egy aznapi fotóval és természetesen a 2019-es kommentárok sem maradhatnak el. Hasznos időtöltést kívánunk!

 

A gabonatenger hajósa

A kombájnok rajvonalát meglátva eszembe jutottak sihederkorom aratásai. A nehéz aratások, mert azok voltak. Egy pillanatra felvillant emlékezetem képernyőjén az aratóbanda rongyos serege. Láttam az egyszerre lendülő kézi kaszákat, hallottam a suhintásukat. Néhány pillanat volt csupán és ismét visszakerültem a jelenbe. Ráébresztettek a zúgva közeledő gépek, az üzemi zaj, amely betöltötte a forró levegőt ott, a Gyulai Állami Gazdaság árpatábláján. Pepó Pál főagronómus előre mutatott:

- Az első gépen van, ő a brigádvezető.

A főkombájnos (forrás: Békés Megyei Népújság, 1969. július 10.)

A gépek, mint valamilyen őskori szörnyek közelítettek a tábla végéhez, falva a termést, s néha szalmakupacot hagytak maguk mögött. A főagronómus intésére az első gép vezetője átadta a kormánykereket fiatal segédjének és lemászott a hágcsón.

- Faraszán Pál vagyok - harsogta túlkiabálva a gépek dübörgését. Barnára égette a nap az amúgy is fekete embert. Por és izzadtság borította tetőtől talpig. Stuccolt, fekete bajusza volt és mintha az egész embert bronzból öntötték volna.

- Azt nem mondom, hogy az összehasonlítás nem a gépi aratás javára billenti a mérleget. Egy azonban biztos. Az idei aratás sem könnyű. Megdőltek a gabonák. Próbára teszik a kombájnost és a gépet egyaránt - válaszolta, s közben törölte arcáról az izzadtságot.

- Úgy hallottam, tavaly Gerebenics István végzett az első helyen a brigádból, 4522 mázsás teljesítményével. A ma 4376 mázsája a második helyezésre volt elég. Mi lesz az idei vetélkedés eredménye?

- Gerebenics István jó kombájnos. Az esélyei most is megvannak az első helyre. De egy biztos, nem adom fél a küzdelmet - jegyezte meg mosolyogva a brigádvezető.

A kombájnok rajvonala ismét odaért a tábla szélére, s Faraszán Pál felhívott magával a gépre.

Éreztük lábunk alatt a monstrum remegését, erőlködését. Mert néhol, bizony a megtekeredett, elfeküdt gabona alaposan erőpróbára tette a kettőst. A vezető előrehajolt, hogy még jobban lássa a kések munkáját, hogy egy kalász se maradjon mögötte. Arra is volt gondja, hogy a többi, öt gép vezetőjét karmozdulatokkal irányítsa.

Aratott és még most is azt csinálja. Egy a sok ezer kombájnos közül, akik történelmet csináltak a régi aratásból. Akik múzeumba küldték az embernyúzó kézi kaszákat. Egyike a sok ezer hajósnak, akik biztosan vezetik gépüket a gabonák tengerében.
Visszafelé az úton megtudtam, hogy húsz éve dolgozik a gazdaságban. Kemény ember, megbízható munkás. Az állami gazdaság Kiváló dolgozója.

 

Mai kommentár: Az aratási munkáról szóló beszámoló egészen kiválóan érzékelteti a munka nehézségét. Megismerhetjük Faraszán Pál és brigádjának küzdelmes munkáját. A riport készítője viszont - a kor elvárásainak megfelelően – belecsempészi a régi és az akkori világ különbségét és azt sugallja, hogy a fejlődés nem a világ modernizációjának, hanem a szocialista eszmének lenne betudható. Továbbá az egyéni munkaversenyről érdeklődik, miközben ekkor már több mint tíz éve a brigádok vívták a munkaversenyt.

 

 

Szerkesszen velünk!

MIT kérdeznek az olvasók?

MIT válaszolnak az illetékesek?

 

Sokba kerül-e a birkapörkölt?

Vágó Ferenc, a KISZÖV gépkocsivezetője egy hosszú út után megéhezett és társaival betért a gádorosi ÁFÉSZ kisvendéglőjébe. Régi megrögzött szokásként étlapot kért először.

- Sajnos, nincs - mondja a pincér.

- Mit lehet enni?

- Van finom birkapörköltünk.

- Kérek két adagot.

- Fizetünk.

- Negyven forint.

- Nem túl sok ez két birkapörköltért? - kérdezte meg tőlünk. Felhívtuk a gádorosi kisvendéglőt. Sajnos, csak a szomszéd vendéglőssel tudtunk beszélni, de vonalhiba miatt azzal is csak itt-ott értettük meg egymást. A halk beszélgetés közben derült ki, hogy bár náluk 17,50 egy birkapörkölt, addig a másik étteremben különböző beszerzési nehézségek miatt az említett áron tudják előállítani.
Jó dolog az új árpolitika. De ilyen drága birka az új mechanizmusban sem legel.

 

Dohánybeváltó Békéscsabán, az Őr és Ihász utca sarkán (forrás: behir.hu)

 

Mi épül és hol?
Laurinyecz Mátyás békéscsabai olvasónk közérdekű kéréssel kereste fel lapunkat. A levélre Szarvas László, a Békéscsabai Városi Tanács Építési, Közlekedési Osztály, vezető főmérnöke válaszolt. Megírja, hogy a város általános rendezési terve szerint a dohánybeváltó jelenlegi helyéről a közeljövőben kitelepül. A terv ugyanis a helyére a lakótelep folytatásaként további lakóépületek felépítését irányozza elő. Figyelembe véve azonban a város jelenlegi anyagi lehetőségeit, a dohánybeváltó területén a közeljövőben további lakásépítkezések nem lesznek. A harmadik ötéves terv hátralevő időszakában a Tolnai és a Szigligeti utcában, a negyedik 5 éves tervben pedig a Bartók Béla út mentén kezdődnek meg a paneles lakásépítkezések.

Ha a negyedik ötéves terv lakásszámai kedvezően alakulnak, előtérbe kerülhet a dohánybeváltó területén is a lakásépítkezések folytatása.
- A 2-es számú épület műszaki átadásakor az osztály elrendelte az ott tárolt építőanyagok és hulladékok elszállítását. Ezzel megoldódik a környékbeliek kívánsága, megszűnik a rendetlenség.

A garázs építéséhez szükséges közterület foglalási és építési engedélyeket a jövőben is az osztálytól kel megkérni.

Remélhetően a válasz megnyugtatja Laurinyecz Mátyás olvasónkat és mindazokat, akik hasonló problémák miatt fordultak lapunkhoz.

 

Mai kommentár: Folytatódik a népszerű és sikeres össznépi kívánságműsor és reklamáló fórum, mely egyfajta fogyasztóvédelmi útmutatóként is funkcionált 1969-ben. Ma is két érdekes esetet emeltünk ki a megjelentett levelekből. Az első egy éttermi nézeteltérést mutat be. Azonban az áldozat, Vágó Ferenc, a KISZÖV gépkocsivezetője az ebéddel kapcsolatos kérdését nem a vendéglátóipari egységben teszi fel, hanem elküldi a megyei pártlapnak, foglalkozzanak vele és oldják meg ők a problémát. Az újságírók meg igyekeznek is, de mi, 2019-es olvasók csak annyi információval lettünk gazdagabbak, hogy 1969-ben legalább két vendéglő üzemelt Gádoroson. Ez is valami. A második levélben a békéscsabai Laurinyecz Mátyás valóban közérdekű kéréssel fordult a laphoz. A városi tanács elvtársa pedig komoly választ ad, melyből megismerjük a lakásépítési terveket. 2019-ben elmondhatjuk, hogy némi csúszással, de a tervek megvalósultak.

 

 

Rövid hírek

- ÚJ LAKÁSOKBA KÖLTÖZNEK a „PÁRIZSIAK”. Békésen, a „Párizs” és Mezőberényben, a „London” negyedben zsúfolt körülményeik közt laknak a cigányok. Az itt lakók lakásépítéséhez állami támogatást nyújt a tanács. Ez ideig Békésen 22, Mezőberényben pedig 40 új egyszobás lakás épült fel. Ebben az évben 16 lakást építenek a telepi lakosok részére,

- VATIKÁNI ÁLLAMPOLGÁROK. A hivatalos adatok szerint vatikáni állampolgársággal 31 kardinális, a Szent Szék 119 külföldön tartózkodó diplomatája, 26 prelátus és pap, öt szerzetes, 54 svájci gárdista, 153 csendőr és 146 világi személy rendelkezik.

- IGAZÁN MEGFELELŐ ELNÖKJELÖLT. A Stern című hamburgi hetilap szerint Wallaca, az amerikai fajüldözők egyik vezére, 1947-től egészen 1956-ig ideg- és elmeorvosi kezelés alatt állt, s 1967-ben még nem tudott orvosi bizonyítványt bemutatni arról, hogy teljesen gyógyult. Mint a Washington Post írja, ha ez a körülmény nem állt volna fenn, száz százalékkal több szavazatot kapott volna a választásokon.

 

Nem sárga (forrás: FORTEPAN/Péterffy István)

 

- TÁVIRATBAN KÖSZÖNTIK. A Vietnamra vonatkozó Genfi Egyezmény 15 éves évfordulója alkalmából a körösladányi Magyar-Vietnami Barátság Termelőszövetkezet táviratban köszönti a Vietnami Demokratikus Köztársaság kormányát és a Dél-vietnami Ideiglenes Kormány budapesti képviseletét.

- HISZÉKENYEK. A Sunday Times című londoni folyóirat befejezte azt a közvélemény-kutatást, amelyből kitűnik, hogy Angliában minden harmadik felnőtt ember horoszkópot készített magának és rendszeresen látogatja a jósnőket.

- MEGOLDÓDOTT A GARÁZSHIÁNY. Békéscsabán, a Kulich Gyula lakótelepen, a Tábor utca vasút felé eső részén 60 autógarázs építésére ad engedélyt a városi tanács. Egy-egy autószín területe 5x3 métert foglal el.

- SZAKEMBER UTÁNPÓTLÁS. A Kétegyházi Gépjavító Állomáson az elmúlt napokban 22-en tettek hegesztői szakmunkás- vizsgát. Mégpedig eredményesen. Az állomás vezetősége részéről született az a határozat, hogy hegesztőket képeznek, mivel ilyen szakmunkásokból hiányuk volt. Megszervezték üzemen belül a tanfolyamot, s a tapasztalatok bizonyítják, hogy érdemes volt úgy az üzemnek, mint a most végzett embereknek előnyére vált egy újabb szakma elsajátítása. Az üzem pedig azért járt jól, mert ezáltal 22 kiválóan képzett szakmunkással gazdagodott. Bizonyára ez majd a termelésben is megmutatkozik.

- HORGÁSZPARADICSOM. a békési járás idegenforgalmának legjelentősebb százalékát a horgászok adják. A fölmérések alapján évente több mint 4000 horgász keresi fel a halban gazdag folyót.

- FIATALOK A NAGYVILÁGBAN. Ma délután a Békéscsabai Helyőrség Klubjában az ifjúsági klub tagjai úti élményeikről számolnak be.

- SÁRGADINNYE. A békéscsabai piacon tegnap délelőtt szenzációként megjelent a gyümölcsök között a sárgadinnye is. Ritkaság, hogy ilyen korán piacra hoznak ebből az ízes csemegéből. Csanádapácáról egy magántermelő hozott egy mázsa sárgadinnyét és kilóját 16 forintért adta. Természetesen az újdonság pillanatok alatt el is fogyott Tavaly szintén ez a termelő volt az első a csabai piacon, aki sárgadinnyével jelentkezett

 

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve érdekes, hogy nemes egyszerűséggel le lehetett írni a békési és a mezőberényi romagettók gúnynevét. Továbbá megmosolyogtató, hogy Körösladányban fontosnak érezték táviratban köszönteni a vietnámi kormányt egy egyezmény 15 éves évfordulója alkalmából. A sárgadinnyeárus 16 forintért kínálta a korai gyümölcsöt a csabai piacon. Ha figyelembe vesszük az előző hír 20 forintos birkapörköltjét, akkor megállapíthatjuk, hogy a pörkölt nem is volt annyira drága.

 

 

Egy fotó

Mai fotónk az 1969. július 10-ei Békés Megyei Népújság címlapján jelent meg Kollégium épül címmel.

 

 

A felvétel képaláírást is kapott: Lapunkban már hírt adtunk arról, hogy Békéscsabán a Gyulai út mellett épül az iparitanuló-intézet új kollégiuma. Az épület már is impozáns látványt nyújt, bár még a befejezés messze van.
A fotót Demény Gyula készítette.

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1969-ben készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

További programok »

Életmód

Csintalan palacsintanap a Kölcsey utcai óvodában

Volt minden a békéscsabai Kölcsey utcai óvoda nyárindító programján, a hagyományápoló játékokon, az éneklésen, táncoláson át a focimeccsig, de a napot megkoronázta az óvodapedagógusok által sütött palacsinta, amelyhez a szülők biztosították a finom házi lekvárt.
17:10
FEL